Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

EU's bank EIB antar ny udlånspolitik for bæredygtig transport og godkender 8,6 milliarder euro til innovation, vedvarende energi, uddannelse og vand

Del

· Ny EIB- udlånspolitik for at styrke bæredygtig transport · 3,2 mia. EUR til venturegæld og 1,5 mia. EUR til virksomhedsfinansiering · 1,8 mia. EUR til vandafsaltnings- og transportprojekt i Jordan og andre vand-, vedvarende energi-, transport- og landbrugsprojekter · 2 mia. EUR til uddannelse, sundhed, boliger og genopbygning af jordskælvet Bestyrelsen for EU's bank, den Europæiske Investeringsbank (EIB) vedtog i går aften, (onsdag) en revideret udlånspolitik for at styrke støtten til bæredygtig transport. Bestyrelsen godkendte også 8,6 mia. EUR i ny finansiering for at fremskynde innovation, vand, energi, uddannelse, sundhed og boliginvesteringer i hele Europa og rundt om i verden.

Copyright VESTAS
Copyright VESTAS

 "Projekter, som EIB bakkede op i dag, vil sikre adgang til finansiering, vand og ren energi for millioner af mennesker, herunder i samfund, der er mest påvirket af et klimaforandringer. EIB gik med til yderligere at styrke virkningen af transportinvesteringer, adressere virkningen af ​​krigen i Ukraine på sårbare regioner uden for Europa og støttede betydelig ny innovation, vandrelaterede projekter og energi- og boliginvesteringer. Opskalering af klimaindsats, innovation, erhvervs- og infrastrukturinvesteringer er især vigtig, når vi står over for inflation og prischok, som vi gør i dag i Europa og udenfor.” sagde Werner Hoyer, president for Den Europæiske Investeringsbank.

Bestyrelsen besluttede at genanvende 59 millioner EUR i tilskud til at yde nødstøtte til Ukraine og drøftede planer for at imødegå stigende fødevareomkostninger, energipriser og handelsforstyrrelser uden for Europa.

Nødstøtten til Ukraine omfatter jernbanetransport af passagerer og humanitær bistand, anskaffelse af midlertidige broer til erstatning for broer ødelagt af konflikter og sundhedspleje og boliger til internt fordrevne.

Styrkelse af EIB's støtte til bæredygtig transport

EIB's bestyrelse vedtog en ny transportlånepolitik for at øge virkningen af grønnere fremtidig finansiering af by-, national- og international land-, sø- og lufttransport og støtte til transportrelateret forskning og udvikling.

Den nye transportlånepolitik erstatter den vejledning, der blev vedtaget i 2011. Den bringer et stærkere fokus på klimavenlig transport og vil øge virkningen af EIB-støtte til transportinnovation. I løbet af det sidste årti har EIB ydet mere end 122 mia. EUR til transportinvesteringer på verdensplan.

4,7 mia. EUR til virksomhedsinnovation og erhvervsinvesteringer

EIB godkendte mere end 3,2 mia. EUR i ny venturegældsfinansiering for at støtte udviklingen af fremtidige teknologier, grøn innovation, life science og sundhedsinvesteringer gennem strømlinet virksomhedsfinansiering, der skal rulles ud i de kommende år.

Ny virksomhedsfinansiering på i alt 1,5 mia. EUR, som er aftalt i dag, vil støtte brugen af brint til at producere stål og nye kreditlinjer til SMV-investeringer i hele Italien.

EIB støttede venturekapital fintech, e-handel og uddannelsesinvesteringer og inklusiv mikrofinansiering på tværs af Afrika, miljø- og klimainvesteringer i Indien.

1,8 milliarder euro til vand, vedvarende energi, transport og landbrug

EIB godkendte klimatilpasningsfinansiering til Aqaba-Amman-vandafsaltnings- og transportprojektet. Dette vil sætte Jordan i stand til at tilpasse sig virkningen af et skiftende klima, stadigt knappere vandressourcer og en voksende befolkning.

Finansieringen er den første bekræftede støtte til det største infrastrukturprojekt i Jordans historie fra en international finansiel institution, og EIB's største støtte nogensinde til vandinvesteringer uden for Europa.

Bestyrelsen støttede støtte til forskning og udvikling af vindmøller på land og til havs, der bedre kan modstå ekstremt vejr og tyfoner. Det gav også grønt lys til finansiering af opførelsen af tre af tre store solcellekraftværker

i det centrale Spanien og for at fremskynde småskala investeringer i vind- og solenergi i Frankrig og Italien.

Investeringer godkendt i dag vil også gå til nye sporvogne og forbedring af transportnetværkssikkerheden i byen Stuttgart.

Et nyt investeringsprogram for landbrugsværdikæden på 200 millioner EUR vil gavne landmænd og småbønder i Afrika syd for Sahara. 

2 mia. EUR til uddannelse, sundhed, boliger og genopbygning af jordskælvet

Et finansieringsprogram på 500 mio. EUR vil støtte opgradering af forsknings-, undervisnings- og studenterfaciliteter på universiteter i hele Italien og forbedre energieffektiviteten af ​​universitetsbygninger.

EIB indvilligede endvidere i at støtte hospitalsinvesteringer i Rotterdam og socialt boligbyggeri og moderniseringsinvesteringer til gavn for næsten 40.000 hjem i hele Tyskland.

EIB-bestyrelsen godkendte også øget støtte til igangværende genopbygning og restaurering af bygninger beskadiget af jordskælv i det centrale Italien i 2016.

Baggrundsinformation:

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) er EU's langfristede låneinstitut, der ejes af dens medlemsstater. Den stiller langsigtet finansiering til rådighed for sunde investeringer for at bidrage til EU's politiske mål.

(Uofficiel oversættelse)

Pressekontakter:

Richard Willis, r.willis@eib.org, Tlf.: +352 4379 82155, +352 621 555 758

Hjemmeside: www.eib.org/press - Pressekontor: +352 4379 21000 – press@eib.org

Nøgleord

Billeder

Copyright VESTAS
Copyright VESTAS
Download
Download
Download

Links

Information om Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Den Europæiske Investeringsbank (EIB)https://www.eib.org/

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) er EU's finansielle institution for langsigtet finansiering og ejes af EU's medlemsstater. Banken yder langsigtet finansiering til økonomisk levedygtige investeringer for at bidrage til EU's politiske mål. Den Europæiske Investeringsbank opererer i omkring 160 lande og er verdens største multilaterale långiver til klimaprojekter. EIB-Gruppen vil støtte investeringer på 1 billion euro i klimaindsats og miljømæssig bæredygtighed i 2030, og mere end 50 % af EIB-midlerne vil gå til klima i 2025