• Via Ritzau
  • Nasdaq OMX
  • Business Wire
  • Marketwired
Erhvervsministeriet

Regeringen styrker arbejdet med at fjerne erhvervslivets byrder21.3.2018 12:49 | Erhvervsministeriet

Regeringen har en ambitiøs målsætning om at lette erhvervslivets byrder med 4 mia. kr. i perioden 2015-2020 og yderligere 2 mia. kr. frem mod 2025. Det skal bidrage til at gøre det endnu lettere at drive virksomhed i Danmark. Regeringen vil derfor, inden udgangen af 2018, fremlægge en konkret plan for, hvordan målsætningen nås. Til at understøtte dette formål, nedsætter regeringen et ministerudvalg.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sidste
  • >>