Beskæftigelsesministeriet

Ekspertudvalg klar med anbefalinger til en ny arbejdsmiljøindsats

Del

Arbejdsmiljøindsatsen skal i højere grad tage udgangspunkt i arbejdspladsernes behov og målrettes endnu mere mod de arbejdspladser, der har størst risiko for problemer. Det er hovedbudskabet fra Ekspertudvalget om Arbejdsmiljø, der i dag offentliggør sine anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.

Ekspertudvalget om Arbejdsmiljø har i dag afleveret sin rapport til regeringen med anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats i Danmark. Fælles for anbefalingerne er, at arbejdspladserne skal være omdrejningspunkt, så indsatsen i højere grad tager afsæt i de konkrete udfordringer med arbejdsmiljøet.

Udvalget anbefaler blandt andet, at der fastsættes fælles mål for arbejdsmiljøet mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, så alle aktører på området trækker i samme retning. Samtidig anbefales det, at myndighedsindsatsen i endnu højere grad målrettes de arbejdspladser, der har størst risiko for arbejdsmiljøproblemer, og at arbejdsgiverne får bedre hjælp til at efterleve arbejdsmiljøreglerne.

Derudover peger udvalget på, at der er behov for en klar strategi for forskning og viden – med særligt fokus på at forebygge arbejdsmiljøproblemer.

Pia Gjellerup, formand for udvalget, siger:

- Arbejdsmiljøet i Danmark har afgørende betydning for både medarbejdere, virksomheder og hele vores samfund. Opgaven med at gentænke arbejdsmiljøindsatsen er derfor meget vigtig, og i udvalget har vi været vores ansvar bevidst. Jeg er derfor glad for, at vi i udvalget i dag kan præsentere en række konkrete anbefalinger, som jeg er overbevist om kan gøre en forskel og løfte arbejdsmiljøet ude på de danske arbejdspladser.

- Fælles for alle anbefalingerne er, at arbejdspladserne skal være omdrejningspunkt for arbejdsmiljøindsatsen. For de danske arbejdspladser er vidt forskellige, og derfor skal en fremtidig indsats være mere målrettet og tage udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer med arbejdsmiljøet. Og Arbejdstilsynets værktøjskasse skal udvides, så der ikke kun er fokus på påbud – det skal også være muligt at få dialog og vejledning om arbejdsmiljøet. Der skal i det hele taget være mere fokus på forebyggelse af nedslidning og ulykker, og det skal samtidig være lettere for virksomhederne at efterleve arbejdsmiljøreglerne, slutter Pia Gjellerup.

Ekspertudvalget om arbejdsmiljø blev sidste år nedsat af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Det skete efter en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viste, at den hidtidige indsats ikke førte til de ønskede resultater.

Udvalget er sammensat af en formand, arbejdsmiljøforskere og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter:

Pia Gjellerup, Centerleder for Center for Offentlig Innovation (formand)

Morten Skov Christiansen, næstformand, LO

Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør, DA

Bente Sorgenfrey, formand, FTF

Kristian Heunicke, vicedirektør, KL

Per Tybjerg Aldrich, markeds- og projektchef, NIRAS Joblife

Kåre Christensen, senior arbejdsmiljøchef, NCC

Lene Falgaard Eplov, forskningsoverlæge, Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri

Henrik Kolsted, professor og overlæge, Institut for Klinisk Medicin, Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitet

Læs mere her

Kontakter

Pia Gjellerup på tlf.nr: 6181 3101
Beskæftigelsesministeriets pressetelefon: 5123 2830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Stina Vrang Elias udpeget som formand for NFA8.2.2019 10:19:39Pressemeddelelse

Administrerende direktør i Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias er udpeget som ny bestyrelsesformand på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af NFA i henhold til ’Vedtægt for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø’. Stina Vrang Elias er udpeget for en 4-årig periode, som løber frem til og med 2022. Hun tager over efter professor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet, der har været formand for NFA’s bestyrelse siden 2001. Beskæftigelsesminister Troels Lund siger: - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø får med Stina Vrang Elias en formand med stor viden og erfaring fra forsknings- og uddannelsesområdet og derudover et stort kendskab til det danske Arbejdsmarked. Jeg er helt sikker på, at Stina Vrang Elias er den rette til at omsætte forskningsresultater til praktiske løsninger, som kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne rundt omkring i virksomhederne. Det er en vigtig dagsord

Danmark undgår unødige regler – virksomheder sparer 1,8 mia. kr.4.2.2019 15:50:36Pressemeddelelse

Virksomhederne vil samlet set spare 1,8 mia. kr. om året som følge af regeringens fokus på overimplementering af lovgivning fra EU. Det viser en opgørelse over det, man har fået ud af arbejdet i bl.a. Implementeringsrådet (IR) og regeringens Implementeringsudvalg (IU). Langt størstedelen af pengene stammer fra Fødevare- og landbrugspakken fra 2015, som bl.a. implementerede det såkaldte nitratdirektiv mindre byrdefyldt i forhold til tidligere, hvilket i sig selv har givet 1,5 mia. kr. i årlige byrdelettelser. Selv om Fødevare- og landbrugspakken ikke er behandlet i regeringens Implementeringsudvalg, der blev oprettet kort før pakkens vedtagelse, er den et væsentligt bidrag til regeringens arbejde med at reducere byrder i forbindelse med EU-lovgivning. Redskaber, der nu er en integreret del af IU-arbejdet, blev anvendt til at afsøge muligheder for at ændre implementeringen af nitratdirektivet. Dertil kommer ca. 200 mio. kr. fra udvalgets arbejde med bl.a. at undersøge og ændre eksisteren

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum