Det Nordjyske Mediehus

Det Nordjyske Mediehus overgår resultatforventning

Del

Regnskabsåret 2020 bar præg af fortsat digital transformation med omfattende strukturelle og strategiske tilpasninger.

Morten Vinther Jensen, adm. direktør for Det Nordjyske Mediehus. Foto: Torben S. Hansen
Morten Vinther Jensen, adm. direktør for Det Nordjyske Mediehus. Foto: Torben S. Hansen

- Det Nordjyske Mediehus skabte i 2020 et overskud før skat på 17,2 mio. kr. Omsætningen blev 666 mio. kr. og faldt med 12 % i forhold til 2019. Koncernens driftsresultat (EBITDA) endte på 43,5 mio. kr., hvilket er bedre end forventet, siger adm. direktør, Morten Vinther Jensen.

Det Nordjyske Mediehus ser fortsat en markedstrend væk fra printpublikationer henimod digitale udgivelser. Som en naturlig konsekvens af denne udvikling, har Det Nordjyske Mediehus gennemført nødvendige personaletilpasninger og outsourcet aktiviteter, som ikke længere er kerneaktiviteter. Eksempelvis besluttede Det Nordjyske Mediehus at frasælge trykkeriaktiviteten i 2020 for at sikre sig en langsigtet løsning med øje for variabilitet.

- Det Nordjyske Mediehus’ strategiske ambition er fortsat at nå ud til nye målgrupper, som er kendetegnet ved mere digital brugeradfærd, hvor de stiller høje krav til os som mediehus. Dette betingeratvikonstantskalsepåvoresproduktudbud,somskalværeioverensstemmelsemedvores kundersforventninger.Derfortagervibeslutningermedudgangspunktihvordanvibedstmuligtkan levere værdifuldt og relevant indhold samt tidssvarende annoncering,siger adm. direktør, Morten Vinther Jensen.

Koncernen har i regnskabsåret 2020 oplevet en markant større efterspørgsel på pakkedistribution i forlængelse af corona-pandemien, hvilket har kompenseret for faldet i reklame- og avisomdeling i koncernens distributionsselskab. Det Nordjyske Mediehus valgte bl.a. at udvide pakkedistributionen i forlængelse af nedlukningen af Nordjylland, så nordjyderne i højere grad kunne afsende- og modtage pakker på flere adresser end tidligere.

Aktiviteterne i datterselskabet Nordiske Medier A/S, som primært udgiver erhvervsmedier i Danmark og Sverige og som samarbejder med Egmont i Norge, har udviklet sig over forventning og forbedret resultatet efter skat med 2,3 mio. kr. Nordiske Medier A/S lancerede flere nye nichemedier i 2020, og formåede, på trods af et markant corona-relateret fald i annonceomsætningen, at lande et stærkt driftsresultat over budget.

Koncernens forventninger til 2021 afspejler corona-pandemiens fortsatte negative indvirkning på annoncemarkedet. Koncernen forventer et driftsresultat (EBITDA) i intervallet 10-25 mio.kr.

Hovedtal - t.kr.

2020

2019

2018

2017

2016

 

 

Nettoomsætning

  666.021

  756.122

  822.020

  865.445

  786.409

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)

    43.541

    32.706

    55.620

    59.940

    39.167

Resultat primær drift (EBIT)

    11.720

   (13.484)

   (16.541)

    17.644

   (41.000)

Resultat af finansielle poster

      5.462

    11.295

     (3.620)

      3.547

     (9.559)

Resultat før skat (EBT)

    17.182

     (2.189)

   (20.161)

    21.191

   (50.559)

Årets resultat

    10.170

   (15.823)

   (30.101)

      8.993

   (42.618)

   

Egenkapital

  254.237

  245.912

  261.620

  293.245

  290.352

Balancesum

  554.928

  528.181

  537.868

  629.614

  637.547

   

EBITDA margin (%)

         6,5

         4,3

         6,8

         6,9

         5,0

   

Antal medarbejdere

         634

         727

         781

         808

         784

           

Nøgleord

Kontakter

For yderligere information kontakt:
Morten Vinther Jensen, adm. Direktør, Det Nordjyske Mediehus: 4030 4597

Billeder

Morten Vinther Jensen, adm. direktør for Det Nordjyske Mediehus. Foto: Torben S. Hansen
Morten Vinther Jensen, adm. direktør for Det Nordjyske Mediehus. Foto: Torben S. Hansen
Download

Information om Det Nordjyske Mediehus

Det Nordjyske MediehusNORDJYSKE Medier skiftede 24. marts 2021 navn til Det Nordjyske Mediehus som en del af en strategisk branding, der understøtter virksomhedens digitale transformation.

Det Nordjyske Mediehus beskæftiger sig med online aktiviteter, lokalaviser, dagblad, radio og distribution både lokalt, nationalt og i Skandinavien.

Følg pressemeddelelser fra Det Nordjyske Mediehus

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Det Nordjyske Mediehus

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum