Den Europæiske Investeringsbank (EIB)Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Den Nordiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsbank styrker samarbejdet om den grønne omstilling i Østersøregionen

Del

PRESSEMEDDELELSE Luxembourg/Helsinki/København, den 28. september 2022

  • På et møde på højt niveau bekræfter de to internationale finansieringsinstitutioner deres fælles mål inden for klima, energi og innovation.
  • I de seneste fem år har samarbejdet omfattet samfinansierede projekter til ca. 10 mia. EUR – og mere vil følge.

Den øverste ledelse i Den Nordiske Investeringsbank (NIB) og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) mødtes i dag i Luxembourg for at drøfte det fremtidige samarbejde mellem de to institutioner. Besøget fandt sted i tilknytning til NIB's bestyrelsesmøde i Luxembourg, efter at EIB havde besøgt NIB's hovedsæde i Helsinki i 2019.

De to banker drøftede en bred vifte af emner, bl.a. den europæiske grønne pagt, virkningen af krigen i Ukraine, energikrisen i Europa og behovet for at investere i nye energikilder og nye teknologier samt inddragelse af den private sektor for at tiltrække flere investeringer i bæredygtig infrastruktur og finansiering af forskning og innovation.

Ukraina

EIB's president Werner Hoyer udtaler:

"Dette er det første møde mellem de to bankers øverste ledelse siden covid-19-pandemien, og siden krigen i Ukraine brød ud. Vi har et fælles mål, der består i en hurtig og retfærdig grøn omstilling i Østersøregionen og flere investeringer i energieffektivitet, vedvarende energikilder samt økonomisk støtte til lokalsamfund og små og mellemstore virksomheder. Vores to banker arbejder også målrettet på at støtte innovation, som kan hjælpe os med at finde frem til de teknologier, der kræves for at nå målet om en CO2-neutral verden i 2050".

President og CEO i NIB André Küüsvek udtaler:

"Det russiske angreb på Ukraine har ført til en energikrise. Vi er nødt til at handle nu. Europa skal styrke sin modstandsdygtighed på energiområdet og sætte skub i omstillingen til en kulstoffattig økonomi. Østersøregionen er nødt til at øge sin indsats yderligere for at opbygge modstandsdygtighed på en bæredygtig måde. Mens energikrisen skubber økonomierne henimod en recession, skal regionens samfund håndtere en retfærdig omstilling samtidig med den umiddelbare byrde, der følger af højere energipriser. Som internationale finansieringsinstitutioner skal vi spille en stabiliserende rolle i krisetider. Vi er bevidste om vores fælles ansvar og er klar til at handle."

EIB og NIB har et godt og mangeårigt forhold med en række samfinansierede og parallelt finansierede projekter i NIB's otte nordiske og baltiske medlemslande (Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige), hovedsagelig i den offentlige sektor og virksomheds- og projektfinansiering. Samarbejdet rækker fra samfinansiering til et mere omfattende samarbejde. I de seneste fem år har det omfattet samfinansierede projekter til ca. 10 mia. EUR – og mere vil følge. 

Blandt de projekter, som inden for den seneste tid er blevet samfinansieret eller parallelt finansieret, er Northvolts store batterifabrik (Sverige), forskningsinfrastrukturen European Spallation Source (Sverige og Danmark), Ystad havn (Sverige), Käppala rensningsanlæg (Sverige), nye miljøvenlige tog til Mälardalen (Sverige), Vaasa Central Hospital (Finland), Lapland Central Hospital (Finland), Uddannelsesinfrastruktur i Lahti (Finland), nye lavgulvs-sporvogne til Riga (Letland) og omfartsvejen i Kekava (Letland).

Baggrundsoplysninger

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har aktiviteter i ca. 160 lande og er verdens største multilaterale långiver til klimaprojekter. EIB-Gruppen har opstillet som et af de fire vigtigste mål i sin klimabankkøreplan 2025 at "sikre en retfærdig omstilling for alle". EIB har som ambition at støtte investeringer på 1 billion EUR i klima og miljømæssig bæredygtighed frem til 2030, og at alle dens nye finansieringer skal være i overensstemmelse med Parisaftalens mål og principper.

Den Nordiske Investeringsbank (NIB) er en international finansieringsinstitution, som ejes i fællesskab af staterne Estland, Danmark, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Banken fremmer bæredygtig vækst i medlemslandene ved at stille langsigtet finansiering til rådighed til projekter, der forbedrer produktiviteten og gavner miljøet.

Pressekontakt:

EIB:

Ulf Bergstrom, u.bergstrom@ext.eib.org, tlf.: +352 4379 - 77019

Kristiina Randmaa, k.randmaa@ext.eib.org, tlf.: +352 4379 72894

Websted: www.eib.org/press - Pressekontor: +352 4379 21000 – press@eib.org  

NIB:

Jukka Ahonen, kommunikationschef i NIB,

jukka.ahonen@nib.int, tlf.: +358 50 387 5774

Nøgleord

Kontakter

EIB:

Kristiina Randmaa, k.randmaa@ext.eib.org, tlf.: +352 4379 72894
press@eib.org

NIB:

Jukka Ahonen, kommunikationschef i NIB,

jukka.ahonen@nib.int, tlf.: +358 50 387 5774

Ulf BergströmSenior Media and Communications Officer for Sweden, Denmark, and EFTA| European Investment Bank

u.bergstrom@ext.eib.org

Billeder

Download
NIB og EIB i Luxemburg.
NIB og EIB i Luxemburg.
Download
NIB president og CEO, André Küüsvek
NIB president og CEO, André Küüsvek
Download
EIB president Werner Hoyer
EIB president Werner Hoyer
Download

Links

Information om Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Den Europæiske Investeringsbank (EIB)https://www.eib.org/

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) er EU's finansielle institution for langsigtet finansiering og ejes af EU's medlemsstater. Banken yder langsigtet finansiering til økonomisk levedygtige investeringer for at bidrage til EU's politiske mål. Den Europæiske Investeringsbank opererer i omkring 160 lande og er verdens største multilaterale långiver til klimaprojekter. EIB-Gruppen vil støtte investeringer på 1 billion euro i klimaindsats og miljømæssig bæredygtighed i 2030, og mere end 50 % af EIB-midlerne vil gå til klima i 2025

Følg pressemeddelelser fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Danmark: Finansiering på 18 mio. EUR fra EIB til GomSpace støtter ruminnovation og strategisk autonomi i EU30.11.2022 09:40:24 CET | Pressemeddelelse

PRESSEMEDDELELSE 2022-11-30 Luxemburg/ København EU's bank yder et venturelån på 18 mio. EUR til førende danske "new space"-virksomhed GomSpace, der leverer ruminfrastruktur og -missioner EIB-lånet vil finansiere GomSpace's nanosatellit-platform via produktinnovation, herunder højfrekvensapplikationer, som har central betydning for telekommunikationssektoren Projektet støtter også EU's rumpolitik og det strategiske europæiske sikkerhedsinitiativ, der har til formål at sikre strategisk autonomi i rummet

Danmark: EIB støtter verdensførende teknologi inden for høreapparater med et lån på 115 mio. EUR4.11.2022 08:30:00 CET | Pressemeddelelse

Luxembourg/København 2022/11/04 Danmark: EIB støtter verdensførende teknologi inden for høreapparater med et lån på 115 mio. EUR. EIB, som er EU's bank, yder et lån på 115 mio. EUR til den danske virksomhed Demant A/S, der beskæftiger sig med høresundhed. EIB-lånet vil støtte investeringer i forskning og udvikling (F&U) af nye højteknologiske høreprodukter og bidrager dermed til, at mennesker over hele verden med hørevanskeligheder nemmere kan leve med deres høretab. Resultatet vil være forbedret livskvalitet og øget social inklusion. F&U-projektet gennemføres i Danmark og Polen.

Hvad synes danskerne? Ny EU-klimaundersøgelse: De fleste danskere mener, at krigen i Ukraine og de høje energipriser bør fremskynde den grønne omstilling27.10.2022 08:30:00 CEST | Pressemeddelelse

27. oktober 2022 De fleste danskere mener, at krigen i Ukraine og de høje energipriser bør fremskynde den grønne omstilling 71 % mener, at Ruslands invasion af Ukraine og dens konsekvenser giver grund til at sætte skub i den grønne omstilling. Uanset energi- og inflationskrisen mener næsten halvdelen af danskerne (47 %), at klimaforandringerne er landets største udfordring. 80 % giver udtryk for, at hvis vi ikke drastisk reducerer vores forbrug af energi og varer i de kommende år, styrer vi mod en global katastrofe. 63 % prioriterer indeksering af energipriserne efter den enkelte husholdnings forbrug.

EU's bank EIB antar ny udlånspolitik for bæredygtig transport og godkender 8,6 milliarder euro til innovation, vedvarende energi, uddannelse og vand14.7.2022 13:33:02 CEST | Pressemeddelelse

· Ny EIB- udlånspolitik for at styrke bæredygtig transport · 3,2 mia. EUR til venturegæld og 1,5 mia. EUR til virksomhedsfinansiering · 1,8 mia. EUR til vandafsaltnings- og transportprojekt i Jordan og andre vand-, vedvarende energi-, transport- og landbrugsprojekter · 2 mia. EUR til uddannelse, sundhed, boliger og genopbygning af jordskælvet Bestyrelsen for EU's bank, den Europæiske Investeringsbank (EIB) vedtog i går aften, (onsdag) en revideret udlånspolitik for at styrke støtten til bæredygtig transport. Bestyrelsen godkendte også 8,6 mia. EUR i ny finansiering for at fremskynde innovation, vand, energi, uddannelse, sundhed og boliginvesteringer i hele Europa og rundt om i verden.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum