VIVE

De mest udsatte unge føler sig mindst inddraget, når kommunen behandler deres sag

Del

Lytter din sagsbehandler til dine holdninger, er du med til at bestemme, hvad der skal ske i din sag, og kender du dine rettigheder? Det er nogle af de spørgsmål, VIVE har stillet til ca. 2.300 udsatte unge, der har en sag i kommunen. Undersøgelsen viser bl.a., at unge med dårlig mental trivsel eller psykiatriske diagnoser føler sig mindre inddraget i sagsbehandlingen end de øvrige deltagere.

Ifølge serviceloven har udsatte unge ret til at blive inddraget i kommunens behandling af deres sag. Deres holdning skal høres, de skal have indflydelse på beslutningerne, og de skal informeres om deres rettigheder i forhold til sagsbehandlingen.

VIVE har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 2.300 unge mellem 12 og 17 år, der enten er anbragt i plejefamilie eller på institution, eller som har en fast kontaktperson som forebyggende foranstaltning. Undersøgelsen er finansieret af Egmont Fonden og sætter fokus på de unges egne oplevelser af, hvordan de bliver inddraget i kommunens behandling af deres sag.

Store forskelle i unges inddragelse
Undersøgelsen viser, at en stor del af de unge føler sig godt inddraget i sagsbehandlingen. De har en god relation til deres sagsbehandler, føler sig godt informerede om, hvad der skal ske i deres sag og oplever at have indflydelse.

Der er dog også grupper blandt de unge, som oplever det modsatte. Unge, der trives dårligt psykisk eller har en egentlig psykiatrisk diagnose, eller som har skoleproblemer i form af fx højt fravær, oplever således i mindre grad, at de bliver inddraget i sagsbehandlingen. Også de yngste unge på 12-13 år føler sig mindre inddraget end de ældre unge, og piger føler sig samlet set lidt mindre inddraget end drenge.

”Det er bekymrende, at det netop er de mest udsatte grupper, der føler sig mindst inddraget”, siger chefanalytiker Hans Skov Kloppenborg, som har ledet undersøgelsen. ”Denne undersøgelse kan ikke sige noget om baggrunden for forskellene, men tidligere forskning har peget på, at de unge, der har flest udfordringer, ofte også har færrest ressourcer til at samarbejde med deres sagsbehandler – og at nogle sagsbehandlere under tidspres måske prioriterer de unge, der er lettest at inddrage.”

Sagsbehandlerskift giver svære vilkår
En stor del af de unge svarer, at de jævnligt skifter sagsbehandler. To ud af tre har således fået ny sagsbehandler mindst én gang inden for de seneste 2 år, og en tredjedel har haft tre eller flere sagsbehandlere i perioden.

Undersøgelsen viser, at unge, som har oplevet få eller ingen sagsbehandlerskift, og som ofte er i kontakt med deres sagsbehandler, i højere grad oplever at blive inddraget.

”Denne indsigt er næppe overraskende”, siger Hans Skov Kloppenborg, ”men den er dog væsentlig i en situation, hvor det specialiserede børne- og ungeom¬råde i mange kommuner er præget af stor udskiftning i sagsbehandlere, og hvor sagsbehandlere kan opleve et tidspres, der gør det svært at opbygge tætte relationer til den enkelte udsatte unge. Derfor håber vi også, at undersøgelsen kan danne grundlag for drøftelser af, hvor ind¬dragende sagsbehandlerne i praksis kan arbejde inden for de rammer, der sættes – og om disse rammer kan forbedres.”

Læs mere og download rapporten på VIVEs hjemmeside.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om VIVE

VIVE
VIVE
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K

+45 44 45 55 00https://vive.dk/

VIVE leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, styring, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi og offentlig ledelse. VIVE er en uafhængig statslig institution under Social- og Indenrigsministeriet.

Følg pressemeddelelser fra VIVE

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIVE

Udsatte unge har størst risiko for at blive voldsofre28.5.2020 09:00:00 CESTPressemeddelelse

16-19-årige kvinder, der kommer fra en svag social og økonomisk baggrund, har markant højere risiko for at blive udsat for seksuel vold end andre kvinder. Mænd med samme baggrund og alder har større risiko for at blive udsat for grov vold end andre mænd. Det er to af konklusionerne fra en ny VIVE-rapport, der for første gang kortlægger både risikoen for vold og de langvarige konsekvenser for offer og familie.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum