KLKL

Danske Handicaporganisationer og KL opretter alliance på handicapområdet

Del

Der er behov for handling, så borgere med et handicap får den hjælp, de har ret til første gang. Derfor har DH og KL taget initiativ til en fælles bred retssikkerhedsalliance, der skal pege på konkrete løsninger.

Mange danskere lever med et handicap, og endnu flere er pårørende til et barn, en ægtefælle eller en forælder med handicap. Mennesker med alle typer handicap – synlige og usynlige – fra hjerneskade og gigt til udviklingshæmning og sindslidelse forventer med rette, at velfærdssamfundet træder til og støtter dem i de særlige behov, mennesker med handicap har.

Mange får god hjælp, men alt for ofte lider tilliden til velfærdssamfundet et knæk. Det kan man bl.a. se i klagestatistikken på handicapområdet og i undersøgelser, der viser, at mange borgere oplever, at de ikke har indflydelse på deres egen sag, og at viden om deres handicap og den nødvendige støtte ikke opleves som tilstrækkelig i sagsbehandlingen.

Derfor har Danske Handicaporganisationer (DH) og KL taget initiativ til en Retssikkerhedsalliance med nogle af de centrale parter, der har en aktie i at formulere problemerne og deres løsning. Alliancen skal i fællesskab pege på, hvorfor problemerne opstår, og hvad der kan gøres.

”Mennesker med handicap skal have den rette afgørelse om hjælp første gang. Det er det ultimative hovedmål for os ved dette samarbejde. For at det kan ske, kræver det fælles forpligtigelse til at finde både kort- og langsigtede løsninger, og at sikre at disse implementeres. Helt konkret har vi i DH bl.a. fokus på, at fagligheden i sagsbehandlingen skal styrkes, og borgeren skal have indflydelse på den valgte indsats, for at målet om rette hjælp første gang kan nås. Det vil være vores mærkesager i alliancen. Der skal handles – nu,” siger Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH).

Alliancen består indtil videre af KL og repræsentanter fra kommunerne, DH og DH’s medlemsorganisationer. Derudover har blandt andre Dansk Socialrådgiverforening, Ligeværd, Den Uvildig Konsulentordning på Handicapområdet, Institut for Menneskerettigheder, Børne- og Kulturchefforeningen, Socialchefforeningen, HK Kommunal og Det Centrale Handicapråd takket ja til at være med.

”Der findes ingen enkle snuptags-løsninger, der kan styrke retssikkerheden og kvalitet i sagsbehandlingen. Der er et behov for at samarbejde på en bred front med fokus på bl.a. styrket borgerinddragelse, regelforenkling og god faglig ledelse og stærkere kompetencer hos medarbejdere. Derfor er vi enormt glade for det stærke samarbejde, vi nu går ind i. Det er her, vi skal finde de gode, konkrete løsninger, der kan gøre en forskel for borgere med et handicap,” siger Ulrik Wilbek, der er formand for KL’s socialudvalg.

Konkrete forslag til forbedringer

Ambitionen er, at alliancen skal komme med konkrete, fælles svar på, hvordan vi styrker samarbejdet og tilliden mellem kommune, borger og pårørende. Alliancen skal finde svar på, hvordan vi sikrer faglighed i sagsbehandlingen, og hvordan vi sikrer, at flere borgere får den rette afgørelse om hjælp første gang. Paletten af løsninger kan f.eks. både være forslag til ny lovgivning, organisatoriske tiltag og handle om ressourcer.

Inden sommerferien kommer vi med konkrete, fælles forslag til forbedringer. Derefter er ambitionen en fælles retssikkerhedspakke, hvor initiativerne skal gøre en målbar og synlig forskel for mennesker med handicap.

Som et første skridt har KL og DH allerede formuleret fem fælles principper for god borgerinddragelse i kommunerne.

Det første møde i alliancen finder sted allerede i slutningen af april.

Pressekontakt

Danske Handicaporganisationer (DH)

Tlf 69153037 (ikke muligt at sende sms)

Mail: ajl@handicap.dk

Kommunernes Landsforening (KL)

Tlf: 33703333 (ikke muligt at sende sms)

Information om KL

KL
KL
Weidekampsgade 10
2300 København S

+45 3370 3370https://www.kl.dk/

KL er interesseorganisation for de 98 kommunalbestyrelser og arbejder for, at kommunerne har de bedst mulige rammer til at prioritere velfærd og økonomi og til at udvikle kommunen lokalt. KL bidrager til – sammen med kommunerne – at videreudvikle det danske kommunestyre og lokaldemokrati. KL er samtidig arbejdsgiverorganisation og forhandler overenskomster for kommunernes ca. 500.000 ledere og medarbejdere.

Følg pressemeddelelser fra KL

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra KL

DN, KL og L&F med fælles plan for udtagning af landbrugsjord: Fire tiltag er afgørende for at nå klima- og kvælstofmål hurtigst muligt21.5.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Danmarks Naturfredningsforening, KL og Landbrug & Fødevarer er gået sammen om en plan, der skal bidrage til, at vi når de danske klima- og kvælstofmål på landbrugsområdet. De tre parter foreslår en mere effektiv organisering af indsatsen, hvor hovedaktørerne styrkes, og hvor der sikres bedre koordinering mellem dem. Det skal til sammen sikre realisering og tempo i udtagningsindsatsen. Hovedaktørerne er kommunerne, som i forvejen spiller en central rolle i udtagning af landbrugsjord, og et korps af udtagningskonsulenter, som skal være opsøgende over for lodsejerne, og som noget nyt især skal have fokus på udtagning af de mindre arealer. I planen indgår også, at der skal være adgang til de rette redskaber for at sikre, at lodsejerne vil indgå i projekter, som tager dele af deres landbrugsjord ud af drift. Indsatsen skal op i gear Parterne ser den fælles plan som afgørende for at realisere de store ambitioner om udtagning af landbrugsjord, som fremgår af regeringens udspil til en grøn oms

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum