Aarhus Universitet: Science and Technology

Bananfluer hjælper til i udviklingen af skræddersyet medicin

Del

Det er kendt viden, at der er sammenhæng mellem vores gener og risikoen for at udvikle bestemte sygdomme. Forskere fra Aarhus Universitet og Aalborg Universitet er netop, ved hjælp af et studie på bananfluer, kommet nærmere en forståelse af, at en kortlægning af gener også kan bruges til at forudsige respons på en given behandling. Denne viden er afgørende for udviklingen af skræddersyet medicin.

Bananfluen (Drosophila melanogaster) er en fantastisk modelorganisme, som har bidraget med store videnskabelige gennembrud. Hunnen ses til venstre og hannen til højre (foto: Torsten Nygård Kristensen, Aalborg Universitet)
Bananfluen (Drosophila melanogaster) er en fantastisk modelorganisme, som har bidraget med store videnskabelige gennembrud. Hunnen ses til venstre og hannen til højre (foto: Torsten Nygård Kristensen, Aalborg Universitet)

Mennesker med samme diagnose får typisk en standardbehandling, som ikke nødvendigvis er lige effektiv for alle. Med viden om den enkelte patients arvemasse er det måske i fremtiden muligt i højere grad at målrette den medicinske behandling, således den passer med patientens genetiske karakteristika. Genetisk information kan således bidrage til mere effektiv personlig – eller skræddersyet - medicin, hvilket i dag ikke anvendes systematisk, dels fordi vi har en ufuldkommen forståelse af sammenhængen mellem vores arvemasse, sygdommen og responsen på behandling. 

-          Selvom vi er meget langt fra en komplet forståelse af sammenhængen mellem forskelle i vores arvemasse og risikoen for at udvikle bestemte sygdomme, så ved vi, at stort set alle sygdomme er underlagt en vis grad af genetisk kontrol. Med en bedre forståelse af de genetiske og molekylærbiologiske processer, der ligger til grund for diverse sygdomme, vil man kunne udvikle nye og mere målrettede typer medicin. Denne viden kan også give en bedre forståelse for, hvorfor patienter med samme diagnose ikke nødvendigvis reagerer lige positivt på en behandling, siger Palle Duun Rohde postdoc ved Aarhus Universitet.

Bananfluer bruges til at skaffe valide data

Forskere fra Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, og Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet, har derfor gennem de seneste år arbejdet sammen om at forstå de genetiske mekanismer, der bidrager til den psykiske lidelse ADHD ved at bruge bananfluen som en såkaldt modelorganisme.

-         Bananfluen er en fantastisk modelorganisme, som har bidraget med store videnskabelige gennembrud. Der er flere aspekter, der gør, at bananfluen er en vigtig spiller, også inden for det humangenetiske område. Op i mod tre fjerdedele af alle identificerede sygdomsgener hos mennesker findes i en lignende udgave hos bananfluen, ligesom der er en stor grad af strukturel- og biokemisk lighed mellem nervesystemet hos mennesker og insekter, siger Torsten Nygård Kristensen, der er professor på Aalborg Universitet.

Forskerne har undersøgt et stort antal bananfluelinjers bevægelsesmæssige adfærd, når disse har indtaget Ritalin. Bananfluerne har fået deres arvemasse kortlagt, og det var dermed muligt at kigge på sammenhængen mellem den genetiske sammensætning af fluerne og den adfærdsmæssige respons på Ritalin.

-          I forsøget har vi identificeret områder af arvemassen, som har afgørende indflydelse på responsen på behandling. Det betyder med andre ord, at responsen på medicinsk behandling, i dette tilfælde i form af Ritalin er genetisk betinget, siger professor Torsten Nygård Kristensen. 

Forskerne bag studiet fortsætter søgningen efter de genetiske mekanismer, der ligger til grund for de forskellige reaktioner på behandlingen, og er netop i gang med et projekt på et stort humant datasæt, som kan bidrage med ny vigtig viden om dette emne og udviklingen af skræddersyet medicin.

Læs mere om projektet


Den videnskabelige artikel er netop publiceret i GENETICS: Rohde, P. D., Jensen, I. R., Sarup, P. M., Ørsted, M., Demontis, D., Sørensen, P. & Kristensen T. N. (2019). ”Genetic signatures of drug response variability in Drosophila melanogaster". 

DOI: https://doi.org/10.1534/genetics.119.302381

Den videnskabelig artikel er udnævnt til ”October highlights” af tidsskriftet GENETICS.

Yderligere information

Postdoc Palle Duun Rohde
palle.d.rohde@mbg.au.dk – mobil: 2347 1197
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet

Professor Torsten Nygård Kristensen
tnk@bio.aau.dk – mobil: 6146 3375
Institut for Kemi og Biovidenskab
Aalborg Universitet 

Presse: Lisbeth Heilesen
lh@mbg.au.dk – tlf.: 9352 1927
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet

Presse: Camilla Kristensen
cakr@bio.aau.dk – tlf.: 9940 9905
Institut for Kemi og Biovidenskab
Aalborg Universitet

Billeder

Bananfluen (Drosophila melanogaster) er en fantastisk modelorganisme, som har bidraget med store videnskabelige gennembrud. Hunnen ses til venstre og hannen til højre (foto: Torsten Nygård Kristensen, Aalborg Universitet)
Bananfluen (Drosophila melanogaster) er en fantastisk modelorganisme, som har bidraget med store videnskabelige gennembrud. Hunnen ses til venstre og hannen til højre (foto: Torsten Nygård Kristensen, Aalborg Universitet)
Download
Bananfluen (Drosophila melanogaster) bruges i udstrakt grad i forskningen (foto: Aalborg Universitet)
Bananfluen (Drosophila melanogaster) bruges i udstrakt grad i forskningen (foto: Aalborg Universitet)
Download

Information om Aarhus Universitet: Science and Technology

Aarhus Universitet: Science and Technology
Aarhus Universitet: Science and TechnologyFølg pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Science and Technology

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Science and Technology

Dyrkningssikre afgrøder til fremtidens klima3.10.2019 11:52:50 CESTPressemeddelelse

En oversvømmelse kan ødelægge en kartoffelhøst på bare 24 timer. Men ved at forstå planternes forsvarsmekanismer over for oversvømmelser er det muligt at skabe mere dyrkningssikre afgrøder, der tåler at blive oversvømmede. Et internationalt forskerhold med deltagelse af lektor Kim Hebelstrup fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet arbejder på at gøre planter ”vandtætte”. Det vil kunne gøre en verden til forskel i forhold til at sikre fremtidens forsyning af fødevarer.

Tørke som følge af klimaændringer truer verdens hvedeproduktion26.9.2019 09:52:37 CESTPressemeddelelse

I de kommende år vil en stigende del af hvedearealet påvirkes af tørke, og det vil have alvorlige følger for den globale fødevareforsyning. Skrækscenariet er en betydelig reduktion af hvedehøsten ved århundredeskiftet, og selv hvis det lykkes at begrænse den globale opvarmning til de 2 grader, som er forudsat i Parisaftalen fra 2015, kan en fordobling af det tørkeskadede areal ikke undgås. Det viser ny forskning, som netop er offentliggjort i Science Avances. Professor i klimaforandringer og landbrug Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet er en del af den internationale forskergruppe, som har undersøgt emnet.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum