Middelfart Sparekasse

Årsregnskab: Tilfredsstillende regnskab i Middelfart Sparekasse

Share

Middelfart Sparekasse kommer med et resultat før skat på 115,3 mio. kr. ud af 2020 med et overskud, der flugter med forventningerne ved indgangen til 2020.

Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart Sparekasse, sætter pris på opbakningen fra kunder og garanter gennem corona-krisen.
Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart Sparekasse, sætter pris på opbakningen fra kunder og garanter gennem corona-krisen.

2020 vil for altid blive husket som året, hvor corona-pandemien satte sit tydelige præg over hele verden. Ved et hurtigt blik vil Middelfart Sparekasses årsregnskab for 2020 ikke vække minder om den verdensomspændende krise. For bundlinjen er helt på linje med de forventninger, Sparekassen havde ved årets indgang.

Selv om koncernresultatet på 115,3 mio. kr. er et stykke fra 2019-rekordoverskuddet
på 171,2 mio. kr., er det tilfredsstillende. Det skyldes ikke mindst, at 2019-regnskabet var positivt påvirket af engangsindtægter fra salg af ejerandele i Sparinvest til Nykredit.

- Jeg er selvfølgelig taknemmelig for, at vi kom regnskabsmæssigt godt gennem 2020.
Allermest taknemmelig er jeg dog for den opbakning, vi har oplevet fra både kunder,
garanter og medarbejdere. For 2020 har bestemt ikke været et normalt år. Vi har
haft dørene lukkede til vores afdelinger i flere perioder, og medarbejderne har i stor
stil arbejdet hjemmefra. Fra alle kanter er vi blevet mødt med stor forståelse
for de beslutninger, vi har truffet, siger Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart
Sparekasse.

Tendenser forstærket under corona-krisen
Selv om regnskabet på bundlinjen blev som forventet ved årets begyndelse, så er der corona-relaterede forskydninger i tallene fra toplinje til bundlinje.

- Man kan sige, at corona-krisen har forstærket nogle tendenser, vi har set gennem flere år. Det handler om vigende udlån, faldende renteindtægter og stigende indlån. I 2020 faldt vores udlån med næsten tre procent og vores renteindtægter med 3,8 procent. Samtidig er vores indlån steget med næsten 10 procent, fortæller Martin Baltser og fortsætter:

- Det er på denne baggrund, at vi i 2020 besluttede, at også privatkunder – i et vist omfang – skal betale negative indlånsrenter. Forretningsmæssigt er det ikke længere holdbart at fortsætte med at friholde kunderne for negative renter. De har været vores virkelighed siden 2015, og med et indlånsoverskud på fire mia. kr., er indlån blevet en stor udgift for os, siger Martin Baltser.

Mens renteindtægterne er faldende, så er gebyr- og provisionsindtægterne på niveau med 2019.

- I 2019 havde vi en historisk konverteringsbølge, der påvirkede indtægterne. I 2020 så vi den grundlæggende ”motor” i Sparekassen i arbejde. I takt med at vi løbende får flere kunder, stiger vores indtægter på bolig-, investerings- og pensionsområdet. Det giver en stabil indtægt, der danner et solidt grundlag for Sparekassen i årene fremover, siger Martin Baltser.

Corona ses på nedskrivningerne

Selv om sparekassen kun i begrænset omfang har konstateret tab som følge af corona-krisen, er nedskrivningsposten næsten fordoblet fra 2019 til 2020. 32,7 mio. kr. lyder nedskrivningerne på i 2020.

- Ud af dette beløb er 20 mio. kr. en hensættelse til eventuelle coronarelaterede tab. Det er altså et beløb, vi tager med ind i 2021 til at imødegå eventuelle tab. Hvis tallet renses for dette beløb, er vores faktiske nedskrivninger lavere end i 2019, siger Martin Baltser.

At corona-krisen ikke har vist sig tydeligere på Sparekassens nedskrivninger,
skyldes, at både privat- og erhvervskunderne grundlæggende har sunde økonomier. Kombineret med de statslige hjælpepakker har det båret langt de fleste gennem krisen.

- Hjælpepakkerne har effektivt holdt hånden under samfundsøkonomien, og de er også
en del af forklaringen på vores faldende udlån. Nu er det spændende at se, hvor godt
vi som samfund kommer gennem denne – forhåbentlig – sidste del af krisen, siger
Martin Baltser.

Udgifter i ave som følge af lavt aktivitetsniveau

Også udgiftsposten i regnskabet viser spor af corona-opbremsningen i hele samfundet.

- At vores administrationsudgifter falder, skyldes først og fremmest det lavere aktivitetsniveau i samfundet og sparekassen. Normalt holder vi op mod 150 arrangementer for vores kunder i årets løb. Selv om vi flyttede mange aktiviteter til webinarer, så er udgiften ikke den samme som til fysiske møder. Samtidig har vi kørt til færre møder, brugt mindre papir osv. Sammen med andre besparelsesmæssige tiltag i sparekassen resulterer det i, at vores administrationsomkostninger er faldet med over 10 mio. kr. i 2020, siger Martin Baltser.

Han forventer, at nogle af udgifterne vil vende tilbage, når aktiviteten i samfundet formentlig normaliseres i løbet af 2021.

- Men både vi og kunderne har fået et lynkursus i, at nogle ting fint kan klares over telefon, mail eller video i stedet for et fysisk møde. Så jeg tror, vi vil se nogle varige forandringer i vores adfærd, spår Martin Baltser.

På positivsiden i årets regnskab tæller også en indtægt i forbindelse med salget af forsikringsformidleren NEXT Forsikring. Et selskab, som Middelfart Sparekasse var medejer af.

Samlet kapitalprocent på 20,3

Årets resultat samt en stigning i garantkapital gør, at Sparekassen kapitalmæssigt står stærkt. Egenkapitalen har nu passeret 1,5 mia. kr., og kapitalprocenten er 20,3. Alt i alt ser Martin Baltser et stærkt fundament for Middelfart Sparekasse ved indgangen til 2021.
Ud over kapitalsituationen, hvor kapitalprocenten er vækstet med fire procentpoint over to regnskabsår, nævner han høj kundetilfredshed og branchens bedste image som væsentlige faktorer for Sparekassens fortsatte udvikling.

- Senest har vi toppet to imageundersøgelser, hvor Finanswatch og Wilke har undersøgt pengeinstitutters image henholdsvis bredt i befolkningen og blandt finansansatte. Et stærkt image forpligter, så vi vil arbejde hårdt på også i 2021 at leve op til de forventninger, både kunder, medarbejdere og samfundet har til os, siger Martin Baltser.

Med forbehold for hvordan coronapandemien udvikler sig i løbet af 2021, forventer Martin Baltser, at resultatet før skat på koncernniveau lander i intervallet 100-125 mio. kr.

Keywords

Contacts

Images

Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart Sparekasse, sætter pris på opbakningen fra kunder og garanter gennem corona-krisen.
Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart Sparekasse, sætter pris på opbakningen fra kunder og garanter gennem corona-krisen.
Download

Documents

Links

About Middelfart Sparekasse

Middelfart Sparekasse
Middelfart Sparekasse
Havnegade 21
5500 Middelfart

64 22 22 22https://midspar.dk/

”Til fælles bedste.” Det var udgangspunktet, da Middelfart Sparekasse blev stiftet i 1853, og den sætning har vi levet efter lige siden. For Sparekassen handler til fælles bedste om at gøre en positiv forskel for kunder, medarbejdere og de lokalsamfund, vi er en del af.

Forretningsmodellen har vist sig bæredygtig gennem mange år. Sparekassen har i dag mere end 83.000 kunder, egenkapitalen har passeret 1,5 mia. kr., og i 2020 var resultatet før skat på koncernniveau 115,2 mio. kr.

Subscribe to releases from Middelfart Sparekasse

Subscribe to all the latest releases from Middelfart Sparekasse by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Middelfart Sparekasse

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom