Beskæftigelsesministeriet

Aftale: Over 100 millioner kroner til opkvalificering

Del

Bred aftale sikrer godt 100 millioner kroner til primært at opkvalificere ufaglærte. Pengene betyder, at flere kan tage springet fra ufaglært til faglært, og så er der hjælp til nyuddannede, som har svært ved at komme i job.

Der er 102 millioner kroner på vej til opkvalificering af de borgere, som har mindst uddannelse. Opkvalificeringspakken skal få flere med og samtidig sikre, at virksomhederne har adgang til faglært og kvalificeret arbejdskraft. Bag aftalen står Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti og de Konservative.

Partierne er bl.a. enige om at sætte skub i jobrotationsordningen i 2020, så fx en ufaglært medarbejder i hjemmeplejen kan uddanne sig til social- og sundhedshjælper, mens en ledig vikarierer for den pågældende medarbejder under hele uddannelsen. Der er afsat 20 millioner kroner til nye muligheder for jobrotation, som er målrettet beskæftigede over 25 år med mindst to års relevant erhvervserfaring.

Derudover er der 30 millioner kroner til, at flere jobparate kontanthjælpsmodtagere kan få erhvervsrettet opkvalificering inden for brancher, hvor der er behov for hænder. Det kan fx være et specialiseret svejsekursus, et kursus om godstransport med lastbil eller et hygiejnecertifikat.

Desuden er partierne enige om at forlænge trainee-ordningen for dimittender under henholdsvis FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) og AC (Akademikerne), der får ekstra hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Sammenlagt er der tale om en pakke til 102 millioner kroner, som finansieres af overskydende midler på to uddannelsespuljer fra beskæftigelsesreformen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Vi skal gøre gode tider bedre for alle. Derfor vil regeringen gøre op med det ensidige fokus på arbejdsudbud, som alt for længe har dikteret beskæftigelsespolitikken, og i stedet fokusere på det centrale, nemlig at ledige og medarbejdere får de kvalifikationer, som virksomhederne har brug for. Jeg er derfor glad for, at vi har lavet en bred aftale, som sikrer, at flere af dem med mindst uddannelse kan få et kompetenceløft og fx tage springet fra ufaglært til faglært. Denne pakke er første skridt, for vi kan desværre se, at alt for få ledige uddanner sig. Vi er ved at kortlægge hvorfor i et stort serviceeftersyn af beskæftigelsesreformen. Næste skridt tager vi, når vi kender resultaterne af eftersynet.

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V):

- Det er en hjertesag for Venstre at flytte mennesker fra ledighed til fællesskabet. Fordi det gør en enorm forskel for den enkelte, men også for samfundet, at være i job. Derfor glæder jeg mig også over, at Venstre har sat et meget tydeligt aftryk på aftalen, hvor vi har båret flere elementer med ind til bordet – eksempelvis puljen målrettet opkvalificering inden for mangelområder og en fortsættelse af trainee-ordningen. Men aftalen hjælper ikke på regeringens fuldstændig fraværende fokus på at bidrage til at skabe vækst og nye job.

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF):

- Dansk Folkeparti er glad for aftalen. Vi har ønsket at der blev sat gang i jobparate kontanthjælpsmodtageres mulighed for opkvalificering, og med denne aftale får de bedre mulighed for at opkvalificere sig til ledige job og dermed større chance for at komme i job. Desuden sættes der ekstra gang i jobrotation, der også vil forbedre lediges mulighed for at komme i job.

Beskæftigelsesordfører Samira Nawa (RV):

- Mange steder i Danmark kalder vores virksomheder på arbejdskraft. Jeg er glad for, at vi med denne aftale afsætter midler til opkvalificering af ledige, og forhåbentlig kan det være med til at dække blot en lille del af behovet. Aftalen er første skridt, men der skal meget mere til. Jeg er særligt glad for, at det lykkedes at forlænge traineeordningen for dimittender, så vores nyuddannede får ekstra hjælp til at få ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen (S):

- Der er forsat alt for mange ufaglærte og faglærte med forældet kompetencer, som mangler den sidste hjælpende hånd for enten at komme i arbejde eller bide sig fast på arbejdsmarkedet. Der har været alt for lidt fokus på, hvilken betydning det har for alle de ledige og ikke mindst samfundet, at de har muligheden for at kunne uddanne sig og gå fra ufaglært til faglært eller tage det sidste afgørende kursus, som giver dem et job. Her skal vi bruge endnu flere kræfter fremover, og denne aftale er et første godt skridt på vejen.

Beskæftigelsesordfører Naser Khader (K):

- Konservative er rigtig glade for, at vi kan hjælpe flere ledige med at få uddannelse, som virksomhederne efterspørger. Det handler om at få matchet de ledige og virksomhederne.

Kontakt Beskæftigelsesministeriets pressevagt: 5123 2830.

Vedhæftede filer

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for april 202029.5.2020 09:27:04 CESTPressemeddelelse

De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, man så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Krisen slår nu som forventet for alvor igennem i de officielle ledighedstal. Stigningen i april på 35.500 overstiger alt, hvad vi tidligere har set. - Det er desværre ikke overraskende, fordi corona-udbruddet har lukket dele af Danmark ned helt på linje med store dele af verden, og det har medført en markant stigning i antallet af fyringer. Endnu flere havde mistet jobbet uden hjælpepakkerne, som regeringen og et bredt Folketing står bag. Samlet beløber de sig til omkring 400 milliarder kroner. Ikke mindst trepartsaftalen om lønkompensa

Trepartsaftale: Over fem mia. kr. skal holde hånden under lærlinge, elever og virksomheder28.5.2020 22:38:01 CESTPressemeddelelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at bruge 5,4 mia. kr. på at holde en hånd under elever, lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Det skal ses i lyset af, at den aktuelle økonomiske situation fortsat udgør en stor udfordring for danske arbejdsgivere, hvilket risikerer at gå hårdt ud over elever og lærlinge, der er i lære som en del af deres erhvervsuddannelse. Den samlede trepartsaftale indeholder en række ambitiøse tiltag, der skal gøre det økonomisk overskueligt selv for virksomheder, som er i en vanskelig situation, at oprette nye lærepladser. Derfor er aftaleparterne enige om at indføre en løntilskudsordning for private virksomheder, der har lærlinge eller vil ansætte lærlinge. Helt konkret vil virksomhederne resten af året få dækket 75 procent af deresigangværende lærlinges løn. Derudover gives der løntilskud for så vidt angår nye aftaler på hhv. 45 procent til korte aftaler og 90 procent til ordinære uddannelsesaf

Jobcentre og a-kasser genåbner og skruer op for den aktive beskæftigelsesindsats27.5.2020 08:40:31 CESTPressemeddelelse

Fra onsdag den 27. maj genåbner store dele af beskæftigelsesindsatsen. Ledige i hele Danmark har igen ret til hjælp og vejledning. Digitale samtaler bliver genindført med alle målgrupper, og virksomhedsrettede tilbud bliver igen muligt. Desuden får ledige igen pligt til at søge og tage imod henviste job. Det fremgår af ny bekendtgørelse for beskæftigelsesindsatsen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum