Aalborg Universitet

Aalborg Universitet styrker forskningen i sundhedsøkonomi og kvaliteten i klinisk praksis

Del

Sundhedsøkonomer og kliniske forskere samles i nyt tværfagligt forskningsmiljø ”Danish Center for Healthcare Improvements”.

Som led i en ny strategisk satsning på Aalborg Universitet har Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet besluttet, at forsknings- og udviklingsmiljøerne under Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) skal styrkes og tættere på de kliniske forskningsmiljøer. Som en konsekvens heraf ændres det organisatoriske setup, så sundhedsøkonomi som videnskabelig disciplin fremadrettet kommer til at ligge på Klinisk Institut under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Forbedrer kvaliteten

- DCHI samarbejder med nationale og internationale sundhedsinstitutioner og forskningsenheder om at generere ny viden og metoder, der kan være med til at forbedre kvaliteten i den daglige kliniske praksis. Ved at skærpe den sundhedsfaglige profil og ændre organisationsstrukturen styrker vi det sundhedsøkonomiske forskningsområde, samtidig med at vi bringer forsknings-miljøerne tættere på uddannelsen i sundhedsøkonomi og det kliniske samt administrative personale i sundhedssektoren, fortæller dekan Rasmus Antoft, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Tættere samspil

Dekan Lars Hvilsted Rasmussen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, ser den strategiske satsning som en styrkelse af forskningen. - Det vil forstærke samspillet, når de to forskningsgrupper får en fælles organisatorisk tilknytning og en hverdag, hvor de vil være fysisk tæt på hinanden. AAU’s forskning inden for området vil blive styrket af denne ændring. Det giver god mening, siger han.

International udviklingstendens

Ifølge professor i sundhedsøkonomi og leder af DCHI Lars Ehlers er der tale om en udvikling, som i disse år også sker i vores nabolande. Sundhedsøkonomisk forskning er gennem det seneste årti rykket nærmere sundhedsvidenskab. - For 10 år siden handlede den sundhedsøkonomiske forskning om at forstå sammenhængen mellem penge, samfund og sundhed. Det var de grundlæggende teorier og modeller, der skulle på plads. I dag handler det mere om at bidrage til forbedringer og effektiviseringer i samspil med sundhedsvæsenets aktører, siger professor i sundhedsøkonomi Lars Ehlers.

Stor synergi       

Professor i klinisk sundhedstjenesteforskning Søren Paaske Johnsen vurderer, at der kan opnås en stor synergi ved at knytte sundhedsøkonomiske forskere tættere sammen med kliniske forskere og beslutningstagere i sundhedsvæsenet. - I stort set alle vores forsknings- og udviklingsprojekter er sundhedsøkonomien en vigtig faktor. Vi vil få stor glæde af det tættere samspil med sundhedsøkonomerne og ser meget frem til i fællesskab at udvikle de nye muligheder, som nu åbner sig, fortæller han.

Fakta

Danish Center for Healthcare Improvements – DCHI er et anvendelsesorienteret og tværvidenskabeligt forskningsinitiativ etableret i samarbejde mellem Det Samfundsvidenskabelige og Sundhedsvidenskabelig Fakultet på Aalborg Universitet. Centret blev etableret i 2013 på Institut for Økonomi og Ledelse under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Kontakt

Dekan Rasmus Antoft
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Tlf. 99408104 eller samf-dekan@aau.dk

Centerleder, professor Lars Holger Ehlers
Danish Center for Healthcare Improvements, Aalborg Universitet
Tlf. 9940 8257 / 45 6018 0848 eller lehlers@business.aau.dk

Dekan Lars Hvilsted Rasmussen
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Tlf. 9940 3482 eller dekan-sund@adm.aau.dk

Information om Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5, Postboks 159
9100 Aalborg

9940 9940http://www.aau.dk/

Følg pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Ny regnemodel for træbyggeriets potentiale i den grønne omstilling16.12.2020 09:41:17 CETPressemeddelelse

Byggeriet står for ikke mindre end 40 pct. af den samlede danske CO2-udledning. Over en bygnings totale levetid udgør emissioner fra konstruktion og byggematerialer 50-75% af dens samlede CO2-belastning. Flere undersøgelser viser, at brug af træ kan halvere udledningen. Et nyt gennemgribende forskningsprojekt på Instituttet BUILD på AAU skal udvikle regnemodellen og dokumentere træbyggeriets miljømæssige potentiale.

Ny undersøgelse: Ghettopakken kan skabe ny utryghed i de udsatte boligområder15.12.2020 08:05:00 CETPressemeddelelse

For de sårbare grupper i de udsatte boligområder opleves det ofte som voldsomt indgribende at skulle flytte fra sin bolig, og alene planerne om fysiske omdannelser i kvarteret øger utrygheden blandt mange af beboerne. Det er en af de tre foreløbige konklusioner fra en ny undersøgelse fra BUILD på Aalborg Universitet, der følger de menneskelige konsekvenser af Ghettopakkens massive fysiske omdannelser af boligområderne.

Forskere ved AAU har udviklet model, der kan forudsige, om corona-restriktioner virker11.12.2020 13:52:24 CETPressemeddelelse

Forskere fra Institut for Datalogi på Aalborg Universitet har udviklet en model, der kan forudsige, om bestemte corona-restriktioner virker. Udregninger viser, at Region Nordjylland ville have haft ca. 10.000 flere smittede over en to måneders periode, hvis der ikke var blevet lukket ned i november. Håbet er, at modellen kan hjælpe beslutningstagere med at træffe de rigtige beslutninger.

Stort dansk skoleudviklingsprogram afsluttet: Lærerne er blevet bedre til at samarbejde om eleverne til gavn for kerneopgaven og jobtilfredshed10.11.2020 10:44:33 CETPressemeddelelse

Lærernes samarbejde om eleverne er øget i de seneste fem år, og lærere, der samarbejder, oplever sig selv som mere kompetente og mere tilfredse med at være lærere. Det viser et nyt omfattende skole- og kompetenceudviklingsprogram, Program for Læringsledelse, som Aalborg Universitet og Center for Offentlig Kompetenceudvikling har gennemført i samarbejde med 13 danske kommuner.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum