Kræftens Bekæmpelse

Ny asbest-lovgivning glæder Kræftens Bekæmpelse

Del

Ny lov beskytter mod livsfarlig asbest. Nedrivning vil fremover kun være tilladt for firmaer med særlig autorisation. 

Nedrivning af asbest må fremover kun udføres af virksomheder, som har en særlig autorisation. Ordningen vil hjælpe til, at asbest håndteres korrekt. Foto: Kræftens Bekæmpelse
Nedrivning af asbest må fremover kun udføres af virksomheder, som har en særlig autorisation. Ordningen vil hjælpe til, at asbest håndteres korrekt. Foto: Kræftens Bekæmpelse

Det vækker begejstring i Kræftens Bekæmpelse, at et enigt Folketing i dag har stemt for en ny ordning, der vil beskytte ansatte i byggebranchen mod at få kræft forårsaget af asbest.

Nedrivning af asbest må fremover kun udføres af virksomheder, som har en særlig autorisation.

Kræftens Bekæmpelse har i mange år efterlyst strammere regler for arbejdet med asbest, og adm. direktør Jesper Fisker ser den nye autorisationsordning som et vigtigt våben i kampen mod asbesten:

- Ingen skal få kræft af at gå på arbejde, understreger han.

I dag findes et omfattende regelsæt for, hvordan asbest skal håndteres, når den fjernes eller der renoveres. Men reglerne bliver ikke altid fulgt.

Med den nye ordning bliver det lovpligtigt for virksomheder at have en autorisation for at kunne fjerne gammel asbest. Brud på loven vil medføre en bøde. Private må fremover ikke selv fjerne asbest i deres bolig.

Asbest er kræftfremkaldende
Brug af asbest har i Danmark været forbudt i over 30 år, men findes fortsat i en række bygninger fra før ca. 1990.

Omkring 150 mennesker om året får mesoteliom i Danmark, fordi de for årtier siden har indåndet asbeststøv. Mesoteliom viser sig oftest som lungehindekræft. Derudover kan asbest give kræft i lunger, strube og æggestokke og sandsynligvis også i tyk- og endetarm, mavesæk og svælg.

Forskere skønner, at over 300 personer i Danmark hvert år får kræft forårsaget af asbeststøv. De nye regler vil være med til at nedbringe det tal, vurdere seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse Johnni Hansen, der i mange år har forsket i kræft og asbest.

- En autorisationsordning vil på sigt betyde, at færre får kræft, fordi de har været udsat for asbest. Ordningen vil hjælpe til, at asbest håndteres korrekt, når den fjernes og vil beskytte både nedrivningsarbejdere, andre håndværkere og beboere, siger han.

Skal asbestrelateret kræft helt undgås i fremtiden, vil det dog kræve, at al asbest fjernes, og det vil være dyrt og tidskrævende, vurderer Johnni Hansen.

Asbest er ikke farligt, når det er indkapslet. Først i det øjeblik, der frigøres støv, der kan indåndes, kan asbest være skadeligt. Det sker f.eks. når man river ned eller borer huller i asbesten.

Kræftens Bekæmpelse har tidligere været med til at sikre, at ikke kun asbestarbejdere, men også de, der har fået kræft efter anden udsættelse for asbest, kan få erstatning.

Asbest og kræft

  • I 1954 blev asbest forbundet med lungekræft
  • I 1960 blev asbest påvist som årsag til kræfttypen malignt mesoteliom. Sygdommen opstår hovedsageligt i lungehinderne, derfor taler man oftest om lungehindekræft
  • Der går ofte mellem 20 og 60 år, fra man er udsat for asbest, til man får lungehindekræft.
  • Sygdommen er normalt uhelbredelig og har høj dødelighed.
  • Omkring 150 mennesker i Danmark får hvert år lungehindekræft.
  • I alt får skønsmæssigt omkring 300 personer i Danmark hvert år kræft pga. udsættelse for asbeststøv.
  • I 1988 blev forbudt at bruge asbest i bygningsmaterialer i Danmark, herunder i Eternittage
  • I 2005 blev det forbudt at anvende asbest i alle former i EU, herunder i Danmark.

Kilder: Seniorforsker Johnni Hansen. Kræftstatistikdatabasen NORDCAN og cancer.dk

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Nedrivning af asbest må fremover kun udføres af virksomheder, som har en særlig autorisation. Ordningen vil hjælpe til, at asbest håndteres korrekt.
Nedrivning af asbest må fremover kun udføres af virksomheder, som har en særlig autorisation. Ordningen vil hjælpe til, at asbest håndteres korrekt.
Download

Om Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse er Danmarks største sygdomsbekæmpende forening. Vi arbejder med forskning i kræft, forebyggelse og støtte til patienter og pårørende. Vores mål er, at færre får kræft, at flere overlever kræft - og at flere får et bedre liv med og efter kræft.

Besøg os på Cancer.dk.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye