Nature Base giver naturens løsninger ekstra ’vind i sejlene’ på årets Folkemøde

Del

På Nature Base – Folkemødets grønne debatscene – samles erfarne eksperter og unge talenter for at bringe den grønne branches aktører og deres viden om naturens løsninger i spil. Fra naturpositiv byudvikling til naturens helende kræfter. Ambition er at understøtte vidensdeling og samarbejde på tværs af fagligheder, værdikæder og med alle, der har interesse for, hvordan man aktiverer naturens potentialer i udvikling af land og by. 

Havnekajen ved Nature Base-scenen blev taget fuldt i brug under Folkemødet 2023.
Havnekajen ved Nature Base-scenen blev taget fuldt i brug under Folkemødet 2023.

Snart åbner Bornholm for det traditionsrige Folkemøde, hvor solskinsøen danner ramme om debatter, inspiration, netværk og socialt samvær – alt sammen i en hyldest til vores demokrati. 

Igen i år er branchepartnerskabet Nature Base også at finde på Folkemødet den 13.-15. juni. Som officiel Folkemøde-partner byder Nature Base ombord på skibet "Esther Jensen" til meningsudveksling, vidensdeling og netværk om nogle af tidens største og vigtigste dagsordner; natur, klima og folkesundhed. 

Omdrejningspunktet er fremtidens byer, landskaber og kystområder, og det kommer både til at være opløftende – bl.a. med Børneriget Fondens paneldebat om naturens helende kræfter, men også alvorligt, når overskrifter som ’overtræk på naturkontoen’ og ’råstofferne slipper op’ indtager båden. Fælles for alle de mange Nature Base-events er dog en tro på, at man ved stærke samarbejder og partnerskaber på tværs af værdikæder og fagligheder kan lykkes. 

Igen i år er det også ambitionen, at skibet fungerer som Folkemødets svar på "under uret" mellem debatterne: Et mødested, hvor Folkemødets besøgende vender tilbage for uformel snak eller bare et lille hvil. 

Store forandringer kræver, at vi samarbejder uselvisk og løfter i flok

Nature Base er et partnerskab mellem brancheorganisationer og -netværk, vidensinstitutioner og erhvervsliv, der består af Landskabsrådet, Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Københavns Universitet, Green Cities og idverde Danmark. Alle betydelige aktører, som med forskellige indgangsvinkler hver dag bidrager til den grønne omstilling og til udviklingen af fremtidens samfund.

”For at kunne lykkes med den transformation, der er så afgørende for en mere bæredygtig og levedygtig fremtid, må vi løfte i flok og på tværs af brancher og fagligheder. Fremtiden byder på komplekse udfordringer som markante klimaforandringer, tab af arter og biodiversitetskrise, lavere folkesundhed og kampen om de tilgængelige kvadratmeter. Det kalder på komplekse løsninger, og når vi sætter vores viden i spil sammen, har vi langt større mulighed for at skabe de løsninger og forandringer, der skal til for rent faktisk at gøre en forskel,” siger Rasmus Karkov, kommerciel direktør i idverde Danmark.

Med erfarne folk og frisk perspektiv

I løbet af Folkemødets tre dage vil Nature Base-scenen danne rammer om en lang række temaer belyst fra forskellige vinkler og med nogle stærke stemmer på dækket. Der lægges op til god involvering af publikum – både under debatterne og i den mere uformelle efterfølgende debat på skibet og havnekanten.

Fredag morgen sætter tegnestuen SLA og idverde Danmark bl.a. spot på naturpositiv byudvikling og debatterer et oplagt spørgsmål: ’’Hvad venter vi på?’’. Klokken 16.00 forvandles skibet til lægesalon sammen med Børneriget Fonden, hvor et stærkt panel sætter ord på naturens helende egenskaber med udgangspunkt i Danmarks nye børnehospital, Mary Elizabeths Hospital. Lørdag inviterer idverde og Grandville til politisk debat med bl.a. Lea Wermelin, folketingsmedlem samt klima-, energi- og forsyningsordfører, om hvordan vi håndterer dilemmaet mellem behovet for at øge hastigheden i den grønne omstilling og den indbyggede langsommelighed, der er i planlægnings- og anlægsfaserne. Det fulde program kan ses via Folkemødets app og på www.naturebase.dk

”Det er et stærkt debat- og aktivitetsprogram, som Nature Base-partnerskabet har fået til Bornholm i år. Udover de mange erfarne gæster og paneldeltagere har det været vigtigt også at give plads til, at de unge tager ordet og giver friske perspektiver på det samfund, som de kommer til at skulle videreføre. Det er derfor særdeles positivt, at Københavns Universitet nu er en del af Nature Base-partnerskabet. Københavns Universitet byder bl.a. ombord til en debat om, hvorvidt de aktuelle uddannelser giver den nødvendige viden og handleparathed til at tackle fremtidens klimaomstilling. Her deltager både kommende, nuværende og netop færdiguddannede studerende fra flere studieretninger”, afslutter Rasmus Karkov, kommerciel direktør i idverde Danmark.

Nature Base-scenen befinder sig ombord på skibet Esther Jensen på ydermolen i Allinge Havn.

Det fulde program og info om branchepartnerskabet bag Nature Base kan findes på www.naturebase.dk 

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Nature Base-scenen befinder sig ombord på skibet Esther Jensen på ydermolen i Allinge Havn.
Nature Base-scenen befinder sig ombord på skibet Esther Jensen på ydermolen i Allinge Havn.
Download
Nature Base – Folkemødets grønne debatscene
Nature Base – Folkemødets grønne debatscene
Download

Om idverde Danmark

idverde betyder ’’grønt id’’.  Vi er Danmarks største anlægsgartnergruppe bestående af selskaberne Malmos Landskaber,  OKNygaard, Grøn Vækst, Lauge Bonde og ZinCo Danmark. Med en årlig omsætning på over 1,3 mia. kroner er idverde førende aktør inden for anlæg og drift af landskaber og bynatur i hele Danmark.

Vores vision er at skabe et grønnere, mere biodiverst og modstandsdygtigt  Danmark. Det gør vi bl.a. ved at udvikle og fremme naturbaserede løsninger, når vi skaber og  plejer natur i byer og det åbne land. Med ansvarlig ressourceanvendelse og fagligt funderede  tiltag inden for bl.a. klimatilpasning, CO2-reduktion og øget biodiversitet, ruster vi byer og lokalsamfund til fremtiden samtidig med, at naturen og mennesker bringes i større balance. 

Vi bidrager med viden, erfaringer og kompetencer i tæt samarbejde og langsigtede partnerskaber med vores kunder og andre interessenter. Med tidlig involvering og en kombination af viden, data og praktisk know-how fra vores 1.000 ansatte, der hver dag har naturen mellem hænderne, løftes kvaliteten og sikrer bygbare, driftssikre og æstetiske projekter. 

I idverde arbejder vi for mennesker, miljø og merværdi - det sikrer vores bæredygtighedsstrategi og  B Corp-certificering. Vi kan dokumentere vores sociale, miljømæssige og økonomiske ansvarlighed,  og at vi arbejder for at skabe løsninger med værdi for mennesker og natur. 

Som en del af idverde – Europas førende anlægsgartnergruppe – kan vi trække på kompetencer,  viden og erfaringer fra Frankrig, England, Holland, Schweiz og Tyskland.

Følg pressemeddelelser fra idverde Danmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra idverde Danmark

Fællesskab og fagligt engagement var temaet for idverde Danmarks elev- og lærlingetur til DM i Skills6.2.2023 10:01:24 CET | Pressemeddelelse

Årets Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelser, DM i Skills 2023, dannede rammerne for en faglig ryste-sammen-tur for elever og lærlinge fra alle idverde-koncernens fire datterselskaber: OKNygaard, Malmos, Grøn Vækst og Lauge Bonde. Samtidig ydede de moralsk støtte til eleven Jacob Bankel fra Malmos, der stillede op i konkurrencen for anlægsgartnere.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye