KL

Samlet overenskomstforlig på plads

Del

Det samlede mæglingsforslag til fornyelse af overenskomsterne er nu klar til at blive sendt til afstemning. Formand for KL’s Løn og Personaleudvalg kalder det en god aftale, som blandt andet også udmønter trepartsaftalen.

Nu er alle overenskomstaftalerne på det kommunale område landet, og mæglingsforslaget sendes dermed samlet til afstemning af Forligsinstitutionen. Baggrundstæppet for overenskomstforhandlingerne i år har været trepartsaftalen og Lønstrukturkomiteen. Med trepartsaftalen blev de overordnede linjer for fordelingen af regeringens ekstraordinære lønløft aftalt, men nu er den konkrete udmøntning af midlerne også på plads, sammen med aftalerne med de enkelte faglige organisationer.

”Efter nogle hårde, men gode og konstruktive forhandlinger, har vi nu landet nogle gode aftaler med alle organisationerne. Vi er blevet enige om nogle store lønstigninger, som vi håber, vil blive taget godt imod ude på arbejdspladserne,” siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Den vigtigste opgave for de mange medarbejdere, der er ansat i landets kommuner, er at sikre god velfærd til borgerne – gode dagtilbud, skoler, sundhedstilbud, sociale indsatser og omsorg til de ældre. 

Skal vi lykkes med dét, kræver det, at vi kan tilbyde vores medarbejdere attraktive løn- og arbejdsvilkår, blandt andet gennem gode overenskomster.

”Overenskomstaftalerne, der er landet i år, vil være med til at sikre, at vi i kommunerne kan levere bedre service til borgerne. Aftalerne indeholder mange nye, spændende tiltag, som vil være med til at udvikle arbejdspladserne lokalt,” siger Michael Ziegler.

Høje lønstigninger og styrkelse af fagligheden

KL’s forhandlere fremhæver desuden, at de enkelte overenskomstaftaler indeholder mange nye tiltag, som skal være med til at forbedre den faglige stolthed og fastholdelsen på velfærdsområderne. Blandt andet vil lærerne fremover være omfattet af aftalen om den kommunale kompetencefond, hvilket vil være med til at styrke kvaliteten af undervisningen samtidig med, at det bliver mere attraktivt at være lærer i folkeskolen. Derudover er der aftalt en ny stillingskategori i aftalen med BUPL, pædagogfaglig specialist, som understøtter en karrierevej inden for faget for en gruppe pædagoger med nogle vigtige kompetencer.

”Udover trepartsmidlerne har vi også haft en langt større pulje end normalt til organisationsforhandlingerne i år. Det betyder, at vi med aftalerne, udover store lønstigninger, forhåbentlig også kan være med til at styrke den faglige stolthed på arbejdspladserne og styrke rekrutteringen i kommunerne,” siger Steffen Jensen, næstformand, KL’s Løn- og Personaleudvalg, og fortsætter:

”Derudover har vi med treparten også fået taget hul på en vigtig diskussion om seniorordningerne. Nogle steder er det lykkedes os at få vendt ordningen, så udgangspunktet er, at man får udbetalt sine seniordage, men kan bede om at afholde fridage i stedet. På de øvrige områder har vi igangsat et fælles arbejde for at se på ændringer af ordningen frem mod næste forhandlinger. Det, er vi meget glade for, er lykkedes.”

KL og organisationerne er ligeledes blevet enige om, at der på arbejdspladserne kan indgås aftaler med den enkelte medarbejder, som ønsker at arbejde mere end 37 timer i gennemsnit om ugen, om ansættelse på de vilkår. Forhåbningen er, at dette nye tiltag kan indgå som en del af arbejdet med KL’s fuldtidsdagsorden og den gode arbejdstilrettelæggelse.

Forligsinstitutionen samler nu alle overenskomstaftalerne, både på det kommunale og regionale område, i ét forslag, der sendes samlet til afstemning blandt medlemmerne af FH's fagforbund.

Kontakter

Om KL

KL er interesseorganisation for de 98 kommunalbestyrelser og arbejder for, at kommunerne har de bedst mulige rammer til at prioritere velfærd og økonomi og til at udvikle kommunen lokalt. KL bidrager til – sammen med kommunerne – at videreudvikle det danske kommunestyre og lokaldemokrati. KL er samtidig arbejdsgiverorganisation og forhandler overenskomster for kommunernes ca. 500.000 ledere og medarbejdere.

Læs mere: www.kl.dk

Følg pressemeddelelser fra KL

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra KL

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye