KL

KL roser delaftale om at forenkle sygedagpengesystemet

Del

Det er godt med større tillid og mindre kontrol. Sådan lyder budskabet fra Peter Rahbæk Juel, der er formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, oven på ny aftale om at forenkle dele af sygedagpengesystemet. 

Regeringen og forligskredsen (SF, RV, DF, K, LA) bag sygedagpengereformen har torsdag indgået en aftale om forenkling af sygedagpengesystemet. Aftalepartierne er blevet enige om at lempe en række krav og regler til kommunerne og borgerne - og dermed gøre indsatsen mindre bureaukratisk og mere meningsfuld for mennesker, der er på sygedagpenge. 

Peter Rahbæk Juel, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, roser især aftalen for at give kommunerne mere plads til at lave faglige vurderinger og individuelle forløb, der i højere grad er tilpasset den enkelte borgers behov og livssituation.  

”Når man er alvorligt syg, er det ikke en one size fits all-model, man har brug for. Man har brug for at blive hørt, og at mødet med systemet giver en troen på, at man kan blive rask og komme godt tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor lægger aftalen nogle vigtige spor ift. at præge beskæftigelsesindsatsen med mere tillid og mindre kontrol og bureaukrati. Jeg er rigtig glad for, at aftalepartierne i høj grad har lyttet til de forslag, KL har spillet ind med, og de kommunale erfaringer fra frikommuneforsøgene,” siger udvalgsformanden.

Lydhørhed over for kommunernes input
Et af elementerne i aftalen er at afskaffe det generelle krav om at indhente lægeattester i alle sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet. Fremover bliver det op til den enkelte kommune at lave en faglig vurdering af, om der er behov for at indhente en ny lægeattest.

Samtidig får kommunerne frihed til at sammensætte rehabiliteringsteams og frihed til at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet, når der vurderes, at borgeren har behov for en tværfaglig indsats. Ligeledes skal kommunerne selv vurdere behovet for mestringsforløb.

Justeringerne tager i høj grad udgangspunkt i de gode erfaringer, som tre nordjyske kommuner har haft i et frikommuneforsøg, hvor der er blevet givet mere plads til faglighed og borgernes behov.

Fleksibel brug af lægeattester og rehabiliteringsmøder vil gælde for alle sager, heriblandt sager der skal indstilles til fleksjob og førtidspension. KL er meget tilfreds med, at lempelserne gælder for alle sager, så der ikke stilles forskellige krav i forskellige lovgivninger.

”Vi skal målrette indsatsen for de sygemeldte, der har behov. Derfor er det godt, at forligspartierne også har valgt at lempe kravene til sygemeldte, der har et job at vende tilbage til, så kræfterne kan bruges på sygemeldte, der har brug for hjælp, og sygemeldte, der er i risiko for at miste deres job,” siger Peter Rahbæk Juel.

Peter Rahbæk Juel er tilfreds med, at aftalepartierne har lyttet til KL og skubber de større strukturelle ændringer på sygedagpengeområdet, så de indgår i det samlede arbejde med en reform af hele beskæftigelsesområdet. Det skal en regeringsnedsat ekspertgruppe komme med anbefalinger til i juni.  

”Hvis vi for alvor mener, at vi vil gentænke beskæftigelsessystemet, skal vi ikke lave for mange deljusteringer undervejs. Derfor er jeg godt tilfreds med, at der bliver set på de store omlægninger på sygedagpengeområdet i regi af ekspertgruppens anbefalinger. Det er vigtigt, at vi får en beskæftigelsesindsats, som hænger sammen på tværs af målgrupperne. Men principperne, som vi ser i den her aftale – at der skal være mere tillid, færre regler og mindre kontrol – er helt klart grundstenene, der skal bygges videre på,” siger han. 

Kontakter

Om KL

KL er interesseorganisation for de 98 kommunalbestyrelser og arbejder for, at kommunerne har de bedst mulige rammer til at prioritere velfærd og økonomi og til at udvikle kommunen lokalt. KL bidrager til – sammen med kommunerne – at videreudvikle det danske kommunestyre og lokaldemokrati. KL er samtidig arbejdsgiverorganisation og forhandler overenskomster for kommunernes ca. 500.000 ledere og medarbejdere.

Læs mere: www.kl.dk

Følg pressemeddelelser fra KL

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra KL

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye