Danske Regioner

Ny overenskomst mellem regionerne og FOA er i hus

Del

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og FOA har indgået nye toårige overenskomster for bl.a. social- og sundhedsassistenter og ambulancepersonale. Aftalen rummer foruden midlerne fra OK-24 en udmøntning af trepartsaftalen, der samlet betyder højere vagttillæg og særydelser.

Regionerne har indgået et nyt overenskomstforlig med FOA, der udover de allerede aftalte lønstigninger på 6,53 procent indeholder en udmøntning af 2 procent i ekstra lønmidler.

Forliget går på tværs af FOA’s sektorområder, og det omfatter desuden en række aftaler på de respektive områder. Foruden midler fra OK-24 rummer aftalerne en udmøntning af pengene fra trepartsaftalen til bl.a. social- og sundhedsassistenter og -hjælpere samt portører. Det indebærer fx et nyt vagttillæg og højere særydelser, og for social- og sundhedsassistenter samt -hjælpere en forhøjelse af grund- og anciennitetsløn samt et lønløft til de lavestlønnede.  

Stort fokus på løn og forbedrede vilkår
Den nye overenskomst betyder også, at ambulancepersonale ansat i regionernes akutberedskaber får opdaterede og mere fleksible arbejdstidsregler samt væsentlige stigninger på særydelser for at arbejde udenfor dagtid. Fleksibiliteten betyder, at personalet kan være ansat til forskellige slags tjenester og dermed beredskaber, hvilket kan give større variation i arbejdsopgaverne og bedre planlægning.

Samlet har aftalen stort fokus på løn og udvikling af de regionale arbejdspladser og bedre tilrettelæggelse af arbejdet, der kan gøre det endnu mere attraktivt at arbejde i det regionale sundhedsvæsen.

Heino Knudsen, formand for RLTN, ser mange perspektiver i den nye aftale med FOA:

”Den nye overenskomst vil komme både de ansatte og patienter i sundhedsvæsnet til gode. Personalet kan se frem til lønstigninger og forbedrede vilkår, der kan gøre de regionale arbejdspladser endnu mere attraktive. Jeg er glad for, at vi har kunnet prioritere mange penge til løn, og med denne aftale giver vi et stort løft. Derudover er jeg særligt glad for, at vi også ser midler fra trepartsaftalen blive udmøntet”, siger han.

Fakta om ny toårig overenskomst mellem RLTN og FOA
6,53 procent i generelle lønstigninger og derudover 2 procent i organisationsmidler til løn mv. *

Grundlønnen for social- og sundhedsassistenter bliver forhøjet, og der kommer anciennitetsstigninger efter fire, syv og ti års anciennitet. Desuden rykker de lavestlønnede to løntrin op.

Ambulancepersonale får væsentlige stigninger på særydelser for at arbejde om aftenen, natten og i weekenden.

Mere fleksible og opdaterede arbejdstidsregler for ambulancepersonale. Fleksibiliteten betyder, at døgnvagter og effektive vagter kan kombineres frit. Det giver mulighed for større variation i arbejdsopgaverne og mulighed for bedre planlægning.

IMPLEMENTERING AF DELE AF TREPARTSAFTALEN OM REKRUTTERING:

Der er afsat 530 mio. kr. i 2024, 750 mio. kr. i 2025 og 1 mia. kr. i 2026 til øget honorering af vagtarbejde.

Særydelsesbetalingen for aften, nat og weekend hæves på sundhedsområdet med 5 procentpoint fra 1. april 2024. Der indføres et fast vagttillæg for medarbejdere, der har mere end 300 årlige vagttimer. Lignende gælder også på det pædagogiske område.

Midler til honorering af vagtarbejde omfatter også bl.a. sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter, der ikke er medlemmer af FOA.

Derudover er der afsat midler til varige lønstigninger til social- og sundhedsassistenter og -hjælpere.
I 2024 kr. 50 mio. kr. og fra 2025 og frem 150 mio. kr. pr. år.

* fra forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kontakter

Vedhæftede filer

Links

Om Danske Regioner

Danske Regioner er interesse- og arbejdsgiverorganisation for de fem regioner og har til opgave at yde en professionel betjening af Danske Regioners politiske ledelse.

Vi er den drivende kraft i udviklingen af sundhedsvæsenet, den førende stemme i den sundhedspolitiske debat, og vi arbejder for attraktive levevilkår og et godt miljø i alle dele af Danmark

Følg pressemeddelelser fra Danske Regioner

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske Regioner

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye