PLF - Plejefamiliernes Landsforening

Danmarks plejefamilier vil styrke kampen for bedre løn- og arbejdsvilkår

Del

Plejefamiliernes Landsforening, PLF, holder generalforsamling lørdag 9. marts 2024 på Næsbyhoved Skov i Odense, og her er de usikre løn- og arbejdsvilkår for plejefamilier på dagsordenen.

Formand for Plejefamiliernes Landsforening Inge Neander peger på det paradoksale i, at godt 800.000 sygeplejersker, pædagoger, lærere og andre offentligt ansatte netop nu forhandler og fornyer overenskomster med stat, regioner og kommuner og dermed kender de deres løn- og arbejdsvilkår for de kommende år.

”Plejefamilierne har et kæmpe ønske om at både politikere og ansatte i kommunernes familieafdelinger ved, hvad faget plejefamilie handler om. Vi oplever stadig politikere, der bliver overrasket over, at vi ikke har en overenskomst. Der er politikere, der syntes, at det er ubehageligt, når vi taler om løn for vores arbejde. Jeg ved virkelig ikke, om det er godt for os at få en overenskomst, men jeg er 100% sikker på, at nogle minimumsrettigheder er altafgørende for at vores fag også eksistere om 10 år. Alternativet til os er jo statslige institutioner, men er det ikke et tilbageskridt? Er det det, som vi vil tilbyde børn, der ikke kan bo hos sine forældre? En opvækst på en institution?

Vi ser os selv som alle andre kernemedarbejdere i velfærds Danmark, så er det helt urimeligt, som fagforening at kæmpe for, at vores medlemmer får økonomisk tryghed og nogle ordentlige løn- og arbejdsvilkår, så de fortsat har lyst til at give anbragte børn en tryg opvækst,” siger Inge Neander.

I dag aflønnes plejefamilier med vederlag, som kommunerne kan sætte op og ned med kort varsel. Vederlagene er uigennemskuelige og forvaltes forskelligt fra kommune til kommune. Når en plejefamilie sættes ned i løn, så er det en nedjustering på ca. 60.000 – 120.000 kr. pr. år. Til en familie der arbejder 365 dage om året og ikke afholder ferie eller har en pensionsopsparing. Plejefamilien kan godt risikere at få en løn, der er mindre end dagpengesatsen.

Plejefamiliernes formand kalder det helt afgørende, at der bliver forhandlet overenskomst/mini-mumsrettigheder eller en mere forudsigelig honoreringsmodel med flere rettigheder til faggruppen. Det er uordentligt med de løndiktater, der ses i kommunerne.

”Vi savner, at både regeringen og KL tager et større ansvar for at give plejefamilier langt bedre løn- og arbejdsvilkår end i dag. I dag er der desperat mangel på plejefamilier, fordi det er svært at fastholde og rekruttere dygtige plejefamilier på grund af den usikre økonomi, der følger med jobbet,” fastslår Inge Neander og henviser til, at antallet af godkendte plejefamilier er faldet dramatisk de senere år.

Samtidig stiger gennemsnitsalderen blandt plejeforældre, og i dag er mere end hver femte plejeforældre 60 år eller derover. PLF oplever, at yngre mennesker i 30’erne og 40’erne ofte tøver med at blive plejeforældre, fordi deres indkomst er så usikker, ligesom de selv skal stå for at spare op til pension.

”Hele anbringelsesområdet risikerer at kollapse om nogle år, når de ældre plejefamilier går på pension, og den unge generation ikke melder sig på banen. De anbragte børn bliver de store tabere, hvis der ikke kommer bedre vilkår og støtte til plejeforældre,” advarer hun.

”Ligesom sygeplejersker ikke kan leve af honninghjerter, kan vi plejefamilier heller ikke leve af flotte ord om, at vi gør et godt stykke arbejde for udsatte børn. Det er krævende fuldtidsarbejde 365 dage om året at have et anbragt barn, og derfor skal vi også have en løn, der matcher vores arbejdsindsats og kompetencer,” siger hun og understreger, at det er fagforeningens håb, at KL og Folketinget meget snart er parat til at gå i dialog om at finde en bæredygtig løsning for både plejefamilierne og de cirka 13.400 børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet.

”Vi har en fælles interesse i at løse udfordringerne på anbringelsesområdet. PLF er klar til konstruktivt samarbejde og dialog for at finde holdbare løsninger til gavn for både anbragte børn og plejefamilierne,” siger Inge Neander.

PLF organiserer over 1.100 plejefamilier i hele Danmark og har de senere år oplevet medlemsvækst. På årets generalforsamling har vi mulighed for at drøfte vigtige emner med vores medlemmer, så jeg er sikker på, at vi kommer til at drøfte vores boykot model (Danmarkskortet) kompetenceudvikling og mentorordninger for plejefamilier. Flere og flere anbragte børn har psykiske og sociale udfordringer, hvor plejeforældrene skal have de rette kompetencer. Både formand Inge Neander og flere af de nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller til deres poster. Der er også 4-5 medlemmer, der har oplyst, at de stiller op til bestyrelsen. PLF’s bestyrelse består af en formand og 12 medlemmer samt suppleanter. Der er 6 personer samt suppleanter på valg hvert år.  

Yderligere oplysninger: Formand for Plejefamiliernes Landsforening Inge Neander, mobil 26742810.

Kontakter

Om Plejefamiliernes Landsforening

Plejefamiliernes Landsforening – en fagforening for og af plejefamilier
Vi gør, hvad vi kan for at forbedre forholdene for plejebørnene og deres familier. Vi brænder allermest for at forbedre vilkårene for plejefamilierne – fungerer en plejefamilie ikke, så mislykkes anbringelsen.
Vi ved, hvad der gør en forskel.

Følg pressemeddelelser fra PLF - Plejefamiliernes Landsforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra PLF - Plejefamiliernes Landsforening

Ny regering – en socialminister, der selv har været plejefamilie. Plejefamiliernes Landsforening (PLF) glæder sig til samarbejdet16.12.2022 13:03:12 CET | Pressemeddelelse

Vi ønsker den nye regering kæmpestort tillykke og ser frem til at møde den nye social- og boligminister, det har vi brug for. PLF er en fagforening af og for plejefamilier. Plejefamilier, der er villige til at gå rigtigt langt for det barn/de børn, de har taget ind i deres familie. Vi har aldrig hørt om plejefamilier, der stopper, fordi de ikke var uddannet godt nok til at være familie for et eller flere anbragte børn, men mange plejefamilier bliver kørt over af dem, der faktisk burde støtte dem.

Plejefamilier bør få del i regeringens inflationspakke2.9.2022 11:14:59 CEST | Pressemeddelelse

PLF oplever et stigende pres blandt vores mange dygtige plejefamilier i Danmark. Udgifterne til fødevarer, brændstof, varme og el etc. er på himmelflugt og har været det længe. Vores plejefamilier modtager et månedligt beløb til dækning af et anbragt barns kost, logi og andre daglige fornødenheder. Dette beløb reguleres normalt én gang årligt. I 2021-2022 steg beløbet med 1,2%. I samme periode steg fødevarerne ifølge tal fra Fødevareministeriet med 10,1%. De fleste plejebørn har et stort behov for at blive kørt til eksempelvis fritidsinteresser, psykolog, speciallæge og særlige skoletilbud. Denne kørsel bliver almindeligvis afregnet med laveste takst. Med de stigende priser er vi nu ved at være der, hvor det koster plejefamilier penge at foretage disse nødvendige køreture. Der var i 2020 ca. 13.500 anbragte børn. Langt over halvdelen af disse boede i plejefamilie. Anbringelse i plejefamilie er den foretrukne form, da man ved, at det er godt for børn at vokse op i en familie. Generelt h

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye