Styrket samarbejde mellem pårørende og medarbejdere på bosteder

Del

Filadelfia har modtaget 1,2 millioner kroner fra Helsefonden til projekt om ligeværdigt samarbejde mellem pårørende og medarbejdere på bosteder.

Portrætfoto af projektleder Vibeke Stubbings og kvalitetsudviklingsleder Lisbeth Lyngsø
Projektleder Vibeke Stubbings og kvalitetsudviklingsleder Lisbeth Lyngsø glæder sig om 1,2 mio. kr. i støtte til projektet.

Et nyt  projekt om ligeværdigt samarbejde med pårørende kommer til at foregå på Filadelfias bosteder hen over de næste to år. Det har fået 1,2 millioner kr. i støtte fra Helsefonden.

- Vi er meget glade og stolte af Helsefondens donation. Det er en gave til Filadelfias sociale tilbud. Vi glæder os til at pakke den ud og komme i gang. Vi har insisteret på, at vi har fat i noget. Med projektet kan vi gøre en forskel for pårørende og medarbejdere på vores bosteder, fortæller kvalitetsudviklingsleder Lisbeth Lyngsø.

Ikke alene består Filadelfia af det landsdækkkende epilepsihospital, men også sociale døgn- og dagtilbud til mennesker med epilepsi og erhvervet hjerneskade. Med projektet vil Filadelfia skabe attraktive og efterspurgte bosteder, hvor der er plads til og forståelse for faglig viden og personlig erfaring, når medarbejderne samarbejder med pårørende til voksne borgere.

Mødet mellem medarbejdere på et bosted og pårørende til en borger kan være komplekst. Det kan være svært, når ægtefæller, forældre eller børns erfaringer møder medarbejdernes faglighed og de lovmæssige rammer, som de arbejder under. I dette møde kan det være svært at etablere og fastholde det gode samarbejde.

Projektleder Vibeke Stubbings vil finde nye veje til at styrke samarbejdet med pårørende og medarbejdere fra Filadelfias landsdækkende sociale døgntilbud på Sjælland og i Jylland.

- Det er utrolig vigtigt, at projektet inkluderer både pårørende og medarbejdere ligeværdigt. Derfor er det også et lille opgør med klassiske pårørendekurser, hvor man sidder på skolebænken og er på kursus. I dette projekt skal vi derimod sammen udvikle en samarbejdsmetode, der er målrettet sociale bosteder. De pårørende er vigtige bidragsydere i den proces, fortæller Vibeke Stubbings.

I projektet bliver pårørende og medarbejdere inddraget i en proces, hvor deres viden bringes i spil og omsættes ligeværdigt. Filadelfia vil udvikle indsatser, hvor der er fokus på og forståelse for det enkelte bosteds behov samt udfordringer i forbindelse med samarbejde.

Projektet vil skræddersy metoder til de enkelte bosteder. Alt efter ressourcer etableres fælles mødesteder, supervision eller undervisning, men altid med fokus på lokale behov, forklarer Vibeke Stubbings, projektleder.

Et bosted er borgerens hjem, en arbejdsplads og en besøgsramme for gæster – på en gang. Her bor voksne mennesker med nedsat funktionsniveau, der gør dem afhængige af hjælp og støtte døgnet rundt. På bostedet kan pårørende stadig være en del af hverdagen, som samtidig er en arbejdsplads for medarbejdere, der varetager sundheds- og socialfaglige opgaver. Projektets indsatser skal kunne anvendes af andre, derfor vil metoden blive afprøvet og evalueret i samarbejde med bosteder udenfor Filadelfias ramme.

Kontakter

Billeder

Projektleder Vibeke Stubbings og kvalitetsudviklingsleder Lisbeth Lyngsø fra Filadelfia er stolte af donationen fra Helsefonden på 1,2 mio. kr.
Projektleder Vibeke Stubbings og kvalitetsudviklingsleder Lisbeth Lyngsø fra Filadelfia er stolte af donationen fra Helsefonden på 1,2 mio. kr.
Download
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye