Roskilde Universitet

Nyt forskningsprojekt: 3D-print skal hjælpe til at genoprette ålegræsbanker i danske farvande

Del

Marinebiolog og lektor Kasper Elgetti Brodersen modtager en bevilling på 3,2 millioner kroner til et projekt om genoprettelse af ålegræsbanker og deres økosystemer.

Lektor Kasper Elgetti Brodersen
Lektor Kasper Elgetti Brodersen fra Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet.


Ålegræsbede i havene har en positiv virkning på klima og havmiljø, men ålegræsbanker er gået betydeligt tilbage i de seneste årtier. Ålegræsbede er hjemsted for et rigt dyreliv med blandt andet muslinger, fisk, krabber og snegle og er et vigtigt område for fiskeyngel og for føde til havets fugle.

I et nyt internationalt forskningsprojekt vil lektor Kasper Elgetti Brodersen fra Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet præsentere nye og innovative metoder til genoprettelse af ålegræsbanker og deres økosystemer i danske farvande. Projektet modtager en bevilling på 3,2 millioner kroner som led i Danmarks Frie Forskningsfonds program ’Fri grøn forskning’.

Holdet bag projektet vil bruge bionedbrydelige, 3D-printede enheder til at genoprette ålegræsbanker for eksempel i områder med primært løst, mudret sediment og med højt indhold af organisk materiale og giftige kemiske stoffer såsom svovlbrinte. Det vil ske i samarbejde med den australske forskningsgruppe Blue Carbon Lab ved Deakin University, Melbourne, Australien.

”Formålet med de biologisk nedbrydelige elementer er at optimere vækstbetingelserne for de genoprettede ålegræsplanter ved at sikre forbedrede kemiske forhold herunder en reduktion af giftig svovlbrinte som resultat af elementernes iltning af sedimentet, såvel som en bedre forankring af planterne i sedimentet. Udviklingen af en ny metode til at genoprette havgræsenge i kystområder, der tidligere har været anset som uegnede, kan være med til at forbedre miljøforholdene i de danske farvande som resultat af havgræsengenes optag af næringsstoffer og deres funktion som blandt andet opvækstområde for fisk,” siger marinebiolog og lektor i økosystemøkologi Kasper Elgetti Brodersen.


Ny løsning til den grønne omstilling

Projektet tager udgangspunkt i støbte enheder fra den hollandske virksomhed BESE-products, men vil også videreudvikle enhederne til at inkludere bionedbrydeligt genbrugsmateriale. 

”I den sidste fase af projektet vil vi forsøge at videreudvikle de biologiske nedbrydelige elementer ved hjælp af nye 3D-printede strukturer og materialer, så genopretning af ålegræsbanker i fremtiden forhåbentlig bliver en nem og billig løsning i den grønne omstilling,” siger Kasper Elgetti Brodersen.

Forskerne bag projektet vil blandt andet undersøge de 3D-printede elementers effekt på udsættelsen af stiklinge af ålegræs, og det vil blive sammenlignet med de nuværende og hidtil bedste metoder, der er kendt på området. Forskerne vil ligeledes undersøge rodnettets mikrofauna og foretage målinger af ålegræssens effekt på omsætning af drivhusgasser og iltning af sedimentet på havbunden i og omkring transplantationsområdet. I samarbejde med rådgivnings- og forskningsorganisationen DHI vil forskerne modellere effekten af genetablering af ålegræsenge på den lokale biodiversitet.

I sin forskning undersøger Kasper Elgetti Brodersen blandt andet konsekvenserne af klimaændringer og menneskelig aktivitet i kystområderne, hvor han specielt arbejder med effekten på havets planter. 

Ph.d.-studerende på projektet bliver tidligere studerende ved Roskilde Universitet Balder N. Heimbürger, som skal stå for selve genplantningen i felten.

Kontakter

Lektor Kasper Elgetti Brodersen, e-mail: elgetti@ruc.dk, tlf.: 4674 3412

Følg pressemeddelelser fra Roskilde Universitet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Roskilde Universitet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye