Fængselsforbundet

Storstrøm Fængsel har brug for 50 procent flere fængselsbetjente

Del

Selvom Storstrøm åbnede for seks år siden, er fængslet stadig ikke i normal drift. Desværre er der udsigt til, at situationen bliver endnu værre.

Fængselsforbundet

Der er kun 100 betjente i Storstrøm Fængsel, selvom der burde være 150 til de 250 indsatte.

Bemandingen skal altså øges med 50 procent for at komme op på fuld bemanding. Derfor er fængslet afhængig af at låne personale fra Køge Arrest og Herstedvester. Desuden opfordres alle til at tage ekstra vagter for at få vagtplanen til at hænge sammen. Det gælder også værkmestre, elever og ledere.

Nu er der truende skyer i horisonten: Presset på Kriminalforsorgen forventes at stige yderligere, og der er brug for flere pladser.

Til december forventes Køge Arrest at genåbne, hvilket betyder, at Storstrøm mister personalet derfra. Desuden skal der etableres yderligere dobbeltbelæg rundt om på Sjælland for at få plads til flere indsatte. Det kan også ramme Storstrøm.

Fængselsforbundets tillidsrepræsentant Jesper Dalbye siger: "Vi har formået at stabilisere situationen her i fængslet. Nu starter vi forfra igen. Jeg synes, det er virkelighedsfjernt at åbne flere pladser, når vi mangler så mange betjente."

Læs hele artiklen her.

Om Fængselsforbundet

Fængselsforbundet har cirka 3.500 medlemmer og repræsenterer fængselsbetjente, transportbetjente, institutionsmedarbejdere, værkmestre og uniformerede ledere i Kriminalforsorgen i Danmark, Grønland og på Færøerne. Desuden repræsenterer forbundet fiskerikontrollører i Fiskeristyrelsen. Vi er uafhængige af partipolitik og fokuserer alene på at forbedre vores medlemmers arbejdsliv.