Djøf

Ny undersøgelse: Løn under barsel er afgørende for valget af job

Del

En alliance bestående af ligestillingstænketanken EQUALIS og fagforeningerne Djøf, DM og IDA har sat sig for at få ændret barselsreglerne, så barsel med løn bliver en rettighed – ikke et personalegode.

Det kan godt betale sig for arbejdsgiverne at udbetale løn til medarbejdere på barsel. I hvert fald hvis de vil være attraktive for flere potentielle medarbejdere.

Det viser en befolkningsundersøgelse, som Epinion har gennemført for ligestillingstænketanken EQUALIS.

Her svarer cirka hver tredje respondent, der har været på barsel inden for de seneste tre år, er på barsel eller skal på barsel i løbet af det næste halve år, at løn under barsel er afgørende for deres valg af arbejdsplads. Og det gælder for både mænd (31 pct.) og kvinder (34 pct.).

”Det viser, at lønmodtagerne har en klar forventning om, at arbejdsgiverne selvfølgelig tilbyder ordentlige barselsvilkår, og at det derfor er essentielt at gøre netop det for at være med i kampen om at tiltrække de bedste medarbejdere,” lyder det i en fælles udtalelse fra ny barselsalliance bestående af EQUALIS og de tre fagforeningerne Djøf, IDA og DM, der tilsammen repræsenterer cirka 310.000 medlemmer.

”Alligevel er der stadig mange arbejdsgivere, som kun udbetaler løn under barsel, hvis medarbejderen har været ansat et vist antal måneder. Det holder ikke. Hverken i forhold til at tiltrække arbejdskraft, medarbejdertrivsel eller mobilitet på arbejdsmarkedet. Barsel med løn skal være en rettighed, ikke et personalegode,” lyder det videre.

Derfor vil Barselsalliancen fremadrettet arbejde for en modernisering af barselsreglerne ved løbende at levere ny viden om problemerne ved de nuværende regler og komme med konkrete anbefalinger til ændringer af reglerne.

Alliancen vil blandt andet arbejde for, at:

  • Anciennitetskrav bliver fjernet, så muligheden for at gå på barsel med løn ikke afhænger af, hvor længe man har været ansat.
  • Fordelingen af barselsfondenes refusionsuger bliver tilpasset øremærkningen af barselsorloven.


Det skal blandt andet ske, fordi:

  • Krav om anciennitet modvirker mobiliteten på arbejdsmarkedet, idet lønmodtagere kan se sig nødsaget til at afstå muligheden for nye karrieremuligheder, fordi de ikke vil risikere at miste retten til løn under deres barsel.
  • Anciennitetskravene giver ulige muligheder for at stifte familie, hvilket står i skarp kontrast til intentionen med barselsfondene, der ellers skal sikre, at ingen forældre stilles dårligere end andre i forbindelse med barsel.
  • Kvinder tager gennemsnitligt længere barsel end mænd og rammes derfor økonomisk hårdere, hvis de falder for anciennitetskrav. Anciennitetskrav er derfor med til at fastholde løn- og pensionsgabet mellem mænd og kvinder.
  • Forskning viser, at mænds betalingsvillighed for afholdelse af barsel er langt mindre end kvinders, hvorfor både refusionsreglerne og anciennitetskrav kan forhindre særligt fædre i at gøre brug af de barselsrettigheder, de fik med øremærkningen i 2022.


For yderligere kommentarer, kontakt nedenstående talsperson eller se citater længere nede:

- Sara Vergo, formand for Djøf og talsperson for Barselsalliancen bestående af fagforeningerne Djøf, DM og IDA samt EQUALIS, tlf: 31373920

Citater:

Sara Vergo, formand for Djøf:
”Barsel er banalt set et vilkår alle steder, hvor man ønsker at ansætte unge mennesker. Som samfund burde vi derfor for længst have erkendt, at gode barselsmuligheder er en investering og mulighed for udvikling af kompetencer, der kommer både den enkelte og virksomheden til gode. Det virker ærlig talt meget gammeldags udelukkende at se barsel som en byrde for virksomhederne.”

Gine Maltha Kampmann, direktør i EQUALIS:
”Løn under barsel er et konkurrenceparameter for både at tiltrække dygtige medarbejdere og øge tilknytningen af dem, der allerede er ansat. Men kræver vi det af virksomhederne, skal vi som samfund også sikre, at de understøttende strukturer rent faktisk understøtter virksomhederne her.”

Camilla Gregersen, forperson for den akademiske fagforening DM:
”De virksomheder, der har gode barselsforhold, vinder kampen om at tiltrække arbejdskraft. Jeg mener, vi skal af med anciennitetskravene på hele arbejdsmarkedet, for alt for mange kommer i klemme nu. Vi skal ændre de forældede regler i flere af de decentrale barselsfonde, hvor der er anciennitetskrav for udbetaling af refusion til virksomhederne.”

Malene Matthison-Hansen, formand for Ansattes Råd i IDA:
”Det er et vigtigt budskab til virksomhederne, at yngre medarbejdere går målrettet efter at få ret til løn under barsel, når de skal vælge arbejdsplads. Som vi ser det, kommer det til at blive mere og mere afgørende for virksomhedernes profil, at de tilbyder gode barselsvilkår til både mænd og kvinder.”

Nøgleord

Om Djøf

Djøf er faglig organisation for jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende. Vi repræsenterer 107.000 medlemmer, der arbejder på alle niveauer i det private og det offentlige i Danmark og udlandet. Mange arbejder med analyse, strategi, økonomi, jura, udvikling og kommunikation. En stor del er ledere, og endnu flere ønsker at blive det.

Som fagforening arbejder vi for at optimere medlemmernes arbejdsliv ved at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og give inspiration til karrierevalg, faglig udvikling, netværk og nye muligheder. Som medlemmer bruger vi hinanden til at blive bedre og skaber et solidt grundlag for at træffe vigtige beslutninger i vores arbejdsliv og studieliv. Sammen arbejder vi for at udvikle samfundet til gavn for alles bedste.

Følg pressemeddelelser fra Djøf

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Djøf

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum