Træ- og Møbelindustrien

Træmangel skaber klimaproblemer: Danmarks selvforsyningsgrad af bæredygtigt træ skal fordobles

Del
Danmark mangler bæredygtigt træ, og det er et stort klimaproblem. For træ er helt uundværligt for fremstillingen af klimavenlige bygninger, boliger og møbler. Træmanglen kalder derfor på en hurtig og langsigtet politisk handling. Brancheforeningen Træ- og Møbelindustrien (TMI) i DI ser et akut behov for en ny, ambitiøs skovplan, der skal fordoble Danmarks selvforsyning af bæredygtigt træ. Det skal ske ved at etablere 125.000 ha ny skov frem mod 2030 og ved at tilpasse modellen for urørt skov, så man ikke lukker ned for vigtig dansk træproduktion.

Danmarks adgang til bæredygtigt træ er under et massivt pres. I dag producerer Danmark kun træ nok til at dække en femtedel af vores forbrug, og vi står i en situation, hvor verdensmarkedet er udfordret, blandt andet på grund af krigen i Ukraine, og at Kina opkøber store mængder af træ på det internationale marked.

Derfor kommer Træ- og Møbelindustrien nu med et forslag til politikerne om en ambitiøs skovplan. 

- Vores selvforsyningsgrad er alt for lille, og det gør Danmark for afhængig af import af et så vigtigt råstof som træ. Det er på tide, at vi begynder at investere i Danmarks egen træproduktion. Det kræver en ny, ambitiøs skovplan, der har som målsætning, at fordoble Danmarks selvforsyningsgrad af træ og accelererer skovrejsningen, så vi frem mod 2030 får rejst mindst 125.000 ha ny skov i Danmark, siger branchedirektør Lærke Flader, Træ- og Møbelindustrien.

Ifølge Træ- og Møbelindustrien er bæredygtigt træ det bedste klimaråstof, vi har, til at fortrænge CO2-tunge materialer i bygninger, boliger og møbler.

- Træmanglen er en stor udfordring for klimakampen, og problemet kan vokse sig endnu større i fremtiden, fordi vi skal bygge mange flere klimavenlige boliger og vælge bæredygtige materialer og møbler i træ. Vi har brug for politisk handling, der øger udbuddet af træ på både kort og lang sigt, siger Lærke Flader.

En rundspørge blandt TMIs medlemmer viser, at 45 procent allerede har måttet sige nej til nye ordrer og kunder på grund af træmangel, og 45 procent forventer at sige nej i nærmeste fremtid.

Politiske aftaler har forværret træmanglen

En af årsagerne til træmanglen skal findes i de seneste års politiske aftaler inden for skovområdet, hvor målet om 75.000 ha urørt skov i de statslige skove betyder, at produktionen af løvtræ herfra vil være helt udfaset i 2027. Derudover besluttede man i landbrugsaftalen fra efteråret 2021 at reducere statens træproduktion – for områder der ikke er udlagt til urørt skov – med en femtedel i perioden 2026-2031. 

- Det er dårlig timing at lukke ned for den danske træproduktion, da det forværrer forsynings- og klimakrisen. Vi skal absolut have mere biodiversitet, men det skal og kan forenes med, at statens skove fortsat kan producere noget af det bedste gavntræ, vi har i Danmark. Vi skal jo både løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, siger Lærke Flader.

Konkret foreslår TMI, at alle skovarealer over 50 ha skal være certificeret bæredygtige i 2030. På den måde sikres det, at 10 procent af arealerne automatisk afsættes til urørt skov og biodiversitetsformål på tværs af statens og de private skove – evt. via jordfordeling – og at forsyningen af bæredygtigt træ opretholdes og øges.

Skovrejsning skal prioriteres

Træ- og Møbelindustrien opfordrer til, at Folketingets partier bruger den kommende valgkamp til at prioritere skovrejsning og adgangen til træ.

- Det er vigtigt, at rejsning af skov, træproduktion og brugen af klimavenlige materialer bliver et centralt fokus i en kommende valgkamp og i de næste mange år. Det skal være en prioritet, uanset hvem der sidder i regering. For vi har et akut og et langvarigt behov for at rejse skov og styrke vores nationale forsyning og anvendelse af bæredygtigt træ i et hidtil uset tempo, siger Lærke Flader.

Skovplanen skal ifølge TMI sætte følgende mål:

 • Fordobl Danmarks selvforsyningsgrad: Den danske selvforsyningsgrad af træ skal fordobles fra at kunne dække ca. 20-25 pct. af det danske forbrug til ca. 40-50 pct.
 • Accelerér skovrejsningen: Det politiske mål (fra 1989) om at fordoble det danske skovareal, så det udgør 25 pct. af det samlede areal i 2070-2090, skal fremrykkes og nås i 2060. Det kræver, at vi næsten tidobler den nuværende gennemsnitlige årlige skovrejsning. Frem mod 2030 bør der rejses mindst 125.000 ha ny skov i Danmark, og frem mod 2040 mindst 250.000 ha.
 • Certificer alle skovarelaer: Alle danske skovarealer (over 50 ha) skal være certificeret bæredygtige i 2030 ved krav i skovloven.

Nye tiltag skal hurtigt øge mængden af dansk certificeret træ:

 • Den grønne fond, klimaskovfonden og andre nye politiske aftaler skal prioritere midler til skovrejsning (mindst 0,5 mia. kr. årligt).
 • Alle skovarealer (over 50 ha) skal være certificeret bæredygtige i 2030 ved krav i skovloven.
 • Tilskuddet til grønne driftsplaner skal genindføres.
 • Undgå stop for produktionen af løvtræ i statens skove ved at udlægge urørt skov på tværs af statslige og private skove (evt. via mageskifte).
 • Reduktionen af statens træproduktion skal aflyses, i områder som ikke er udlagt til urørt skov.
 • Udlæg urørt skov i takt med at skovarealet øges og at nye skove kan kompensere for den reducerede træproduktion i urørte skove.
 • Regeringen skal etablere et klimapartnerskab for dansk skov- og træproduktion med deltagelse af relevante ministerier, erhvervslivet inden for skovproduktion og produktion af træprodukter, samt private investorer. Det skal sikre finansiering og rette aftag af certificeret træ.
 • Lovgivningen skal tilpasses, så forsikrings- og pensionskasser både kan eje og drive klimaskov.
 • Kommuner og regioner skal – ligesom staten – kun kunne indkøbe certificeret træ.
 • Nye offentlige bygninger skal leve op til den frivillige CO2-klasse på 8 kg/CO2-ækv/m2 pr. år.

Kontakter

Yderligere oplysninger fås hos branchedirektør Lærke Flader, tlf. 2275 0415, e-mail lfla@di.dk

Billeder

Download
Branchedirektør Lærke Flader, Træ- og Møbelindustrien. Foto: Thomas Arnbo.
Branchedirektør Lærke Flader, Træ- og Møbelindustrien. Foto: Thomas Arnbo.
Download

Links

Information om Træ- og Møbelindustrien

Træ- og Møbelindustrien
Træ- og Møbelindustrien
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

3377 3434https://tmi.di.dk/

Følg pressemeddelelser fra Træ- og Møbelindustrien

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Træ- og Møbelindustrien

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye