10. klassecentre sætter massivt ind for at bekæmpe ensomhed og mistrivsel

Del
Flere og flere unge føler sig ensomme, og på landets 10. klassecentre sætter man nu massivt ind for at forbedre trivslen i en sårbar ungegruppe. I foråret blev de første 10. klasselærere uddannet til at arbejde med elevtrivsel gennem trivselsprogrammet Me&We. I Landsforeningen af 10. klasser (LA10) ønsker man, at arbejdet med at styrke elevernes sociale kompetencer for fremtiden bliver en integreret del af skoledagen på 10. klassecentre over hele landet.

I disse uger starter elever, der netop har afsluttet folkeskolen, et nyt kapitel. En stor gruppe er fortsat på en ungdomsuddannelse, andre har valgt at tage 10. klasse på efterskole, mens en mindre gruppe er startet på et 10. klassecenter.

De unge, der starter i et 10. klassecenter, adskiller sig fra de øvrige grupper ved at være mindre uddannelsesparate og mere sårbare på en lang række sociale parametre. Eleverne kommer i langt højere grad fra uddannelsesfremmede hjem, de har væsentlig lavere karakterer i 9. klasse, og de er mindre afklarede og motiverede for at tage en ungdomsuddannelse [EVA 2020 – elevernes syn på 10. klasse].

Men i modsætning til deres tidligere klassekammerater, der fortsatte i 10. klasse på en efterskole, har eleverne på landets 10. klassecentre ikke mulighed for at styrke deres sociale kompetencer, når det ringer ud fra dagens sidste time. Derfor vil LA10 nu gøre arbejdet med elevernes trivsel til en integreret del af skoledagen. I første omgang tager tre pilotskoler fra henholdsvis Skive, Roskilde og Esbjerg del i projekt Me&We. Skolerne skal afprøve metoder og øvelser og bidrage med erfaringer til et endeligt program, som kan udbydes til 10. klassecentre over hele landet i 2023.

Unge i 10. klassecentre efterspørger fokus på det sociale

Mia Pedersen er leder af 10. klassecenteret Studie 10 i Esbjerg og sidder i bestyrelsen i LA10. Hun fortæller, at de på 10. klassecentrene oplever, at eleverne i stigende grad efterspørger et større fokus på det sociale:

”De unge siger selv, at det sociale gerne må fylde mere, og samtidig efterspørger de nogle redskaber, der kan hjælpe dem til og overbevise dem om, at de kan komme ud efter 10. klasse og lykkes i livet.”

På Studie 10 i Esbjerg har man tidligere arbejdet med elevernes trivsel gennem forskellige projekter, men Me&We adskiller sig på flere områder.

”Tidligere projekter har været i en afgrænset periode. Me&We skal vi arbejde med kontinuerligt gennem hele året årgang efter årgang. Og så er forskellen jo også, at det er os lærere, der er blevet uddannet til at arbejde med det her. Jeg tror derfor også, at det kan styrke relationerne mellem lærere og elever”.

Mia Pedersen er selv blandt de lærere, der blev uddannet i at arbejde med Me&We i foråret, og hun fortæller, at man på studie 10 i Esbjerg allerede nu, ser en effekt af arbejdet

”Vi har jo kun arbejdet med Me&We i to-tre uger nu, men i går kom en lærer til mig og sagde ”det er helt vildt, som eleverne er åbnet op og taler med hinanden. Det der Me&We, jeg tror sgu det virker!” Og det er jo bare fedt.”

 

Oplagt at udbrede Me&We til den almene 10. klasse

Mary Fonden, der er en af samarbejdspartnerne bag Me&We, mener også, det er oplagt at udbrede projektet til flere ungegrupper. Direktør i Mary Fonden Helle Østergaard udtaler:

”Der er ingen tvivl om, at det er bydende nødvendigt at arbejde systematisk med at forebygge mistrivsel og ensomhed blandt unge, og nu har vi et redskab, som vi både kan se og måle, gør en positiv forskel. Derfor giver det så meget mening også at tilbyde Me&We til unge i landets 10. klassecentre.”

Me&We er skabt i et samarbejde mellem Mary Fonden, Efterskoleforeningen og Just Human. Projektet er støttet af Tuborgfondet. Skoleåret 2022/2023 er et opstartsår for Me&We i 10. klassecentre.

10. klassecentre i Skive, Roskilde og Esbjerg samarbejder i år med Mary Fonden og Just Human om at afprøve og udvikle Me&We til den almene 10. klasse. Erfaringerne skal bruges til at tilpasse projektet, så Me&We fra 2023 kan tilbydes til alle landets 10. klassecentre i en version, der er tilpasset målgruppens ønsker og behov.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ØVRIG FAKTA

Ensomhed blandt unge stiger voldsomt

I foråret udkom den seneste nationale sundhedsprofil. Den viser, at andelen af unge, der oplever ensomhed, stiger markant.

Unge rammes i højere grad af ensomhed end nogen anden aldersgruppe, og i dag svarer mere end hver femte ung mellem 16 og 24 år ja til, at de føler sig ensomme.

Udviklingen i forekomst af ensomhed:

6,4 % i 2013 (16-29 år), [Ensomhed i befolkningen, DEFACTUM 2015]

12,3 % i 2017 (16-29 år) [Ensomhed i Danmark, DEFACTUM 2017]

22 % i 2021 (16-24 år). [National sundhedsprofil 2021, SST 2022]

Undersøgelser viser desuden, at unge oplever ensomhed, selvom de har jævnlig kontakt til deres venner. Den sociale mistrivsel kan derfor være svær at opdage for de voksne omkring de unge.

 

Ny evaluering viser, at indsatsen virker

I dag arbejder knap halvdelen af alle landets efterskoler med Me&We, og en netop offentliggjort evaluering af indsatsen viser, at arbejdet gør en forskel. Dette har været afsættet til at udbrede Me&We til landets 10. klassecentre.

Evalueringen har undersøgt, hvilken betydning Me&We har for elevernes trivsel og for lærernes oplevelse af deres evner og muligheder for at arbejde med elevernes sociale trivsel.

Evalueringen viser, at udviklingen blandt lærerne på skoler, der har gjort brug af Me&We er signifikant mere positiv end udviklingen blandt lærerne på kontrolskoler, der ikke har arbejdet med Me&We.

På syv af otte målte områder, har lærerne der arbejder med Me&We haft en signifikant positiv udvikling, sammenlignet med lærere, der ikke arbejder med Me&We – og forskellene er ikke alene statistisk signifikante, men også relativt store. Dette selvom lærerne der arbejdede med Me&We også inden denne indsats, arbejdede med elevernes sociale trivsel.

Me&We har således haft en positiv virkning på lærernes oplevelse af:

• at have tilstrækkelig viden om, hvordan de kan arbejde med elevernes sociale trivsel

• at have konkrete redskaber, som de kan bruge i arbejdet med elevernes sociale trivsel

• at de arbejder systematisk med elevernes sociale trivsel

• at de på efterskolen arbejder med et særskilt fokus på elevernes sociale trivsel

• at de på efterskolen har et fælles sprog ift. arbejdet med elevernes sociale trivsel

• at de på efterskolen har gode muligheder for at sparre med hinanden om arbejdet med elevernes soci-ale trivsel

• at de som lærerteam på efterskolen arbejder systematisk med elevernes sociale trivsel.

Se hele evalueringen: https://www.maryfonden.dk/evaluering-slaar-fast-mewe-styrker-trivselsarbejdet-paa-skolerne/

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Links

Information om Mary Fonden

Mary Fonden
Mary Fonden
Amaliegade 8 B
1256 København K

45 27 30 20https://www.maryfonden.dk/

Mary Fonden er stiftet med det formål at bekæmpe social isolation. Fondens indsats er koncentreret inden for tre områder: Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed, hvor projekter identificeres, udvikles og gennemføres i partnerskaber med forskere, fonde og organisationer.

Følg pressemeddelelser fra Mary Fonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Mary Fonden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum