VIVE

Børn og unge oplever kun sjældent at blive inddraget, når de har en børnesag med myndighederne

Del
Når myndighederne i en børnesag inddrager de berørte børn og unge, er det oftest for, at de kan bidrage til sagen med information og dokumentation. Men børnene og de unge føler sig tit ikke som en aktiv part i deres egen sag. En ny indsamling af viden fra international forskning afdækker børn og unges erfaringer med inddragelse og peger på, hvordan den kan styrkes.

Børn og unge møder et voksenstyret system, når de har en børnesag hos de sociale myndigheder. De oplever, at de mangler information og viden om, hvad der sker i sagen, og om deres egen rolle og indflydelse. Det er ofte svært at få deres synspunkter frem og blive lyttet til, hvilket kan gøre, at det opleves som utrygt at have en børnesag.

Den manglende inddragelse står i kontrast til, at børn og unge i stigende grad i samfundet og i FN’s Børnekonvention bliver anset for at være aktive individer med rettigheder og pligter frem for at være passive og umyndiggjorte. Med reformen Børnene Først (2021) lægges der op til at give børn og unge en række nye rettigheder og til at styrke dem i deres møde med socialrådgiver og andre professionelle på børne- og ungeområdet.

VIVE har i regi af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv udarbejdet en vidensindsamling om børn og unges inddragelse i myndighedssagsbehandling set ud fra børn og unges egne perspektiver. Der er alene fokus på børn og unges oplevelser med inddragelse i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet.

Med afsæt i de indsamlede erfaringer fra børn og unge og i FN’s Børnekonvention – og heri især artikel 12 om at sikre børns rettigheder over for forvaltningsmyndigheder – opstiller vidensindsamlingen 15 fokuspunkter om, hvad man i sagsbehandlingen skal have for øje for at styrke børneinddragelsen.

”Det handler grundlæggende om at tilrettelægge sagsbehandlingen mere på børn og unges præmisser. Sagsbehandlingen skal i højere grad tage udgangspunkt i deres perspektiv, så de får bedre mulighed for at forstå og blive hørt og medvirke i de beslutninger, der bliver truffet i sagsbehandlingen”, fortæller professor Tea Torbenfeldt Bengtsson, der har ledet vidensindsamlingen.

Man skal tænke på at agere alderssvarende, hvilket stiller store krav til socialrådgiverne og andre professionelle, fortæller hun. Det kræver, at man løbende tager højde for det ulige magtforhold mellem børn/unge og professionelle. Det kan man fx gøre ved at foreslå børn og unge at have en bisidder med, som de i forvejen har tillid til, og som løbende kan støtte dem.

Vidensindsamlingen er baseret på 38 studier fra perioden 2015-2021. Studierne stammer primært fra Danmark og de øvrige nordiske lande, men der er også studier fra vesteuropæiske lande samt enkelte studier fra Nordamerika.

Udgivelse

Bengtsson, T.T. og S. Henze-Pedersen: Børn og unges inddragelse i myndighedssagsbehandling på børne- og ungeområdet. En vidensindsamling under Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv

Udkommer 16. august 2022.

Konference

Vidensindsamlingen bliver præsenteret 29. august på Konference om børneinddragelse og udsatte børns liv, som afholdes i ODEON, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C, og som er arrangeret af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv. Konferencen er udsolgt.

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv er et samarbejde mellem Socialstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår. VIVE bidrager især til centerets arbejde ved at udvælge temaer om udsatte børn og familiers liv og indsamle og formidle eksisterende viden derom. Vi stræber efter gennem dialog med praksis at gøre den viden lettilgængelig og anvendelig for alle, der arbejder med børnesocialt arbejde.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om VIVE

VIVE
VIVE
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K

+45 44 45 55 00https://vive.dk/

VIVE leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, styring, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi og offentlig ledelse. VIVE er en uafhængig statslig institution under Indenrigs- og Boligministeriet.

Følg pressemeddelelser fra VIVE

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIVE

Frafald på erhvervsuddannelser er forskelligt afhængig af uddannelse og elevgruppe19.12.2023 07:00:00 CET | Pressemeddelelse

Vi har behov for et mere nuanceret blik på frafald blandt eleverne på erhvervsuddannelserne, hvis vi skal komme frafaldet til livs. For omfanget af elevers frafald er forskelligt for de enkelte uddannelser, uddannelsessteder og elevgrupper. Desuden kan frafald have vidt forskellige årsager, hvilket kalder på forskellige typer af tiltag til fastholdelse fra skolernes side.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye