VIVE

Grønlandske børn bliver oftere anbragt end danske børn

Del
Børn fra grønlandske familier i Danmark anbringes oftere uden for hjemmet end danske børn. Familiernes vanskelige situation, sprogvanskeligheder og kulturelle misforståelser er blandt forklaringerne.

Næsten 6 ud af 100 børn med grønlandsk bagrund er anbragt uden for hjemmet. Det gælder kun 1 ud af 100 danske børn.

Blandt grønlandske forældre i Danmark er der flere socialt udsatte, end blandt danske forældre generelt. Det forklarer en del af forskellen på, hvor ofte grønlandske og danske børn anbringes, da der blandt børn fra danske familier i samme situation som de grønlandske er knap 4 procent, der er anbragt uden for hjemmet. Det er en af konklusionerne i en undersøgelse fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter. Undersøgelsen er finansieret af midler fra Finansloven for 2021.

Sproglige og kulturelle misforståelser
Undersøgelsen peger på flere udfordringer i samarbejdet mellem sagsbehandler og forældre, som skyldes sproglige og kulturelle misforståelser. Det dårlige samarbejde kan betyde, at de forebyggende indsatser, som ofte iværksættes, inden en anbringelse kommer på tale, ikke lykkes godt nok.

”Forældrene er tilbageholdende i samarbejdet med sagsbehandleren, når de ikke føler sig forstået og måske endda har en forventning om at blive forskelsbehandlet. Det skaber selvsagt en dårlig proces, som i sidste ende går ud over børnene,” siger Karen Margrethe Dahl, chefanalytiker i VIVE.

Hun vurderer, at nogle anbringelser kunne være forhindret, hvis samarbejdet mellem sagsbehandler og forældre havde været bedre.

Anbragte børn med grønlandsk baggrund trives
Trods udfordringerne i sagsbehandlingen trives børn med grønlandsk baggrund generelt bedre end andre anbragte børn i Danmark, men de har svært ved at bevare deres grønlandske sprog og kultur.

”I anbringelsesprocessen prioriteres børnenes mulighed for at blive anbragt sammen med søskende og bo tæt på de biologiske forældre højere end mulighederne for at bevare sproget,” forklarer Karen Margrethe Dahl.

De fleste anbragte børn med grønlandsk baggrund bor i plejefamilier, og kun få er anbragt på døgninstitution. Det skyldes, at de i højere grad er anbragt på grund af forældrenes situation og i mindre grad på grund af deres egne vanskeligheder.

FAKTA OM UNDERSØGELSEN:
Rapporten Børn med grønlandsk baggrund, der er anbragt i Danmark – fra danske kommuner er finansieret af midler fra Nordatlantpuljen afsat på Finansloven for 2021.

Undersøgelsen bygger på registerdata om hele børnebefolkningen i Danmark, spørgeskemadata indsamlet i 2014, 2016, 2018 og 2020 blandt 11-17-årige børn, der er anbragt uden for hjemmet, og kvalitative data om 17 grønlandske familier, der har mindst et barn, som er anbragt uden for hjemmet. I registerdataene optræder 7.113 børn med en eller to forældre, der er født i Grønland – heraf 396 børn, der er anbragt uden for hjemmet. Disse 396 børn sammenlignes med 9.821 børn med dansk baggrund, der er anbragt uden for hjemmet. I spørgeskemadataundersøgelsen optræder 127 børn med en eller to forældre, som er født i Grønland, der sammenlignes med 4.345 børn med dansk baggrund. De kvalitative data om de 17 familier består af sagsakter fra 13 sager samt interviews med 14 forældre, 7 børn og unge, 6 plejeforældre og 7 sagsbehandlere.

Kontakter

Links

Information om VIVE

VIVE
VIVE
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K

+45 44 45 55 00https://vive.dk/

VIVE leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, styring, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi og offentlig ledelse. VIVE er en uafhængig statslig institution under Indenrigs- og Boligministeriet.

Følg pressemeddelelser fra VIVE

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIVE

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum