Nrep A/S

Et af verdens mest bæredygtige byggerier skyder nu op i Ørestad

Del
NREP og CG Jensen har indgået en totalentreprisekontrakt om byggeriet af UN17 Village på sydspidsen af Ørestad. Når byggeriet står færdigt i 2024, vil det huse godt 1.100 beboere fordelt på 535 boliger, ligesom det som det første nogensinde vil omsætte alle 17 verdensmål til konkret handling. Ny viden, samarbejdsformer og gennembrud vil blive delt frit med alle interesserede.
Når UN17 Village står færdigt i 2024 vil det huse godt 1.100 beboere fordelt på 535 boliger. 

Bygningen til venstre vil rumme sundhedsboliger, mens der vil være familie- og minimalboliger (små kvalitetsboliger 40-47 kvm) i bygningen til højre. Illustration: Sweco Architects
Når UN17 Village står færdigt i 2024 vil det huse godt 1.100 beboere fordelt på 535 boliger. Bygningen til venstre vil rumme sundhedsboliger, mens der vil være familie- og minimalboliger (små kvalitetsboliger 40-47 kvm) i bygningen til højre. Illustration: Sweco Architects

Forberedelserne til byggeriet af UN17 Village har stået på i mere end to år. Bl.a. er ca. 300 bæredygtighedstiltag blevet vendt og drejet, og godt 200 af dem er nået igennem nåleøjet. Nu kan byggeriet, som FN’s miljøagentur kalder et af verdens mest bæredygtige til dato, begynde at rejse sig i Ørestad.

”Vi har ønsket at skabe et byggeri, som er ikonisk og gennemført bæredygtigt. Det første kommer til udtryk visuelt, og ved at bygningerne vil favne stor mangfoldighed. Vi flytter også grænserne for bæredygtighed, og vi håber at kunne bidrage med løsninger og inspiration, der kan indfri noget af branchens store uforløste potentiale på området,” siger Martin Schultz Nielsen, investeringschef, NREP, der er bygherre på projektet.

NREP har indgået en totalentreprisekontrakt med CG Jensen, som skal omsætte visionen til det konkrete byggeri, der vil foregå i etaper i de kommende tre år. Byggeriets samlede areal på 35.000 kvm kommer til at bestå af fem vidt forskellige karréer, der hver især prøver nye løsninger af.

”I CG Jensen har vi en ambition om at blive klimaneutral allerede i 2029. Vi har i projekteringsfasen af UN17 Village fået endnu mere erfaring med nye, grønne løsninger og vi glæder os til endnu et spændende samarbejde med NREP, hvor vi sammen kan flytte grænserne for, hvor bæredygtigt vi kan bygge i Danmark,” siger adm. direktør i CG Jensen, Michael S. Larsen.  

40% af verdens drivhusgasser
Byggeriet står samlet set for ca. 40% af verdens udledning af drivhusgasser, hvilket indebærer et stort potentiale for at optimere både byggeprocesser og -materialer samt drift af bygninger. Den samlede CO2-besparelse i UN17 Village er på 31% i forhold til de kommende krav i Bygningsreglement 2023.

Bygninger er imidlertid lige så relevante, når det gælder andre aspekter af bæredygtighed. Fx anslås det, at danskere i gennemsnit opholder sig indendørs 80-90% af tiden, heraf ca. 16 timer dagligt i egen bolig. Bygninger som er designet til fremme fællesskaber, bedre indeklima, mental sundhed og mere bevægelse kan dermed have stor indvirkning på menneskers mentale og fysiske velvære.

”Hvis vi skal bo mere bæredygtigt i fremtiden, skal vi både ændre måden vi bygger på, men vi skal også gentænke den måde, vi indretter boliger. Med UN17 Village hæver vi arkitektonisk barren ved at indtænke alle aspekter af bæredygtighed. Eksempelvis har vi skabt et koncept for sundhedsboliger, hvor vi teknisk og rumligt forbedrer indeklimaet samtidig med, at vi skaber optimale rammer for den mentale sundhed gennem fællesskaber i tæt tilknytning til boligerne,” siger Lene Foder, markedschef i Sweco Architects, der arkitekt på byggeriet.

Hun suppleres af Steffen Maagaard, der er koncernkompetencechef for Energidesign & Indeklima hos projektets ingeniør, MOE.

”Det er første gang et dansk byggeri i denne størrelsesorden har så høje ambitioner for sundhed og indeklima. Hos MOE har vi taget del i flere demonstrationsprojekter, hvor vi arbejdede tæt sammen med forskere om at skabe ny viden om sundt indeklima. De opdagelser får vi nu anvendt i langt større skala. Det eksplicitte fokus på sundhed og velvære skal dokumenteres. Derfor stiler vi efter, at UN17 Village bliver det første danske boligbyggeri, som certificeres efter den amerikanske sundhedsordning WELL. Vi forventer ydermere at opnå den nye udmærkelse DGNB-hjerte, der bliver et bevis på grundig forankring af sundhedsparametre som del af bæredygtighedssystemet.”

UN17 Village har været en reference i udviklingen af DGNB Hjerte, der har fokus på lyd, lys, luft, temperatur og andre forhold, som har med trivsel for brugerne af en bygning at gøre. 

Et katalog af bæredygtighedsløsninger
Arbejdet med bæredygtighed har udmøntet sig i et katalog med godt 200 løsninger, der på forskellig vis adresserer de 17 verdensmål. Løsningerne er prioriteret efter at opnå mest bæredygtighed for pengene, og de danner et værktøj, som alle i og uden for branchen frit kan lade sig inspirere af.

De fem karreer i UN17 Village får hver en fællesfunktion i stueetagen, mens der på to af tagfladerne etableres væksthuse, som både bliver fælleshuse og mødesteder.

For at henvende sig til forskellige brugergrupper vil byggeriet rumme familieboliger, fællesskabsboliger, fleksible boliger, minimale boliger og seniorfællesskaber. Hver boligtype vil også rumme handikapboliger efter en målsætning om at favne samfundets mangfoldighed.

Taget vil rumme 1.700 kvm solceller, og byggeriet er designet til at indsamle mere end 1 mio. liter regnvand om året til recirkulering og rekreativt brug.

I sin helhed kan bæredygtighedsstrategien deles op på seks væsentlighedstemaer, hver med sin egen vision:

  1. Sundhed: UN17 Village har Danmarks sundeste boliger, som imødekommer aspekter af fysisk, psykisk og social sundhed.
  2. Fællesskab: UN17 Village skaber lokale, regionale og globale partnerskaber og udvikler en bydel, der fremmer et diverst og sammenstrikket netværk af fællesskaber.
  3. Materialer: UN17 Village viser vejen frem inden for bæredygtigt materialevalg baseret på cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet.
  4. Biodiversitet: UN17 Village skaber et bymiljø med høj biodiversitet, der maksimerer integrationen af lokal bynatur.
  5. Vand: UN17 Village udnytter regnvand som en værdifuld lokal ressource og bidrage positivt til vandkvaliteten lokalt og regionalt.
  6. Energi: UN17 Village anvender vedvarende energikilder og reducerer energiforbruget i produktion og drift.

Byggelån til UN17 Village ydes af Nordea og Danmarks Grønne Investeringsfond, og for sidstnævnte er det første gang, at man yder finansiering til et stort byggeprojekt:

”I Danmarks Grønne Investeringsfond vil vi være med til at udvikle projekter og virksomheder, der bidrager markant til den grønne omstilling – særligt CO2-reduktion, og her ved vi, at byggeriet rummer et stort potentiale. Vi skal bygge boliger til flere mennesker men gøre det på en ansvarlig og bæredygtig måde. Her kan UN17 Village være til inspiration for en vigtig industri både nationalt og internationalt, og derfor er vi glade for at være finansieringspartner på projektet,” siger Linda Høibye, Green Impact Director i Danmarks Grønne Investeringsfond.

UN17 Village er udviklet af NREP i samarbejde med Sweco Architects, Lendager, MOE og CG Jensen. 

Fakta: Top-5 over CO2-besparende tiltag i UN17 Village
1. Lette træfacader i stedet for beton: CO2-besparelse: 61% / 320 tons CO2
2. Tagkonstruktion i træ i stedet for beton: CO2-besparelse: 50% / 158 tons CO2
3. Etageadskillelse i træ i stedet for beton: CO2-besparelse: 24% / 157 tons CO2
4. Brug af FutureCem i betonen: CO2-besparelse: 30% / 131 tons CO2
5. Lette indervægge i træ i stedet for beton: CO2-besparelse: 24% / 130 tons CO2

Fakta: Top-3 over mest innovative sundhedstiltag i UN17 Village
1. Optimeret indeklima & ventilation: Alle indeklimaparametre er blevet optimeret, så der er suveræn luftkvalitet, god akustik, godt dagslys, zoneinddeling af forureningskilder og optimeret termisk indeklima. Forøget ventilation fjerner partikler og generel dårlig luftkvalitet. Indeklimamærkede materialer og overflader reducerer sundhedsskadelige gasser til indeklimaet.

  • Mængden af ultrafine partikler stiger i en halv time efter stegning, hvilket kan medføre øget risiko for luftvejssygdomme som astma og bronkitis, blodpropper i hjertet og lungekræft.

2. Det visuelle miljø: Eksplicit fokus på dagslys og elektrisk døgnrytmebelysning i bad og køkken, som reducerer risikoen for dårlig nattesøvn og de dertilhørende sundhedspåvirkninger.

  • 40% af danskerne har lidt af søvnproblemer inden for de seneste to uger. Risikoen for at udvikle type 2-diabetes øges med ca. 50% hos personer, der har svært ved at falde i søvn.

3. Sund viden & fællesskab: Rådgivning af autoriseret læge i lokalt lægehus, sund kost i fælles spisehus og motion i aktivitetscenter. Fællesskaber der understøtter socialt og fysisk velvære. Livskvalitet ved at bo grønt, tæt på naturen.

  • Sociale fællesskaber er en af de vigtigste faktorer ift. levetid og livskvalitet. Fælles spisning og fælles aktiviteter bidrager til at skabe sociale relationer på tværs af aldre.

Kontakter

NREP: Anders Rosendahl, pressekontakt, tlf.: 4048 3766, mail: anro@nrep.com
CG Jensen: Stine Monrad Kollerup, kommunikationschef, tlf.: 2790 9798, mail: smk@cgjensen.dk
Sweco Architects: Kristian Torp, kommunikationspartner, tlf. 2878 2500, mail: kristian.torp@sweco.dk
MOE: Kristian Erlandsen, PR Manager, tlf.: 2429 4927, mail: ker@moe.dk
Danmarks Grønne Investeringsfond: Cecilie Idun Andersen, presserådgiver, tlf. 3193 0573 mail: cea@vf.dk

Billeder

Når UN17 Village står færdigt i 2024 vil det huse godt 1.100 beboere fordelt på 535 boliger. 

Bygningen til venstre vil rumme sundhedsboliger, mens der vil være familie- og minimalboliger (små kvalitetsboliger 40-47 kvm) i bygningen til højre. Illustration: Sweco Architects
Når UN17 Village står færdigt i 2024 vil det huse godt 1.100 beboere fordelt på 535 boliger. Bygningen til venstre vil rumme sundhedsboliger, mens der vil være familie- og minimalboliger (små kvalitetsboliger 40-47 kvm) i bygningen til højre. Illustration: Sweco Architects
Download

Information om Nrep A/S

Nrep A/S
Nrep A/S
Southamptongade 4
2150 Nordhavn

+45 3948 4900https://nrep.com/

NREP A/S er en nordisk ejendomsvirksomhed med base i København som udvikler, administrerer, investerer og innoverer for at forbedre det byggede miljø til fordel for alle stakeholdere. NREP har en langsigtet tilgang til værdiskabelse på tværs af sine primære segmenter: Boliger, logistik, plejehjem og kontorer. Virksomheden har flere end 400 ansatte, og ejendomsporteføljen på mere end 5,5 mio. kvadratmeter i Danmark, Finland, Sverige, Norge og Polen har en samlet værdi på over 90 mia. kr. NREP foretager i gennemsnit mere end en investering om ugen og er en anerkendt pioner inden for bæredygtighed, kundefokus og brug af ny teknologi. Se mere på www.nrep.dk 

Følg pressemeddelelser fra Nrep A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Nrep A/S

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye