VIVE

Kønsskævt arbejdsmarked skaber lønforskelle mellem kvinder og mænd

Del
Arbejdsmarkedet er kønsopdelt i mandefag og kvindefag. Jo flere af de ansatte i en stilling på arbejdspladsen, der er kvinder, jo lavere er lønnen.

Forskellen mellem kvinders og mænds timeløn er i gennemsnit 14,4 procent. Det skyldes især et kønsopdelt arbejdsmarked.

Det viser en ny udgivelse fra VIVE, der giver dybere indsigt i, hvorfor der er forskelle mellem mænd og kvinders løn.

– Vores analyse kan bruges som udgangspunkt for at diskutere, hvordan vi reducerer lønforskellen mellem mænd og kvinder, siger Mona Larsen, der er seniorforsker i VIVE.

Det er velkendt, at kønsopdelingen på arbejdsmarkedet fører til lønforskelle, fordi lønnen i gennemsnit er lavere i de sektorer, brancher og arbejdsfunktioner, hvor kvinder typisk er beskæftiget.

Det nye er, at lønskellen også hænger sammen med kønssammensætningen på arbejdspladsniveau: Lønnen er systematisk lavere, jo flere af de ansatte i en arbejdsfunktion på arbejdspladsen, der er kvinder. Det spiller også en rolle, at mænd i større omfang end kvinder er ledere eller mellemledere.

– Vi har længe vidst, at det kønsopdelte arbejdsmarked bidrager til lønforskellen mellem kvinder og mænd. Men vores analyse viser, at det faktisk gælder i endnu større omfang end hidtil antaget. Vi kan se, at forekomsten af kvinde- og mandedominerede job på arbejdspladserne også spiller en rolle, fortæller Mona Larsen.

Kvinder tager længere uddannelser, men har mere fravær

Siden 1970’erne har lønforskellen mellem mænd og kvinder ligget på nogenlunde samme niveau, men den er blevet lidt mindre det seneste årti. Udviklingen skyldes især, at kvinder har overhalet mænd, når det kommer til uddannelse.

– Kvinder tager i dag længere uddannelser end mænd, og de har øget deres forspring, når det kommer til uddannelse. Deres timeløn er dog stadig mindre end mænds i gennemsnit, fordi de er beskæftiget på andre dele af arbejdsmarkedet, siger Mona Larsen.

Kvinder har desuden mere fravær fra arbejde, blandt andet på grund af sygdom og barsel.

Fravær kan føre til lavere løn, hvis ens kompetencer forringes under fraværet, og hvis længere fraværsperioder tolkes som et signal om, at man er mindre dedikeret til sit job. Fra 2010 til 2017 er lønstraffen for barsel dog blevet mindre, hvilket også har bidraget til at mindske lønforskellen mellem mænd og kvinder.

Den ’uforklarede’ lønforskel er nede på 2 procentpoint

Af en lønforskel på cirka 14 procent kan 85 procent ’forklares’ med den nye analyse. Dette efterlader en ’uforklaret’ del på cirka 2 procentpoint.

– Den ’uforklarede del’ af lønforskellen er et statistisk begreb. Det er ikke et mål for, om der finder forskelsbehandling sted. Der kan findes lønforskelle, som kan betegnes som både retfærdige og uretfærdige i både ’den forklarede’ og ’den uforklarede’ lønforskel,” siger Mona Larsen.

Den ’forklarede del’ er den del af lønforskellen, der kan tilskrives, at kvinder og mænd er forskelligt fordelt på en række forhold, som man kan måle, for eksempel uddannelse, erhvervserfaring, sektor, branche og arbejdsfunktion.

Den del af lønforskellen, der ikke kan tilskrives disse forskelle, kaldes ’den uforklarede del’. Den kan skyldes to ting: at der er forhold, som analysen ikke tager højde for, og at kvinder og mænd med samme karakteristika får forskellig løn.

Undersøgelsen er finansieret af Beskæftigelsesministeriet.

Nøgleord

Kontakter

Vedhæftede filer

Information om VIVE

VIVE
VIVE
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K

+45 44 45 55 00https://vive.dk/

VIVE leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, styring, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi og offentlig ledelse. VIVE er en uafhængig statslig institution under Indenrigs- og Boligministeriet.

Følg pressemeddelelser fra VIVE

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIVE

Frafald på erhvervsuddannelser er forskelligt afhængig af uddannelse og elevgruppe19.12.2023 07:00:00 CET | Pressemeddelelse

Vi har behov for et mere nuanceret blik på frafald blandt eleverne på erhvervsuddannelserne, hvis vi skal komme frafaldet til livs. For omfanget af elevers frafald er forskelligt for de enkelte uddannelser, uddannelsessteder og elevgrupper. Desuden kan frafald have vidt forskellige årsager, hvilket kalder på forskellige typer af tiltag til fastholdelse fra skolernes side.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye