Alkoholreklamenævnet

Virksomheder kan få vejledning, før de markedsfører alkohol

Del

For at undgå ulovlig markedsføring af alkohol over for børn og unge tilbyder Alkoholreklamenævnet at forhåndsvurdere reklamer, annoncer og andre marketingtiltag.

Alkoholreklamenævnet har besluttet at styrke sin vejledning af eksempelvis barer, reklamebureauer og producenter af øl, vin og spiritus, så ingen er i tvivl om, hvordan de holder sig inden for nævnets retningslinjer for markedsføring af alkohol. Det sker efter dialog med branchen.

- Alkoholreklamenævnet har som en af sine vigtigste opgaver at gå i dialog med de erhvervsdrivende om deres markedsføring, så vi i fællesskab med dem opnår et velreguleret marked, hvor der hverken sker markedsføring af drikkevarer med alkohol over for børn og unge eller opfordres til druk, siger formanden for Alkoholreklamenævnet, Marlene Winther Plas.

Derfor har Alkoholreklamenævnet besluttet at intensivere sin vejledningsindsats og tilbyde de erhvervsdrivende en forhåndsvejledning, inden de søsætter markedsføringstiltag.

Hensigten er at gøre det lettere for de erhvervsdrivende at holde sig inden for retningslinjerne for markedsføring af alkohol og dermed undgå ulovlig markedsføring over for børn og unge.

Danmarks største barkæde, REKOM, byder det stærkt velkomment, at Alkoholreklamenævnet aktivt tilbyder at forhåndsgodkende markedsføringstiltag i branchen.

”Det er et vigtigt og positivt signal om, at nævnet tager ansvar for branchen. Derfor er det også en mulighed, som vi – og forhåbentlig mange af vores kolleger i branchen – vil benytte os af. På trods af intentionen om at gøre det rigtige, så bliver der – og er blevet – begået fejl i markedsføringen i vores branche. Blandt andet fordi normerne, for hvad der er acceptabelt at markedsføre, flytter sig i takt med samfundet. Jeg er sikker på, at hele branchen vil tage positivt imod initiativet, da ingen som udgangspunkt ønsker at træde uden for reglerne”, siger Lars Børsting, politisk chef, REKOM.

Hvis en erhvervsdrivende er i tvivl om, hvorvidt planlagt markedsføring lever op til kravene i Alkoholreklamenævnets retningslinjer for markedsføring af alkohol, kan den erhvervsdrivende anmode nævnet om forhåndsvejledning.

Erhvervsdrivende kan få en udtalelse fra Alkoholreklamenævnet om, hvorvidt et markedsføringstiltag vurderes at være i overensstemmelse med Alkoholreklamenævnets retningslinjer for markedsføring af alkohol. Det kan fx dreje sig om markedsføring på sociale medier eller reklamer i annoncer og kampagner.

- Det er vigtigt, at vi i Alkoholreklamenævnet tager hånd om de udfordringer, som de erhvervsdrivende har i praksis, så vi kan hjælpe med at fremme en ansvarlig alkoholkultur. Derfor er det vores forhåbning, at de erhvervsdrivende vil gøre brug af muligheden for at få forhåndsvejledning, hvis de har behov for det, siger seniorjurist Maria Liljeqvist, fra Forbrugerrådet Tænk og medlem af Alkoholreklamenævnet.

Forhåndsvejledningen er bindende for Alkoholreklamenævnet. Alkoholreklamenævnet forbeholder sig imidlertid retten til at udtale kritik, hvis der er elementer i den realiserede markedsføring, der alligevel strider mod Alkoholreklamenævnets retningslinjer for markedsføring af alkohol.

Forbrugerombudsmanden kan anfægte lovligheden af ethvert markedsføringstiltag, og i sidste ende er det naturligvis domstolene, som afgør eventuelle spørgsmål om, hvorvidt en konkret markedsføringsindsats er lovlig.

Nøgleord

Kontakter

Information om Alkoholreklamenævnet

Alkoholreklamenævnet
Alkoholreklamenævnet