Lolland Kommune

Vindmøller ved Bogø er stadig det rigtige projekt

Del

Planklagenævnet og Natur- og Fødevareklagenævnet har behandlet klagerne over opførelse af nye vindmøller ved Bogø, og selvom langt de fleste klager blev afvist, har Planklagenævnet besluttet at ophæve godkendelsen af lokalplanen. Borgmester Holger Schou Rasmussen vurderer dog fortsat, at der er tale om et godt projekt, og at der nu skal ses på, hvordan de sidste mangler kan blive udbedret.

”Jeg er meget tilfreds med, at der nu er kommet afgørelser på den lange række af klager over vindmølleprojektet ved Bogø,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen. ”Der har været en lang debat om projektet, både i offentligheden og i byrådet. Man kan være enig eller uenig i, at projektet er en god idé, men det er vigtigt, at vi som politikere og som borgere kan have tillid til, at processen frem til beslutningen har været i orden.”

”De mange klager kunne give indtryk af, at det ikke var tilfældet, men Planklagenævnets afgørelse viser, at der har været tale om en sober og grundig sagsbehandling. Vi er blevet beskyldt for at snyde på vægten, og derfor er jeg særlig glad for, at afgørelsen slår fast, at det ikke er tilfældet. F.eks. har der været anvendt tilstrækkelige og retvisende visualiseringer i materialet, og at kommunen har lavet den fornødne borgerinddragelse og i øvrigt behandlet de indkomne indsigelser korrekt.”

Afgørelsen er på over 100 sider med en grundig gennemgang af de enkelte klagepunkter, hvor de fleste afvises. Det gælder f.eks. påvirkning af padder og flagermus, påvirkning af de fugle, som ikke er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området, påvirkning af landskabelige og kulturhistoriske værdier, belysning af alternativer til projektet, begrundelsen for at inddrage kystnærhedszonen og det foreslåede opstillingsmønster.

Planklagenævnet giver klagerne medhold på to punkter, og på den baggrund ophæver de byrådets godkendelse af lokalplanen. En gyldig lokalplan er en forudsætning for projektgodkendelsen, og derfor har Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævet og hjemvist tilladelsen til opstilling af vindmøller ved Bogø.

For det første har Planklagenævnet slået fast, at det ikke i tilstrækkelig grad er dokumenteret, at opstillingen ikke vil påvirke fuglelivet i Natura 2000 negativt. Der efterspørges således en konkret vurdering af betydningen for hver enkelt af de fuglearter, der har dannet grundlag for udpegningen af Nakskov Fjord som Natura 2000 område. Specifikt nævnes rørhøg som en art, hvor der ikke er foretaget en individuel vurdering.

For det andet har Planklagenævnet afgjort, at der er uoverensstemmelse mellem kommuneplanens generelle retningslinjer for opstilling af vindmøller og den konkrete lokalplan. Det må der ikke være, fordi de generelle principper i kommuneplanen altid skal sætte rammerne for udformningen af de efterfølgende lokalplaner. Konkret handler det om forholdet mellem totalhøjde og rotordiameter og om afstanden mellem vindmøller og kommunens overordnede vejnet.

”Vi tager naturligvis afgørelsen til efterretning, men det ændrer ikke på min vurdering af, at opstilling af vindmøller ved Bogø er et godt og vigtigt projekt for Lolland og – med det fornyede fokus på grøn omstilling og uafhængighed af russisk gas - for det danske samfund som helhed,” siger Holger Schou Rasmussen. ”Næste skridt bliver at få afklaret, om opstillerne fortsat ønsker at gå videre med projektet. Det håber jeg.”

Det er ejeren af projektet, der skal sørge for sikre den resterende dokumentation i miljøvurderingen, mens det er kommunens ansvar at sørge for overensstemmelse med kommuneplanen.

Nøgleord

Kontakter

Holger Schou RasmussenBorgmester, Lolland Kommune

Tlf:23 24 91 80

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Ukraine: Lolland Kommune er klar, når det bliver nødvendigt25.3.2022 12:17:49 CET | Pressemeddelelse

Hvis et større antal ukrainske statsborgere kommer til Lolland i den kommende tid, er Lolland Kommune klar til at tage godt imod dem. Der er blandt andet nedsat en beredskabsgruppe, som løbende vil håndtere spørgsmål om f.eks. boligforhold, skoletilbud, borgerservice og beskæftigelse. Herudover er der oprettet en side på lolland.dk med info om kommunens indsatser for statsborgere fra Ukraine.

Ældre & Sundhed inviterer til speeddating på Skovcentret23.3.2022 06:05:00 CET | Pressemeddelelse

Har du lyst til at arbejde med mennesker? Overvejer du at tage en SOSU-uddannelse? Eller har du allerede uddannelsen og søger job? Så kom forbi Skovcentret i Nakskov onsdag den 6. april kl. 9-12. Her kan du høre om muligheden for at få et sommerferiejob på et plejecenter eller i et udekørende team i Lolland Kommune og om de gode chancer for en efterfølgende elevplads eller ansættelse. Repræsentanter fra Ældre & Sundhed står klar til en ”speeddate”, hvor I kan møde hinanden og hver især få svar på jeres spørgsmål. Måske der er et match.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum