Aarhus Universitet Technical Sciences

Valg af æglægger-linje til økologisk ægproduktion

Del
Ny undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at der kan være stor forskel på, hvor godt forskellige æglægger-linjer evner at tilpasse sig udfordringer i det omgivende miljø. Derfor er der mange parametre at tage hensyn til, når der vælges linje til ekstensive produktionssystemer med henblik på at sikre god velfærd.
Forskere ved Aarhus Universitet har undersøgt, hvor tilpasningsdygtige to linjer af æglæggere, Dekalb White (DW) og Bovans Brown (BB), er til økologisk ægproduktion. Sidstnævnte linje klarede sig væsentligt bedre eller lige så godt som DW-hønerne på alle mål, med undtagelse af ægproduktion. Foto: Ida Marie Jensen, AU.
Forskere ved Aarhus Universitet har undersøgt, hvor tilpasningsdygtige to linjer af æglæggere, Dekalb White (DW) og Bovans Brown (BB), er til økologisk ægproduktion. Sidstnævnte linje klarede sig væsentligt bedre eller lige så godt som DW-hønerne på alle mål, med undtagelse af ægproduktion. Foto: Ida Marie Jensen, AU.

Moderne kommercielle linjer af æglæggere er blevet selekteret primært efter ægproduktion og fodereffektivitet og ikke efter adfærdsmæssige egenskaber. Det skyldes, at de fleste æglæggere har været indhuset i bure. Men i takt med et større velfærdsfokus hos forbrugerne og vedtagelsen om at forbyde burægproduktion i Danmark fra 2023, går flere og flere ægproducenter over til burfri systemer som fx økologisk ægproduktion, hvor hønerne har adgang til et udeareal.

Der kan være mange sundheds- og velfærdsmæssige fordele, ved at give æglæggere adgang til udearealer. ”Disse fordele afhænger dog af, om hønerne vælger at bruge udearealerne samt af, hvor gode de er til at tilpasse sig eventuelt stressende situationer”, forklarer forsker ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på Aarhus Universitet, Kaitlin Elizabeth Wurtz.

Undersøgelse af to æglægger-linjer
Ifølge Kaitlin E. Wurtz skal høner, der egner sig til de økologiske ægproduktionssystemer, være i stand til at tilpasse sig nye og dynamiske miljøer og samtidigt kunne opretholde et tilstrækkeligt produktionsmæssigt niveau: ”Derfor har vi undersøgt, hvor tilpasningsdygtige to linjer af æglæggere, Dekalb White (DW) og Bovans Brown (BB), er til økologisk ægproduktion. Vi har haft særligt fokus på de to hybriders adfærd, når de er i udearealer, men også set på en række andre målbare parametre for velfærd, ægproduktion samt ægkvalitet”, uddyber hun.

I forsøget blev i alt 1200 økologisk opstaldede høner fra de to linjer fordelt på 12 flokke med 100 høner i hver. Hønernes brug af ude- og indearealer, vejrforhold, vegetationsdække, ægproduktion og –kvalitet, dødelighed og en række andre kliniske velfærdsindikatorer blev registreret.

Bovans Brown hønerne klarede sig bedst
”Vores resultater viste, at BB-hønerne klarede sig væsentligt bedre eller lige så godt som DW-hønerne på alle mål, med undtagelse af ægproduktion. Mens en større del af DW hønerne brugte udearealet tidligt i studiet, bevægede BB hønerne sig længere væk fra stalden, hvilket også sås i form af større slitage af vegetationen i BB hønernes udeareal end i DW hønernes udeareal”, fortæller Kaitlin E. Wurtz.

En sammenligning af de undersøgte sundheds- og velfærdsparametre viste, at BB hønerne havde:

-        bedre fjerdragtstatus

-        bedre trædepudesundhed

-        færre kamskader og

-        lavere dødelighed.

En sammenligning af de undersøgte produktionsparametre viste:

-        at BB hønerne havde bedre ægkvalitet og færre gulvæg

-        at DW hønerne startede tidligere på æglægningen

-        at DW hønerne havde en højere ægproduktion.

Tag højde for hønernes adfærdsegenskaber i praksis
Når der vælges en genetisk linje til økologisk produktion, er det ifølge Kaitlin E. Wurtz nødvendigt at tage de adfærdsmæssige egenskaber med i overvejelserne for at sikre god dyrevelfærd. Eksempelvis kan frygtsomme høner være mindre tilbøjelige til at benytte det tildelte udeareal. Dermed får de ikke glæde af de potentielle fordele, som udearealet tilbyder. Det drejer sig eksempelvis om en mere varieret foderoptagelse, forbedret knogle- og benstyrke samt forbedret sundhed og velfærd.

”Hvis DW linjen bliver selekteret til brug i økologiske systemer, er det derfor vigtigt, at der i managementpraksis bliver taget højde for de specifikke adfærdsegenskaber, som netop høner tilhørende denne linje har. Eksempelvis ser tildeling af shelters i udearealet ud til at blive benyttet mere af DW hønerne, hvilket kan være en hjælp i forhold til at tilskynde hønerne til at bevæge sig mere udendørs”, slutter Kaitlin E. Wurtz.

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Finansiering

This work was part of the project “FreeBirds: Optimising the use of the free-range as the key to improve organic chicken production” under Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming System Cofund (CORE Organic Cofund) by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 727495.

Funding for the Danish part was granted by Innovation Fund Denmark, grant number 7109-00005B.

Samarbejdspartnere

Anja Brinch Riber, ANIVET, AU

Karen Thodberg, ANIVET, AU

Leslie Foldager, ANIVET, AU

Atefeh Berenjian, Department of Animal

and Poultry Science, College of Aburaihan, University of Tehran, Iran

Fernanda Tahamtani, Animalia AS, Norwegian Meat and Poultry Research Centre, 0513

Oslo, Norway

Ekstern kommentering

-

Interessekonflikter

-

Læs mere

Commercial layer hybrids kept under organic conditions: a comparison of range use, welfare, and egg production in two layer strains - ScienceDirect

Kontakt

Postdoc Kaitlin Wurtz, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet.

E-mail: kwurtz@anivet.au.dk

Nøgleord

Billeder

Forskere ved Aarhus Universitet har undersøgt, hvor tilpasningsdygtige to linjer af æglæggere, Dekalb White (DW) og Bovans Brown (BB), er til økologisk ægproduktion. Sidstnævnte linje klarede sig væsentligt bedre eller lige så godt som DW-hønerne på alle mål, med undtagelse af ægproduktion. Foto: Ida Marie Jensen, AU.
Forskere ved Aarhus Universitet har undersøgt, hvor tilpasningsdygtige to linjer af æglæggere, Dekalb White (DW) og Bovans Brown (BB), er til økologisk ægproduktion. Sidstnævnte linje klarede sig væsentligt bedre eller lige så godt som DW-hønerne på alle mål, med undtagelse af ægproduktion. Foto: Ida Marie Jensen, AU.
Download

Information om Aarhus Universitet Technical Sciences

Aarhus Universitet Technical Sciences
Aarhus Universitet Technical Sciences
Ny Munkegade 120
8000 Aarhus C

87150000http://tech.au.dk

Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet

Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab (ANIVET) gennemfører forskning inden for bæredygtig fødevareproduktion; miljø og klima samt sundhed og velfærd for dyr og mennesker. Aktiviteterne danner basis for den forskningsbaserede og uvildige myndighedsrådgivning samt undervisning, der dækker såvel bachelor, kandidat som ph.d.-niveau. Fra 2024 tilbydes uddannelser inden for Veterinærmedicin og Animal Science.

Instituttet rummer unikke og avancerede forsøgsfaciliteter og har et omfattende nationalt og internationalt forskningsnetværk samt et godt samarbejde med erhverv og industri.

Følg pressemeddelelser fra Aarhus Universitet Technical Sciences

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aarhus Universitet Technical Sciences

Biokul og energi produceret ved pyrolyse baner vej for et klimaneutralt landbrug i Kina15.3.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

Landbrug står for en stor del af den globale udledning af drivhusgasser, og vejen til CO2-neutralitet er ikke helt lige. Forskere fra blandt andet Land-CRAFT – Center for Landscape Research in Sustainable Agricultural Futures ved Aarhus Universitet har via en omfattende livscyklusanalyse af data fra Kina fundet frem til et integreret system til pyrolyse af biomasse og elproduktion kombineret med almindeligt anvendte foranstaltninger til begrænsning af metan og kvælstof. Sammen med den rette forvaltning af landbrugsjorden vil systemet kunne nedbringe drivhusgasudledningen fra dyrkning af kinesiske standard afgrøder væsentligt.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum