Varmepumpeindustrien i Danmark

Turbo på den grønne omstilling - teknologien findes allerede - så hvorfor vente?

Del
Målrettet udnyttelse af varmepumpeteknologien kan bidrage til at opfylde Danmarks klimamålsætning. For tredje år i træk har Klimarådets statusrapport udtalt en skarp kritik af regeringens førte klimapolitik. Hockeystaven bliver blot mere og mere stejl, hvis Danmarks 2030-mål skal gå fra målsætning til realitet. Klimarådet konkluderer, at det kræver implementering af ny teknologi, hvis målet skal nås. Imidlertid kan målrettet udnyttelse af den eksisterende energieffektive og grønne varmepumpeteknologi – i individuel opvarmning, i fjernvarmen og ved udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder og institutioner gøre 2030-målsætningen langt mere realistisk.

Varmepumpeteknologien - et klima-, energi- og forsyningsmæssigt ”Kinderæg”

Midt i en buldrende klima-, miljø- og energikrise bør politikerne blive mere målrettede omkring at høste de relativt lavthængende frugter, der både umiddelbart her og nu, men også på længere sigt kan skaffe os både uafhængighed af fossile brændstoffer, forsyningssikkerhed og energieffektivitet.

Kommunernes varmeplanlægningsopgave skal udvides til også at omfatte varmepumpeteknologien

Aftalen fra 29. juni 2022 mellem KL og Regeringen har udløst en fremskyndet kommunal planlægning for at konvertere de naturgasforsynede områder til grøn varme inden udgangen af 2022. Kommunerne har sendt 670.000 fjernvarmebreve ud, og over 200.000 ejendomsejere får tilbudt fjernvarme. Mange kan derimod ikke forvente at få fjernvarme, og der er også stor usikkerhed om tidspunktet for, hvornår fjernvarmen reelt kommer hos de fleste. Samtidig er flere projekter sat i bero, da der er skabt stor usikkerhed om, hvorvidt budgetterne kan holde i virkelighedens verden.

Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard har sagt, at han vil mødes med KL for at ”speede tempoet op og skabe klarhed”.

Ministeren kan skabe mere klarhed og tryghed for borgerne ved nu også at pålægge kommunerne at udvide varmeplanlægningsopgaven til at omfatte de varmepumpeteknologiske muligheder.

Rette varme på rette sted

Det skal ske for at sikre, at Danmarks grønne energiomlægning sker ud fra udgangspunktet ”rette varme på rette sted”. Varmepumpeindustrien har derfor også med tilfredshed noteret sig, at Lars Aagaard har slået fast, at fjernvarmen kun skal udrulles de steder, hvor det giver mening. Det skal ske på et oplyst grundlag, så kun de områder, der reelt vil kunne være rentable udlægges som fjernvarmeområder.

Der, hvor det ikke giver mening at udrulle fjernvarmen – samfundsøkonomisk og privatøkonomisk – kan varmepumpeteknologien sikre hurtig grøn omstilling af varmeforsyningen, brugertryghed og forsyningssikkerhed.

Nøgleord

Kontakter

Lars AbelSekretariatschefVarmepumpeindustrien

Tlf:40303075

Information om Varmepumpeindustrien i Danmark

Varmepumpeindustrien i Danmark
Varmepumpeindustrien i Danmark
Aaboulevard 7, 1.tv.
1635 København V

http://www.varmepumpeindustrien.dk

Følg pressemeddelelser fra Varmepumpeindustrien i Danmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Varmepumpeindustrien i Danmark

50.000 nye varmepumper vil i løbet af det næste år kunne medvirke til at sikre både hurtig grøn omstilling og dansk forsyningssikkerhed14.3.2022 07:30:00 CET | Pressemeddelelse

Varmepumper er et meget energieffektivt alternativ til naturgassen, som Regeringen og et flertal i Folketinget har aftalt at afvikle inden 2030. Og nu hvor forsyningssikkerhed er blevet en akut prioritet - ikke mindst som følge af udviklingen i Ukraine og Regeringens ønske om at afvikle import af naturgas fra Rusland hurtigst muligt, er varmepumper blevet en helt oplagt løsning ”Vi kan rimeligt hurtigt medvirke til at udfase naturgasfyret og erstatte det med individuelle varmepumper”, siger Lars Abel, Sekretariatschef i Varmepumpeindustrien. Varmepumpeteknologien er en meget energieffektiv og vedvarende varmekilde, som mangedobler den vind og solenergi, der produceres. Det er helt i overensstemmelse med Klimarådets anbefalinger i Klimarådets rapport ”Omstilling frem mod 2030” fra juni 2017, og senest i statusrapporten fra februar 2022. Her peger man på behovet for forskellige elektrificeringstiltag, heriblandt omstilling fra olie- og gasfyr til varmepumper. Klimarådet peger på det stor

En sand Molbohistorie at ville forbyde klima- og miljøvenlige varmepumper og i stedet kræve pligt til fjernvarme26.1.2022 07:30:00 CET | Pressemeddelelse

Elektrificeringen af Danmark er et af de helt centrale elementer i den grønne omstilling. Det lyder derfor også mest som en gammeldags Molbohistorie, når direktør Lars Bonderup Bjørn, Energiselskabet Ewii, foreslår, at de klimavenlige varmepumper skal forbydes i områder, hvor fjernvarme er en mulighed, siger Lars Abel, sekretariatschef i Varmepumpeindustrien.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum