EjendomDanmark

Trods forbedringer: Sammenskrivning af lejelov giver ikke forenkling af komplicerede regler

Del

Retssikkerheden og gennemsigtigheden i en ny samlet lejelov kan stadig forbedres, konkluderer EjendomDanmark, der netop har afleveret sit andet høringssvar til en sammenskrivning af lejelovene.

Lejereguleringen i Danmark er ganske omfattende og fordelt på flere forskellige love. Derfor besluttede et politisk flertal i 2014 at rydde op, og siden da har Boligministeriet arbejdet med at skrive lejelovene sammen. Målet er at skabe større gennemsigtighed uden dog at rokke ved balancen mellem udlejer og lejer.

”Den nye sammenskrivning er klart bedre end det oprindelige forslag, men man strammer endnu en gang skruen. Ikke meget – men nok til, at det kan mærkes. Der er ikke tale om en regelforenkling i ordets egentlige forstand,” siger Jannick Nytoft, der er adm. direktør i EjendomDanmark, som bl.a. repræsenterer de professionelle udlejere.

Jannick Nytoft peger på, at Boligministeriet lyttede til flere af EjendomDanmarks kommentarer i den første høringsrunde, og at lovudkastet derfor er blevet forbedret. F.eks. er man i det nye forslag gået bort fra at indskrænke mulighederne for at aftale afvigelser fra reglerne, ligesom man på EjendomDanmarks foranledning har foretaget en hel del præciseringer, så reglerne nu er klarere og mere entydige for alle.

Skjult i detaljerne

Men med forslaget ønsker man stadig at indføre nye eller skærpede regler flere steder. Det gælder f.eks. når man i en helt ny paragraf foreslår at indskrænke hvad, der anses som en forbedring af en lejebolig. Samtidig foregår mange af skærpelserne i lovens bemærkninger og altså ikke i selve lovens paragraffer. Det gælder f.eks. når ministeriet indfører nye krav til udlejere, der gerne vil lave de ofte nødvendige og ønskede gennemgribende forbedringer af ældre lejemål.

”Mange af skærpelserne sker ikke åbent, men er skjult i de finere detaljer. Det er uhensigtsmæssigt og i øvrigt ikke det, der var idéen med denne omfattende øvelse, der jo netop skulle gøre reglerne mere gennemsigtige,” siger Jannick Nytoft.

Der kan ellers være gode grunde til at forsøge at forenkle lejereguleringen. I 2020 foretog EjendomDanmark således en gennemgang af forskningslitteraturen på området, og konklusionen var klar: Den danske huslejeregulering er både mere kompleks og mere indgribende end i rigtig mange andre lande.

Krævende omstilling

De nye regler er ikke mindre omfattende end de eksisterende, men selvom reglerne på længere sigt måske bliver nemmere at navigere i, vil der nu og her være en ganske betydelig omkostning ved omstillingen til det nye regelsæt, når det træder i kraft.

EjendomDanmark forventer derfor, at der blandt lovens mange brugere – lejere, lejerorganisationer, udlejere, udlejerorganisationer, huslejenævn, kommuner, advokater, domstole, Indenrigs- og Boligministeriet og Bolig- og Planstyrelsen m.fl. – vil være behov for at bruge ganske betydelig tid på at lære de nye regler og henvisninger at kende i detaljer.

Den nye lov vil også kræve omfattende efteruddannelse mange steder, ligesom det vil kræve omskrivning af en hel del standarddokumenter, meddelelser, lærebøger, undervisningsmaterialer, hjemmesider m.m. EjendomDanmark forventer derfor, at der både for lejere og udlejere bliver omkostninger ved omstillingen til det nye regelsæt.

”Selvom man måske kan få det indtryk, når man læser ministeriets bemærkninger, er dette her ikke en gratis omgang. Det kommer til at koste både tid og penge for alle. Og vi må også forvente, at der bliver en periode med længere ventetider, flere uenigheder og flere fejl. Folk skal lige lære det nye system at kende,” siger Jannick Nytoft og understreger vigtigheden af, at man sikrer tilstrækkelig lang tid til implementering af den nye lov.

Lovforslaget om den nye lejelov forventes fremsat til efteråret med ikrafttræden den 1. januar 2022. Høringssvaret kan ses på EjendomDanmarks hjemmeside. 

Kontakter

Information om EjendomDanmark

EjendomDanmark
EjendomDanmark
Vester Farimagsgade 41
1606 København V

+45 33 12 03 30https://ejd.dk/

EjendomDanmark er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom i Danmark. Organisationen repræsenterer ca. 85% af det professionelle ejendomsmarked med over 100.000 medarbejdere og en omsætning på knap 100 mia. kroner. Medlemmerne er blandt andre pensionskasser, ejendomsselskaber, ejendomsadministratorer, grundejerforeninger, forsikringsselskaber og pengeinstitutter, fonde, advokater, ejendomsmæglere samt entreprenører, arkitekter og ingeniører.

Følg pressemeddelelser fra EjendomDanmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra EjendomDanmark

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum