Fængselsforbundet

Tre fanger til hver betjent i Nyborg Fængsel

Del

Personaledækningen er historisk ringe i landets ældste fængsel.

Der var engang lige så mange betjente som indsatte i Nyborg Fængsel. Sådan er det ikke længere. Forholdet er ændret radikalt på 15 år. I dag er der tre gange så mange indsatte som betjente.

Fra 2007 til 2022 er antallet af indsatte øget markant fra 185 til 348. Mens det er gået den anden vej med betjentene. Deres antal er skrumpet fra 180 til 122.

Fængelsforbundets tillidsrepræsentant, Jesper Poulsen, karakteriserer situationen som katastrofal.

”Det er meget bekymrende. Faktisk skræmmende. Vi mister hele tiden gode kollegaer, og der kommer ikke nok nye til,” siger han.

Alene i år er der stoppet 30 betjente, mens der kun er kommet 14 elever. For at holde driften kørende har fængslet kraftigt nedposteret. Til tider er afdelingerne uden personale. Tre betjente dækker to afdelinger ad gangen ved at skifte fra den ene til anden afdeling.

”Det er selvfølgelig ikke optimalt, men noget måtte der gøres for at få antallet af beordringer ned, men det betyder, at de indsatte har friere tøjler til at ordne deres konflikter internt,” siger Jesper Poulsen.

Beordret på arbejde
Fængslet er afhængig af, at alle uniformerede medarbejdere påtager sig overarbejde. Det kan enten være frivilligt eller beordret.

”I 2021 havde vi 184 beordringer. Det er en af årsagerne til, at folk søger væk. På et eller andet tidspunkt bliver det for meget. Folk gider ikke mere. De kan ikke mere,” siger Jesper Poulsen.

Han peger på, at det er et gammelt fængsel uden toiletter på cellerne. Det kræver i sig selv ekstra mandskab. Samtidig er det et hus med mange hårde indsatte, som også kræver ekstra mandskab. At hver betjent skal tage sig af tre indsatte, er der for en skandale, mener tillidsrepræsentanten: ”Vi burde være mindst dobbelt så mange betjente.”

Og det nuværende tal på 122 betjente, er ifølge tillidsrepræsentanten endda højt sat: ”Så tæller man alle med – også sygemeldte, udlånte til andre institutioner og nye elever som ikke må gå alene.”

Værkmestre passer på de indsatte
Fængslet bruger også et andet tiltag for at løse problemerne. I dagtimerne er der ikke betjente på gangene. Opgaverne med at passe på de indsatte er overtaget af værkmestre, hvilket betyder, at beskæftigelse og uddannelse i værkstederne er midlertidigt stoppet.

Denne løsning er værkmester Hasan Basoda ikke glad for: ”Det er ikke med vores gode vilje, at vi nu står med det hele. Det er en dårlig løsning. Vi vil gerne tilbage til værkstederne hurtigst muligt.”

Han fortæller, at der også blandt værkmestrene har været stor tilbagegang: ”Vi har mistet rigtigt mange i løbet af de seneste år. Vores situation er lige så ringe som betjentenes.”

Læs resten af artiklen her

Kontakter

Billeder

Links

Information om Fængselsforbundet

Fængselsforbundet
Fængselsforbundet
Ramsingsvej 28A
2500 Valby

7255 9976http://faengselsforbundet.dk/

Fængselsforbundet har cirka 3.500 medlemmer og repræsenterer fængselsbetjente, transportbetjente, institutionsmedarbejdere, værkmestre og uniformerede ledere i Kriminalforsorgen i Danmark, Grønland og på Færøerne. Desuden repræsenterer forbundet fiskerikontrollører i Fiskeristyrelsen. Vi er uafhængige af partipolitik og fokuserer alene på at forbedre vores medlemmers arbejdsliv.