Middelfart Sparekasse

Tilfredsstillende halvårsregnskab trods corona-krise

Del

Middelfart Sparekasse kommer ud af første halvår 2020 med et overskud før skat på 43,4 mio. kr. Det er lavere end i 2019, men tilfredsstillende, siger adm. direktør Martin Baltser. Sparekassen fastholder forventningerne til året som helhed.

Middelfart Sparekasses hovedsæde
Middelfart Sparekasses hovedsæde

Trods et første halvår med den verdensomspændende corona-krise og den deraf følgende økonomiske krise som det altoverskyggende tema kan Middelfart Sparekasse præsentere et halvårsregnskab med et solidt overskud før skat på koncernniveau på 43,4 mio. kr.

Godt nok er overskuddet lavere end i første halvår 2019, hvor sparekassen havde et overskud før skat på 70 mio. kr., men forskellen kan i høj grad tilskrives corona-krisen, og adm. direktør Martin Baltser har overordnet to grunde til at være tilfreds med halvårsregnskabet.

- For det første leverer vi et godt resultat, selv om corona-krisen helt naturligt har sat sit aftryk på første halvår. Vi har hensat 15 mio. kr. til corona-relaterede nedskrivninger. Selv om vi endnu ikke har lidt reelle tab på grund af corona-krisen, påvirker de 15 mio. kr., vi har hensat til tab, halvårsresultatet negativt. På samme vis er vores beholdninger af obligationer og aktier også påvirket negativt. Heldigvis investerer vi vores overskudslikviditet med forsigtighed, så et tab på 1,6 mio. kr. ud af en værdipapirbeholdning på over tre mia. kr. må siges at være acceptabelt, siger Martin Baltser.

En forretning i udvikling

Den anden årsag til, at han er tilfreds med halvårsregnskabet, er på den lange bane meget betydningsfuld. Den grundlæggende forretning har det godt. Sparekassens omsætning – netto rente- og gebyrindtægterne – stiger, mens udgifterne holdes i ro.

- Selv om det er udfordrende tider at drive forretning i med lave renter og vigende efterspørgsel efter udlån, så formår vi at få vores samlede forretning til at vokse. Det skyldes en kombination af fortsat kundetilgang, og at vi fortsat laver gode forretninger med både vores erhvervs- og privatkunder, siger Martin Baltser.

Han roser i samme ombæring de cirka 350 kolleger i sparekassen for deres indsats under corona-krisen.

- Det var utroligt flot at se, hvordan sparekassen blev drevet fra hjemmekontorer i køkkener og stuer. Vi holdt sparekassen kørende, så vi kunne være der for vores kunder, da de havde mest brug for os, selv om vi var spredt for alle vinde, siger Martin Baltser.

Vækst i rente- og provisionsindtægter

Fremgangen på toplinjen er båret af stigende rente- og provisionsindtægter. For provisionsindtægternes vedkommende gælder det ikke mindst den løbende indtjening fra sparekassens samlede bestand af formidlede realkreditlån, som nu har rundet 24 mia. kr., samt at kunderne nu har investeret cirka otte mia. kr. i værdipapirer i samråd med sparekassens rådgivere.

Indførslen af negative renter er medvirkende til, at renteindtægterne udvikler sig positivt. Sparekassen indførte pr. 1. april negative renter for privatkunder – i et vist omfang. Erhvervskunder har været omfattet af negative renter siden efteråret 2019.

- Det har ikke været en let beslutning. Men virkeligheden er, at prisen på penge er negativ. Den gode del af den fortælling er, at man kan optage et realkreditlån med negativ rente, men man skal altså også – til en vis grad – betale for at have indestående i sparekassen, siger Martin Baltser.

Middelfart Sparekasse har i flere år betalt negativ rente af sit indestående i Nationalbanken. Pr. 30. juni 2020 havde sparekassen placeret ca. to mia. kr. i Nationalbanken.

Svagt faldende udlån – indlånet vokser

Gennem flere år har der været begrænset appetit efter udlån. Det er der fortsat, og trods en nettokundetilgang på mere end 3.300 kunder siden 30. juni 2019, falder udlånet svagt – 1,7 procent er det faldet på et år til nu 5,9 mia. kr.

- Efterspørgslen efter udlån har været vigende gennem nogen tid. Det er blevet forstærket af corona-krisen. Både på grund af ekstra forsigtighed fra kundernes side og på grund af de statslige hjælpepakker, hvor virksomheder har fået betydelig likviditet, som bl.a. er blevet brugt til at nedbringe udlånet, forklarer Martin Baltser.

Indlånet er vokset med fem procent siden 30. juni 2019. Indlånet incl. indlån i puljeordninger udgør nu 11,7 mia. kr.

En solid sparekasse

Sparekassens egenkapital er vokset med 11,6 procent siden 30. juni 2019 til nu mere end 1,4 mia. kr. Det skyldes både overskud på driften og en stærk opbakning fra sparekassens garanter. Der er pr. 30. juni 2020 tegnet garantkapital for 643 mio. kr. – næsten 45 mio. kr. mere end for et år siden.

Kapitalmæssigt står sparekassen godt rustet. Kapitalprocenten incl. NEP-kapital er på 18,8, hvilket giver en kapitalmæssig overdækning på 5,6 procent – uden at indregne halvårets resultat i kapitalprocenten.

Et uvist andet halvår

Første halvår har været præget af corona-krisen, og de store statslige hjælpepakker har afbødet de værste konsekvenser af den omfattende nedlukning af samfundet. Når hjælpepakkerne udfases i løbet af andet halvår, er det usikkert, hvilken indflydelse det får på samfundsøkonomien og dermed også Middelfart Sparekasse.

- Vi forventer, at krisen vil kunne mærkes i andet halvår i form af tab, når hjælpepakkerne udfases. Vi forventer dog også, at de 15 mio. kr., vi har hensat til corona-relaterede tab, er tilstrækkeligt. Da vi generelt ser en god udvikling i forretningen, fastholder vi forventningerne til årets resultat før skat på koncernniveau i intervallet 100-120 mio. kr., siger Martin Baltser.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Middelfart Sparekasses hovedsæde
Middelfart Sparekasses hovedsæde
Download
Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart Sparekasse
Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart Sparekasse
Download

Links

Information om Middelfart Sparekasse

Middelfart Sparekasse
Middelfart Sparekasse
Havnegade 21
5500 Middelfart

64 22 22 22https://midspar.dk/

”Til fælles bedste.” Det var udgangspunktet, da Middelfart Sparekasse blev stiftet i 1853, og den sætning har vi levet efter lige siden. For Sparekassen handler til fælles bedste om at gøre en positiv forskel for kunder, medarbejdere og de lokalsamfund, vi er en del af.

Forretningsmodellen har vist sig bæredygtig gennem mange år. Sparekassen har i dag mere end 82.000 kunder, egenkapitalen har passeret 1,4 mia. kr., og i 2020 var halvårsresultatet før skat på koncernniveau 43,4 mio. kr.

Følg pressemeddelelser fra Middelfart Sparekasse

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Middelfart Sparekasse

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum