WWF Verdensnaturfonden

Tid til handling: Centralbanker og finanstilsyn opfordres til at optrappe indsatsen på natur- og klimaområdet

Del

WWF og mere end 90 organisationer og meningsdannere udsender i dag en global ’call to action’, der opfordrer centralbanker og finansielle tilsynsmyndigheder til at skabe makroøkonomiske rammer, der tager højde for de store finansielle risici relateret til natur- og klimakrisen.

Der er behov for endnu mere handling på både natur- og klimaområdet, hvis vi skal nå at indfri Parisaftalens 1,5°C-mål og nå at løse klima- og naturudfordringerne, før det er for sent. Derfor opfordrer WWF og mere end 90 andre globale medunderskrivere nu centralbanker og finansielle tilsynsmyndigheder i hele verden til at bruge alle tilgængelige værktøjer til at tackle de to indbyrdes relaterede kriser, natur- og klimakrisen, i erkendelse af de betydelige  finansielle risici, de to kriser medfører.

"Centralbanker og finansielle tilsynsmyndigheder er sat i verden for at sikre finansiel stabilitet og stabile priser. Derfor er det helt afgørende, at Nationalbanken og Finanstilsynet arbejder målrettet for bedre at forstå og håndtere klima- og naturrelaterede risici, da de ellers vil udgøre betydelige makroøkonomiske risici," siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

En række globale organisationer, herunder FN's initiativ til finansiering af miljøprogrammer (UNEP FI), Det Europæiske Miljøkontor, og New Economics Foundation, har skrevet under på den globale ’call to action’, der indeholder konkrete værktøjer, som centralbanker og finansielle tilsynsmyndigheder kan bruge til at opsætte økonomiske rammer, der kan beskytte den nationale og globale økonomi mod de risici, som natur- og klimakrisen indebærer.

”De aktuelle miljøpåvirkninger skaber morgendagens risici, og det er derfor en central del af centralbankernes og de finansielle tilsynsmyndigheders mandat at træffe forebyggende foranstaltninger. Det er helt afgørende, at pengepolitiske og finansielle reguleringsinstrumenter håndterer den betydelige økonomiske ustabilitet, der kan ramme vores økonomi som følge af naturtab og global opvarmning. Og lige nu er der ingen indikationer på, at den globale opvarmning ikke vil fortsætte med at stige med katastrofale følger for både mennesker, dyr og vores økonomi,” siger Bo Øksnebjerg og fortsætter:

”Den globale økonomi er dybt afhængig af naturen, men lige nu går naturen tabt i et hidtil uset tempo. Det nuværende naturtab kan koste den globale økonomi 2,7 billioner dollars årligt i 2030 og vi kan globalt risikere at miste værdier på op til 24 billioner dollars, hvis vi får en global opvarmning på 2,5 C. Samtidig kan uformindsket global opvarmning skabe en verden, hvor både virksomheder og privatpersoner ikke har mulighed for at forsikre sig på grund af de store natur- og klimarisici og -påvirkninger.”

Det er muligt at vende naturtabet. Sunde økosystemer kan nemlig absorbere drivhusgasser og dermed være med til at begrænse de globale temperaturstigninger til 1,5°C. Men klimaændringer og tab af natur som følge af skovrydning og omlægning af jord og andre menneskeskabte aktiviteter underminerer denne proces og frigiver mere CO2, end der kan absorberes. Samtidig viser nye analyser, at ekstreme temperaturer påvirker prisudviklingen mærkbart.

”Vi har netop haft en sommer med ekstrem varme flere steder i Europa. Det skal vi tage alvorligt, og i den private sektor er man flere steder begyndt at tage naturkrisen alvorligt og forsøger at mitigere for de økonomiske risici relateret til natur og klimakrisen. Nu er det afgørende, at centralbanker og finansielle tilsynsmyndigheder træder i karakter og skaber rammerne for at løse natur- og klimakrisen. Der er behov for handling nu og her, hvis vi skal vende naturtabet inden 2030 og bringe vores økonomier i harmoni med naturen inden 2050,” siger Bo Øksnebjerg.

WWF Verdensnaturfonden opfordrer bl.a. Nationalbanken og Finanstilsynet til at:

  • Beskytte den finansielle sektor og økonomien som helhed ved at tænke langsigtet og bruge alle de økonomiske og finansielle værktøjer, de har tilgængelige, for at begrænse de risici, som natur- og klimakrisen medfører.

  • Reagere hurtigt og forbyggende, som vi også så det under fx corona-pandemien. Nationalbanken og Finanstilsynet skal sikre finansiel stabilitet og stabile priser, og idet der allerede er beviser på, at klimaforandringer og naturtab medfører finansiel usikkerhed, bør der handles nu for at reducere drivhusgasser og bremse naturtab hurtigst muligt.

WWF har til det formål udviklet et værktøj, som centralbanker og finanstilsyn kan anvende i arbejdet for at nå disse mål. Værktøjet er en form for taksonomi, der hjælper med at identificere de økonomiske aktiviteter, der skader miljøet mest, giver et overblik over, hvilke klima- og naturmål, der skal nås hvornår, samt hvilke finansielle værktøjer, der skal tilpasses, for at redde naturen – og dermed også økonomien.

Læs meget mere om WWF Verdensnaturfondens anbefalinger og værktøjer til den finansielle sektor.

Den globale ’call to action’ kommer netop som internationale økonomiske beslutningstagere skal mødes til en række afgørende møder i løbet af de næste par måneder, herunder G20-topmøde samt FN’s klimatopmøde, COP27, og FN’s biodiversitetskonference, COP15.

Den 13. og 14. oktober mødes finansministre og centralbankchefer fra G20-landene på Bali. I den forbindelse opfordrer WWF til, at man sammen omsætter ambitioner til konkret handling og:

  • Behandler naturtab og klimaforandringer som to kriser, der er indbyrdes afhængige, og anerkender de massive destabiliserende virkninger, denne dobbelte krise har på den finansielle stabilitet og prisudviklingen.

  • Anlægger en forsigtighedstilgang og arbejder proaktivt for at forebygge fremtidige risici.

  • Anerkender, at miljøpåvirkningerne i dag er morgendagens risici og tilpasser finansiel regulering og tilsyn til en længere tidshorisont (10-30 år).

Baggrund for WWF’s ’call to action’ til centralbanker og finansielle tilsynsmyndigheder

  • Opfordringen til handling er en del af WWF's ’Greening Financial Regulation Initiative’og samler et bredt netværk af miljøforskere og finansaktører, der støtter overgangen til en naturpositiv økonomi med netto-nul udledninger.

  • Den globale ’call to action’ går hånd i hånd med WWF's køreplan , der beskriver de konkrete skridt, som centralbankernes og de finansielle tilsynsmyndigheders bør tage for at begrænse effekterne af klima- og naturkrisen og beskytte mod fremtidige risici. Det bakkes op af en teknisk baggrundsrapport.

  • WWF vil årligt overvåge og rapportere om centralbankernes og de finansielle tilsynsmyndigheders fremskridt med at håndtere denne dobbelte krise via organisationen SUSREG Tracker. Den næste vurdering forventes offentliggjort i december i år.

  • En komplet liste over de organisationer, der har underskrevet ’call to action’ findes på den sidste side.

Kontakter

Billeder

Information om WWF Verdensnaturfonden

WWF Verdensnaturfonden
WWF VerdensnaturfondenFølg pressemeddelelser fra WWF Verdensnaturfonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra WWF Verdensnaturfonden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum