Sikkerhedsstyrelsen

Test af brændekløvere medførte salgsstop

Del

Sikkerhedsstyrelsen har testet 11 brændekløvere på det danske marked, og det førte til salgsstop for fem af brændekløverne. Har du en af disse brændekløvere derhjemme, bør den opdateres af forhandleren.

Denne brændekløver er ikke lovlig i Danmark, da den blandt andet mangler afskærmning omkring kløvezonen. Foto: Shutterstock
Denne brændekløver er ikke lovlig i Danmark, da den blandt andet mangler afskærmning omkring kløvezonen. Foto: Shutterstock

I Danmark findes der ca. 670.000 brændeovne landet over, og nogle foretrækker at få varmen to gange ved selv at kløve brændet.
Brugen af brændekløvere har dog ført en række alvorlige ulykker med sig, og derfor har der været en europæisk indsats, hvor mange lande har testet brændekløvere, og sikkerhedskravene er blevet skærpet. I Danmark har Sikkerhedsstyrelsen i år kontrolleret 11 brændekløvere på det danske marked.

Salgsstop for fem brændekløvere
Kontrolindsatsen har ført til salgsstop på 5 ud af de 11 kontrollerede brændekløvere, indtil forholdene er bragt i orden. Det vil sige, at brændekløverne først må sælges igen, når de farlige eller mangelfulde ting på maskinen er ændret. For to af brændekløverne er det dog kun brugsanvisningen og mærkningen, der skal opdateres.

- Vi har imidlertid ikke vurderet graden af risici så alvorlige, at brændekløverne skal trækkes tilbage fra markedet. Men er du ejer af én af de fem typer, bør du overveje at kontakte forhandleren med henblik på opdatering, siger kontorchef Kirstine Gottlieb, Sikkerhedsstyrelsen.

Under kontrollerne blev brændekløverne visuelt undersøgt og funktionelt afprøvet på salgsstederne. Ligeledes blev brændekløvernes EF-overensstemmelseserklæringer samt brugsanvisninger gennemgået for formelle fejl og mangler.

Det er blevet klarlagt, at en af årsagerne til nogle af de alvorlige ulykker har været, at træet ikke var fastholdt på en sikker måde under kløvningen. Det førte til, at brugeren oftere kom til at gribe ind i processen og dermed risikerede at få klemt eller knust en hånd eller fod mellem kilen og støttepladen. På nogle brændekløvere så man, at det var nemt at manipulere med to-hånds-betjeningen. Man oplevede desuden flere ulykker med kløvekiler med kryds, som kan kløve træet i fire eller seks dele, frem for kun to. Disse krydskiler er ikke længere lovlige at bruge på maskinerne, og sikkerhedskravene er blevet skærpet. 

Vær kun én person om brændekløveren
- Såfremt man ejer en brændekløver produceret før 2017, hvor sikkerhedskravene ikke var skærpede, kan vi kun anbefale forsvarlig og sikker brug ud fra brugsanvisningerne. Brug kun maskinen én person ad gangen, brug to-hånds-betjeningen og bær sikkerhedssko, siger Kirstine Gottlieb.

Det kan være fristende at øge effektiviteten ved at få en hjælper til at placere og fjerne træet løbende, mens man selv betjener brændekløveren. Men især hjælperen risikerer på denne måde at få klemningsskader, da det er en anden person, der styrer kløvekilen mod træet. De skærpede krav i standarden beskriver, at brændekløveren kun må bruges af én person ad gangen.
På nogle af varianterne skal der være afskærmning omkring kløvezonen, og brugerens placering under betjeningen af brændekløveren skal afskærme den åbne del, så personer omkring ikke kan gribe ind i kløvezonen.

Brændekløvere vil blive kontrolleret igen i 2022. 

Se de fem brændekløvere med mangler på produkter.dk

Kontakter

Yderligere oplysninger:
Sikkerhedsstyrelsens pressevagt, tlf. 2238 4451

Billeder

Denne brændekløver er ikke lovlig i Danmark, da den blandt andet mangler afskærmning omkring kløvezonen. Foto: Shutterstock
Denne brændekløver er ikke lovlig i Danmark, da den blandt andet mangler afskærmning omkring kløvezonen. Foto: Shutterstock
Download

Information om Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen
Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg

3373 2000http://www.sik.dk

Følg pressemeddelelser fra Sikkerhedsstyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sikkerhedsstyrelsen

Lattergas, snus og tyggetobak beslaglagt i København28.6.2022 15:03:20 CEST | Pressemeddelelse

Sikkerhedsstyrelsen var fredag på tilsyn i Indre by i København i forbindelse med tilsyn med alderskontrol og salg af alkohol og tobak til unge. I seks tilfældigt udvalgte kiosker blev der alle steder fundet ulovlige produkter. På et par af stederne fandt Sikkerhedsstyrelsen så store mængder ulovligt lattergas, æsker med snus og tyggetobak med udenlandske sundhedsadvarsler, at Københavns Politi foretog beslaglæggelser.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum