Tænketanken CONCITO

Tænketanken CONCITO tager et nyt stort skridt fremad i 2022

Del

Væksten fortsætter i CONCITO, der fra årsskiftet etablerer nye programmer og ansætter nye og erfarne medarbejdere

CONCITO starter programmer om EU, Fremtidens Mobilitet, Energi og Bygninger og et tværgående Klimalaboratorie. Nye medarbejdere kommer derfor også til.
CONCITO starter programmer om EU, Fremtidens Mobilitet, Energi og Bygninger og et tværgående Klimalaboratorie. Nye medarbejdere kommer derfor også til.

CONCITO markerer starten på 2022 med en betydelig udbygning af tænketankens rækkevidde og vidensfelt. Fire nye programmer kommer til, og samtidig med dem vil en række nye medarbejdere gå ind ad døren i Læderstræde 20 i København. Udvidelsen omfatter et EU-program, et program for Fremtidens Mobilitet, et tværgående Klimalaboratorie og et program for Energi og Bygninger.

De nye aktiviteter er led i den strategiske udvikling af CONCITO, der er muliggjort af en historisk stor bevilling fra VELUX fondene. Bevillingen skal bruges til at udbygge CONCITOs position som uafhængig videnspartner for alle aktører i den grønne omstilling.

”Vores fornemste opgave er at stille vores viden til rådighed for alle, der arbejder på den grønne omstilling. Det har vi hidtil gjort i Danmark, men med en ny international strategi og et EU-program får vi nu også en stærk international dimension på vores arbejde. Det glæder vi os meget til at folde ud,” siger direktør Christian Ibsen.

Større rækkevidde for klimaviden

De nye programmer vil komplementere CONCITOs eksisterende programmer: Fremtidens Byer, Fremtidens Fødevarer og Klimaambassaden, der arbejder med grøn dannelse og uddannelse af børn og unge. Dertil kommer projekter indenfor bl.a. grønne kompetencer og grøn adfærd.

”Vi har valgt at prioritere de områder, der har størst potentiale og er nødvendige for, at vi lykkes med den grønne omstilling. Det er også områder, som mest direkte kan bidrage til håndteringen af de alvorlige klimaforandringer. Dette dækker ikke det hele, men med denne udbygning når vi en del videre ud i klimalandskabet og kan komme med endnu flere indspark til beslutningstagere og andre, der arbejder med klima,” siger Christian Ibsen.

En vigtig del af CONCITOs DNA er at bringe viden i spil og skabe dialoger for alle relevante aktører, og samtidig løfte blikket og se længere frem i forhold til, hvor klimaomstillingen skal bringes hen i synergi med andre prioriteter. Foruden bevillingen fra VELUX fondene er CONCITO projektleder og involveret i en række vigtige projekter via bl.a. Realdania og Novo fonden.

Om de nye programmer og medarbejdere

Peter Andreas Norn, programchef for CONCITOs klimalaboratorie

Det nye program har fokus på tværgående og langsigtede omstillingselementer i klimaindsatsen. Sammen med relevante interessenter og via projekter og dialogrækker mv. skal klimalaboratoriet kigge ind i fremtidens krystalkugle og afdække vidensunderskud, potentialer, dilemmaer og nødvendige fokuspunkter i den næste generations klimapolitik.

Peter kommer fra en stilling som senior markedschef i Rambøll Management Consulting, hvor han har været med til at udvikle Rambølls markedsposition inden for grøn omstilling i Danmark. Tidligere har han arbejdet med byudvikling og lokalplanlægning i Furesø Kommune og inden da har han været programchef i Dansk Arkitektur Center.

Søren Have, programchef for Fremtidens Mobilitet

Det nye program fokuserer på koblingen mellem klima og fremtidens grønne mobilitet. Baggrunden er, at transportsektoren er et af klimapolitikkens smertensbørn, der er præget af komplekse sammenhænge. Samtidig er der behov for at styrke vidensindspillet til det politiske niveau, medier og relevante aktører.

Søren har i 20 år arbejdet som konsulent for forskellige virksomheder og organisationer, herunder særligt transportvirksomheder med fokus på optimering af deres ressourceforbrug. Siden COP15 har Søren været personligt engageret i den grønne omstilling og har bidraget med viden til en række emner indenfor grøn mobilitet.

Jens Mattias Clausen, programchef for CONCITOs EU program

EU programmet tager udgangspunkt i en erkendelse af, at Danmarks fremadrettede klimaomstilling i høj grad vil ske med baggrund i den kommende EU ”Fit for 55” pakke. Der er et stærkt behov for at styrke koblingen i Danmark til både potentialer og udfordringer i udmøntningen af EU’s klimapolitik. Samtidig er det vigtigt at sikre en høj fælles klimaambition internt i EU og at drive den globale klimaindsats.

I de seneste to år har Jens været toprådgiver i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Han kom dertil med en bred politisk og international erfaring fra ngo-verdenen. Inden ministeriet arbejdede han fem år i Greenpeace, senest i en international stilling som head of policy. Derudover har Jens været politisk rådgiver i 92 Gruppen og i Oxfam Ibis.

Anne Olhoff, international seniorrådgiver

Anne bliver del af CONCITOs internationale team, der blev etableret tidligere i år. Teamet bidrager til at forankre CONCITOs arbejde i den bedste globale viden og praksis på tværs af programmer og projekter. Det omfatter desuden konkrete og meget ambitiøse samarbejder med især FNs miljøprogram (UNEP), C40 koalitionen af de mest klimaambitiøse store byer i verden, samt World Resources Institute (WRI).

Anne har en international karriere bag sig i FN, hvor hun senest har været chef for strategi og ansvarlighed i FNs miljøprograms (UNEP) partnerskab med DTU. Hun har mere end 20 års international erfaring med research, teknisk formidling og politisk rådgivning indenfor klimatilpasning og reduktion, herunder stor erfaring fra udviklingslande.

Camilla Damsø, programchef for Energi og Bygninger

Målet med det nye program er at bringe viden og perspektiv til omstillingen af energisektoren og byggeriet, både i en dansk og international kontekst. Programmet har fokus på den grønne omstilling af energisektoren som et helt centralt indsatsområde i forhold til at nå de vedtagne klimamål. Det gælder både i forhold til produktions- og forbrugssiden.

Camilla kommer fra en stilling som seniorkonsulent i CONCITO, hvor hun er ansvarlig for projektet Bygninger og Grøn Omstilling og CONCITOs energigruppe. Tidligere har hun været energipolitisk chef i Dansk Byggeri, konsulent i Dansk Industris energiafdeling og inden da fuldmægtig i Transport- og Energiministeriet.

Alberte Thuen, kommunikationsmedarbejder

CONCITOs kommunikation bliver styrket yderligere med ansættelsen af Alberte, som skal arbejde med sociale medier og hjemmeside, herunder udvikle nye formater for indhold og aktiviteter. Denne indsats skal være med til at skærpe CONCITOs profil og stemme i den grønne omstilling. Alberte er uddannet cand.ling.merc. fra CBS. Hun har haft studiejob i Copenhagen Capacity og kommer fra en stilling som kommunikationskonsulent i Bloxhub.

Kontakter

Billeder

CONCITO starter programmer om EU, Fremtidens Mobilitet, Energi og Bygninger og et tværgående Klimalaboratorie. Nye medarbejdere kommer derfor også til.
CONCITO starter programmer om EU, Fremtidens Mobilitet, Energi og Bygninger og et tværgående Klimalaboratorie. Nye medarbejdere kommer derfor også til.
Download

Information om Tænketanken CONCITO

Tænketanken CONCITO
Tænketanken CONCITO
Læderstræde 20
1201 København K

https://concito.dk/

Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere.

Vores formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum