Tænketanken CONCITO

Svendborg styrker undervisning i klima og miljø gennem Den Grønne Rygrad

Del

Svendborg Kommune har netop indgået et samarbejde med Den Grønne Rygrad om at styrke klima og bæredygtighedsundervisningen i grundskolen.

Svendborg vil gøre det lettere for lærerne at udnytte mulighederne for at skabe engagerende klimaundervisning i kommunens folkeskoler.
Svendborg vil gøre det lettere for lærerne at udnytte mulighederne for at skabe engagerende klimaundervisning i kommunens folkeskoler.

Landet over er kommuner i fuld gang med at gøre klima, miljø og bæredygtighed til en del af skoledagen for eleverne i grundskolen. Men fordi aktiviteterne er knopskudt over tid, kan det være svært for den enkelte lærer at overskue alle mulighederne for at skabe en motiverende, praksisnær undervisning. Det er baggrunden for projektet Den Grønne Rygrad, der bl.a. gennem en digital kortlægning af lokale tilbud giver lærerne bedre overblik, så de nemmere kan indarbejde dem i arbejdet med at give eleverne er målrettet, grøn undervisning af høj kvalitet.

”Klimaforandringerne udfordrer os, og mange vil gerne handle. I folkeskolen oplever vi en efterspørgsel på værktøjer til at klæde børn og unge på til at bedre at kunne forholde sig til og handle i klimaforandringernes tid,” siger programchef i CONCITOs Klimaambassade, Synnøve Kjærland, en af partnerne i Den Grønne Rygrad.

Samarbejdet udvider Svendborgs grønne visioner og skaber overblik over grønne tilbud

Når Svendborg kommune har valgt at indgå et samarbejde med Den Grønne Rygrad, sker det som en del af ambitionen om at styrke undervisning i klima og bæredygtighed i grundskolen. Sigtet er, at gøre det lettere for lærerne at udnytte mulighederne for at skabe engagerende bæredygtighedsundervisning i og uden for klasselokalerne i kommunens skoler.

Svendborg kommune ser et stort potentiale i Den Grønne Rygrads værktøjer til at skabe overblik over kommunens allerede eksisterende aktiviteter inden for temaerne natur, klima, energi, ressourcer, fødevarer og sundhed.

”Svendborg Kommune har mange stærke undervisningstilbud inden for klima og bæredygtighedsområdet, men vi er sikre på at samarbejdet med Den Grønne Rygrad vil gøre tilbuddene mere tilgængelige og synlige. Det bliver lettere at koble problemstillinger eleverne arbejder med i klasseværelset, til lokale og konkrete ud-af-huset besøg – det motiverer og engagerer eleverne i arbejdet med klima og bæredygtighed,” siger pædagogisk konsulent i Svendborg kommune Jette Berthelsen.

Svendborg Kommunes mange relevante faglige netværk på naturfags- og undervisningsområdet vil indgå i arbejdet med at udbrede Den Grønne Rygrads overblik over de lokale Åben Skole-tilbud og aktører der allerede tilbyder relevante undervisningsforløb relevante i klima og bæredygtighedsundervisningen. Bæredygtighed i praksis vil være et centralt indsatsområde og her står skole - virksomhedssamarbejdet højt på dagsorden.

”Svendborg Kommune har mange forskellige typer af virksomheder, der arbejder inden for klima/bæredygtigheds feltet. Vi tror, der er et stort potentiale i at koble undervisningen sammen med virksomhederne, eksempelvis gennem særlige ”klima-praktikker”, hvor eleverne møder forskellige typer af løsninger på området”, forklarer Pædagogisk konsulent Jette Berthelsen.

Netværk og vidensdeling på tværs af kommuner

Ud over at styrke overblik og vidensdeling lokalt blandt Svendborg kommunes skoler og lærere vil kommunens lærere gennem samarbejdet med Den Grønne Rygrad indgå i et netværk på tværs af projektets samarbejdskommuner. Også her ser pædagogisk konsulent Jette Berthelsen gode muligheder:

”Vi ser frem til at arbejde sammen med andre kommuner, der vil være fremme på klima/bæredygtighedsområdet. Det giver helt sikkert masser af ny inspiration i det videre arbejde for os her i Svendborg.”

I samarbejdet vil der også arbejdes med, hvordan kommunens planer for klima, energi og undervisning bedre kan sættes i spil og inddrages i undervisningen. Der vil være fokus på, at tænke på tværs af indsatser, så eleverne bedre kan forstå og se sammenhænge mellem faglig viden om klima og bæredygtighed og hvordan man arbejder med det i praksis lokalt.

”Vi glæder os til at give en hånd med i arbejdet med at styrke de grønne undervisningsambitioner i Svendborg kommuner som allerede har så meget at bygge videre på”, siger projektleder Amalie Dynnes Ørsted fra Haver til Maver, som er en af partnerne bag Den Grønne Rygrad.

FAKTA OM PROJEKTET:

Den Grønne Rygrad er et projektsamarbejde mellem den grønne tænketank CONCITOs Klimaambassade og skolehaveforeningen Haver til Maver og har til formål at danne ramme for arbejdet med grøn dannelse i grundskolen ved at styrke klima og bæredygtighedsundervisningen med udgangspunkt i STEM-fagene.

Vi arbejder inden for temaerne: energi, fødevarer, klima, ressourcer, natur og sundhed.

Den Grønne Rygrad vil frem mod 2023 samarbejde med 15-20 kommuner om at understøtte og forankre grøn dannelse i grundskolen.

Indtil nu har vi samarbejder med Aalborg, Hvidovre, Ringsted, Skanderborg, Svendborg og Vejle kommuner og flere kommuner er på vej med samarbejdsaftaler.

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Læs mere om Den Grønne Rygrad og udbyttet for kommuner, lærere og elever påhttps://concito.dk/groenne-rygrad

For yderligere information:

Synnøve Kjærland, Programchef i CONCITOs Klimaambassade, tlf. +45 2989 6754

Amalie Dynnes Ørsted, Projektleder i for Haver til Maver, tlf. +45 5194 9682

Billeder

Svendborg vil gøre det lettere for lærerne at udnytte mulighederne for at skabe engagerende klimaundervisning i kommunens folkeskoler.
Svendborg vil gøre det lettere for lærerne at udnytte mulighederne for at skabe engagerende klimaundervisning i kommunens folkeskoler.
Download

Information om Tænketanken CONCITO

Tænketanken CONCITO
Tænketanken CONCITO
Læderstræde 20
1201 København K

https://concito.dk/

Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere.

Vores formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Danmarks forbrug af biomasse bør halveres frem mod 203011.10.2021 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Danmark brænder alt for meget biomasse af, når vi producerer el og varme. Afbrænding af biomasse udleder CO2 og vores energisystem bør hurtigst muligt omstilles til at køre på især vind og varmepumper. Det er på høje tid, at der tages konkrete politiske beslutninger, der understøtter den udvikling. På baggrund af ny analyse fra EA energianalyse foreslår Danmarks grønne tænketank CONCITO, at afbrændingen af biomasse halveres frem mod 2030, og at det sikres ved at pålægge biomassen en afgift.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum