Lolland Kommune

Søllested Landsbyordning får 490.000 kr. til gode overgange fra børnehave til skole

Del

Søllested Landsbyordning har modtaget en bevilling fra Egmont Fonden på 490.000 kr. Midlerne skal gå til at gøre en ekstra indsats for at sikre gode overgange fra børnehave til skole. Formålet er at få alle børn til at føle sig som en del af et positivt børnefællesskab, så de får de bedste vilkår for at trives i skolestarten og resten af deres skoleliv.

I overgangen fra børnehave til skole oplever børnene nogle store skift inden for en kort periode på halvanden år. 1. april skifter de fra børnehave til førskole-SFO, og efter 4 måneder skifter de til 0. kl. og året efter til 1. kl. Det er en stor omvæltning for børnene, fordi de både skifter rammer og miljø og kendte, trygge voksne. For en del børn er det en udfordring. Ikke mindst for de sårbare børn og deres familier. Når et barn trives dårligt omkring skolestart, påvirker det nemlig ofte barnet og barnets sociale relationer i de følgende skoleår.

I Søllested Landsbyordning arbejder de derfor målrettet med at skabe positive overgange og børnefællesskaber med plads til det enkelte barn.

”For os er det vigtigt, at alle børn føler, at de har en plads og værdi i fællesskabet, og at de mestrer hverdags- og skolelivet, så de har det godt og får optimale muligheder for at lære noget. Vi er derfor også meget optagede af at skabe gode overgange fra børnehave til førskole og videre til 0. og 1. klasse, fordi en god skolestart har stor betydning for resten af skolelivet. Med den store bevilling fra Egmont Fonden har vi fået en helt ekstraordinær mulighed for at sætte gang i endnu flere konkrete indsatser, som kan styrke overgangsarbejdet og børnefællesskaberne i Søllested Landsbyordning. Vi er allerede i gang, og de børn der netop er startet i førskole-SFO har haft deres primære pædagog med fra børnehaven i den første måned. Det kan vi allerede mærke effekten af,” fortæller leder af Søllested Landsbyordning Bitten Maria Bendtsen.

Børn og forældre kommer til at mærke den styrkede indsats på flere forskellige områder:

Ressourcer i overgangene

Overgangsarbejdet skal styrkes med flere ressourcer, så børnene møder genkendelige voksne i både børnehave, førskole-SFO og indskolingen. Det betyder, at de kommende pædagoger i førskole-SFO er med i børnehaven et par dage om ugen fra august, til de starter i førskole-SFO, at den primære pædagog fra børnehaven følger med i førskole-SFO i en periode, at den kommende børnehaveklasseleder har timer i førskole-SFO’en, og at den kommende 1. klasselærer har timer i 0. kl. sammen med børnehaveklasselederen. Formålet er at styrke relationerne til kendte voksne i et trygt fællesskab. Derudover giver de øgede ressourcer mulighed for at tage ekstra hånd om den gruppe børn, som er i risiko for lav skoletrivsel.

Styrket forældresamarbejde

Forældresamarbejdet og dialogen mellem forældre og skole bliver styrket med flere planlagte samtaler i løbet af skoleåret. Fremover vil der blive gennemført 4 skolehjemsamtaler årligt i 0. og 1. klasse. Det er dobbelt så mange samtaler som hidtil.

Fri for Mobberi

I indskolingen bliver der allerede arbejdet med ”Fri for Mobberi” fra Red Barnet. Det skal nu også implementeres i børnehaven og førskole-SFO, så der tidligt er fokus på de positive børnefællesskaber og forebyggelse af mobning. Derudover skal alle medarbejdere i indskolingen opdateres med viden om Fri for Mobberi, og nye medarbejdere skal uddannes i Fri for Mobberi. Læs mere om Fri for Mobberi på: https://www.friformobberi.dk/article/om-fri-mobberi

Bonusvenner

Der vil blive etableret ”bonusvenner”, der går ud på, at elever fra skolen er bonusvenner for de ældste børn i børnehaven. På den måde har de kommende skolebørn en ven at holde i hånden, længe inden de begynder i skole.

Det er 2. klasses elever, der skal være bonusvenner for de ældste børn i børnehaven. Gevinsterne ved at vælge 2. kl. som bonusvenner er, at børnene kommer til at gå i samme SFO, når børnehavebørnene starter i førskole-SFO. Efter sommerferien, hvor bonusvennerne går i henholdsvis 0. og 3. kl., går de stadig i indskoling sammen, og de har fælles legeplads og klasselokaler tæt på hinanden. Det gør det nemmere at fastholde de gode relationer.

Om Søllested Landsbyordning

Søllested Landsbyordning ligger midt på Lolland i landsbyen Søllested. Det er en samlet institution for dagpleje, børnehave, skole og SFO, der i august 2019 blev sammenlagt under fælles ledelse. Børnehave og skole er unikt placeret side om side, og det giver gode muligheder for den rød tråd i overgangene og for at styrke en samlet indsats i skolestarten.

Der er ca. 36 børn i dagplejen, 60 børn i børnehaven, 125 børn i 0. - 6. kl. og 95 børn i SFO/klub.

Nøgleord

Kontakter

Bitten Maria Bendtsen
Leder af Søllested Landsbyordning
Tlf. 23 27 73 61

Jane Bruun Elkjær
Kommunikationskonsulent – Egmont Fonden
Tlf. 51 58 06 11

Billeder

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum