Tænketanken CONCITO

Skanderborg styrker undervisning i klima og miljø gennem Den Grønne Rygrad

Del

Skanderborg Kommune har netop indgået et samarbejde med Den Grønne Rygrad om at styrke klima og bæredygtighedsundervisningen i grundskolen.

Den Grønne Rygrad vil gøre det lettere for lærerne at udnytte mulighederne for at skabe engagerende klimaundervisning i skolerne i Skanderborg.
Den Grønne Rygrad vil gøre det lettere for lærerne at udnytte mulighederne for at skabe engagerende klimaundervisning i skolerne i Skanderborg.

Landet over er kommuner i fuld gang med at gøre klima, miljø og bæredygtighed til en del af skoledagen for eleverne i grundskolen. Men fordi aktiviteterne er knopskudt over tid, kan det være svært for den enkelte lærer at overskue alle mulighederne for at skabe en motiverende, praksisnær undervisning. Det er baggrunden for projektet Den Grønne Rygrad, der bl.a. gennem en digital kortlægning af lokale tilbud giver lærerne bedre overblik, så de nemmere kan indarbejde dem i arbejdet med at give eleverne er målrettet, grøn undervisning af høj kvalitet.

”Klimaforandringerne udfordrer os, og mange vil gerne handle. I folkeskolen oplever vi en efterspørgsel på værktøjer til at klæde børn og unge på til at bedre at kunne forholde sig til og handle i klimaforandringernes tid,” siger programchef i CONCITOs Klimaambassade, Synnøve Kjærland, en af partnerne i Den Grønne Rygrad.

Samarbejdet udvider Skanderborgs grønne visioner og skaber overblik over grønne tilbud

Når Skanderborg kommune har valgt at indgå et samarbejde med Den Grønne Rygrad, sker det som en del af ambitionen om at styrke undervisning i klima og bæredygtighed i grundskolen. Sigtet er, at gøre det lettere for lærerne at udnytte mulighederne for at skabe engagerende bæredygtighedsundervisning i og uden for klasselokalerne i kommunens skoler.

Skanderborg kommune ser et stort potentiale i Den Grønne Rygrads værktøjer til at skabe overblik over kommunens allerede eksisterende aktiviteter inden for temaerne natur, klima, energi, ressourcer, fødevarer og sundhed.

”Skanderborg kommune har en ambitiøs plan for at sikre en grøn omstilling. Den Grønne Rygrads kortlægning af vores mangfoldige undervisningstilbud er med til at sikre, at lærerne kan finde de rette undervisningstilbud, der kan understøtte arbejdet med at uddanne børn og unge til at passe på ressourcer og nedbringe klimagasser,” forklarer Claus Langergaard, konsulent Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skanderborgs byråd har bevilliget midler, som skolerne kan ansøge om for at styrke klima og bæredygtighedsundervisningen lokalt. Halvdelen af kommunens skoler har ansøgt og fået bevillinger til konkrete projekter og forløb, hvor man bl.a. vil inddrage skolernes lokalområde i klimaundervisningen.

Der er også igangsat et arbejde med at samle overblik over de gode undervisningstilbud, der findes om klima og bæredygtighed i Skanderborg. Gennem samarbejdet med Den Grønne Rygrad kan den lokale viden gøres nemmere tilgængelig bl.a. gennem et digitalt Åben – Skole tilbudsoverblik samt forslag til understøttende materialer og forløb, lærerne kan kombinere aktiviteterne med enten før eller efter et besøg på f.eks. naturskole eller en genbrugsstation.

Kompetenceløft og vidensdeling på tværs af kommuner

I Skanderborg kommune er ansvaret for strategiudvikling for undervisningsområdet forankret på den enkelte skole, men der er også indsatser, hvor skoler samarbejder på tværs. Et af indsatsområderne er et opkvalificeringsforløb for lærere, hvor lærere fra fem af kommunens skoler deltager.

”Ikke alene har Den Grønne Rygrad kortlagt kommunens undervisningstilbud, der peger i retning af klima og bæredygtighed. Den Grønne Rygrad har også i samarbejde med fem skoler udviklet et opkvalificerings forløb for lærerne, der sætter fokus på elevernes handlekompetence og deltagelse i lokalsamfundet,” forklarer Claus Langergaard, konsulent Børn og Unge, Skanderborg Kommune

I samarbejdet med Den Grønne Rygrad vil der også arbejdes med, hvordan kommunens planer for klima, energi og undervisning bedre kan sættes i spil og inddrages i undervisningen. Der vil være fokus på at tænke på tværs af indsatser, så eleverne bedre kan forstå og se sammenhænge mellem faglig viden om klima og bæredygtighed og hvordan man arbejder med det i praksis lokalt.

Ud over at styrke overblik og vidensdeling lokalt blandt Skanderborg kommunes skoler og lærere, vil man som en del af Den Grønne Rygrad - samarbejdet, indgå i et netværk på tværs af projektets samarbejdskommuner. Også her ser Claus Langergaard gode muligheder, og han glæder sig til at kunne få ny inspiration fra andre kommuner, som også er ambitiøse i forhold til at få nye og praksisnære undervisningsforløb om klima og bæredygtighed på skoleskemaet.

”Vi glæder os til at give en hånd med i arbejdet med at styrke de grønne undervisningsambitioner i Skanderborg kommuner, som allerede har så meget at bygge videre på,” siger projektleder Amalie Dynnes Ørsted fra Haver til Maver, som er en af partnerne bag Den Grønne Rygrad.

FAKTA OM PROJEKTET:

Den Grønne Rygrad er et projektsamarbejde mellem den grønne tænketank CONCITOs Klimaambassade og skolehaveforeningen Haver til Maver og har til formål at danne ramme for arbejdet med grøn dannelse i grundskolen ved at styrke klima og bæredygtighedsundervisningen med udgangspunkt i STEM-fagene.

Vi arbejder inden for temaerne: energi, fødevarer, klima, ressourcer, natur og sundhed.

Den Grønne Rygrad vil frem mod 2023 samarbejde med 15-20 kommuner om at understøtte og forankre grøn dannelse i grundskolen.

Indtil nu har vi samarbejder med Aalborg, Hvidovre, Ringsted, Skanderborg, Svendborg og Vejle kommuner og flere kommuner er på vej med samarbejdsaftaler.

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Læs mere om Den Grønne Rygrad og udbyttet for kommuner, lærere og elever påhttps://concito.dk/groenne-rygrad

For yderligere information:

Synnøve Kjærland, Programchef i CONCITOs Klimaambassade, tlf. +45 2989 6754

Amalie Dynnes Ørsted, Projektleder i for Haver til Maver, tlf. +45 5194 9682

Billeder

Den Grønne Rygrad vil gøre det lettere for lærerne at udnytte mulighederne for at skabe engagerende klimaundervisning i skolerne i Skanderborg.
Den Grønne Rygrad vil gøre det lettere for lærerne at udnytte mulighederne for at skabe engagerende klimaundervisning i skolerne i Skanderborg.
Download

Information om Tænketanken CONCITO

Tænketanken CONCITO
Tænketanken CONCITO
Læderstræde 20
1201 København K

https://concito.dk/

Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere.

Vores formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Danmarks forbrug af biomasse bør halveres frem mod 203011.10.2021 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Danmark brænder alt for meget biomasse af, når vi producerer el og varme. Afbrænding af biomasse udleder CO2 og vores energisystem bør hurtigst muligt omstilles til at køre på især vind og varmepumper. Det er på høje tid, at der tages konkrete politiske beslutninger, der understøtter den udvikling. På baggrund af ny analyse fra EA energianalyse foreslår Danmarks grønne tænketank CONCITO, at afbrændingen af biomasse halveres frem mod 2030, og at det sikres ved at pålægge biomassen en afgift.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum