SEAS-NVE

SEAS-NVE sælger Ørsted-aktier

Del

Må ikke udsendes, offentliggøres eller distribueres, hverken direkte eller indirekte, I USA, Canada, Japan, Australien eller i nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan distribution eller offentliggørelse er ulovlig.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge, eller en opfordring til at tilbyde at købe nogen værdipapirer i USA eller i nogen anden jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, opfordring eller salg ville være ulovlig.

SEAS-NVE A.m.B.A (“SEAS-NVE”) oplyser, at selskabet per dags dato har solgt 9.532.014 aktier i Ørsted A/S (”Ørsted”) svarende til 5.337.927.840 danske kroner og 2,27 procent af aktierne i Ørsted.

SEAS-NVE A.m.B.A (“SEAS-NVE”) oplyser, at selskabet per dags dato har solgt 9.532.014 aktier i Ørsted A/S (”Ørsted”) svarende til 5.337.927.840 danske kroner og 2,27 procent af aktierne i Ørsted.

Baggrunden for aktiesalget er, at SEAS-NVE den 18. september 2019 indgik aftale med Ørsted om købet af Radius Elnet samt Ørsteds privatkunde- og udendørsbelysningsforretning.

SEAS-NVE annoncerede samtidigt, at selskabet over de kommende 12 måneder vil nedbringe selskabets ejerandel i Ørsted. SEAS-NVE planlægger at forblive en væsentlig aktionær i Ørsted med en ejerandel på cirka 5 procent. Aktiesalget er således et skridt i denne retning.

Adm. direktør Jesper Hjulmand, SEAS-NVE har følgende kommentar:

”Vi har gennem årene haft en klar strategi for vores aktier i Ørsted. Vi ønsker at være tilstede i hele værdikæden i den danske energisektor fra produktion til energisalg. Samtidig har vi haft en strategisk målsætning om at samle og udvikle det østdanske energisystem til gavn for vores kunder, andelshavere og samfundet generelt.

Ørsted har udviklet sig meget positivt givet sin strategiske prioritering af den grønne omstilling, og i dag realiserer vi en del af Ørsteds betydelige værdiskabelse med henblik på delfinansiering af købet af Radius Elnet samt Ørsteds privatkunde- og udendørsbelysningsforretning.

Med købet af Radius Elnet, en fortsat væsentlig aktiepost i Ørsted og med koncernens øvrige forretningsområder som energisalg, e-mobilitet og fibernet står SEAS-NVE stærkt rustet til tage ansvar for den grønne omstilling i Danmark.

Vi betragter os selv som en langsigtet, væsentlig aktionær og vores fortsatte ejerskab er et udtryk for vores opbakning til Ørsteds strategiske udvikling. Vi tror på den grønne omstilling, både samfundsmæssigt og forretningsmæssigt.”

SEAS-NVE ejer per dags dato fortsat 30.593.106 aktier i Ørsted svarende til 7,28 procent af aktierne i Ørsted. SEAS-NVE havde inden frasalget en ejerandel i Ørsted på 9,54 procent.

Væsentlig Information

Denne meddelelse udgør ikke, eller er ikke en del af, et tilbud om at sælge, eller en opfordring til at tilbyde at købe, nogen værdipapirer i USA. Værdipapirerne, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med ændringer (“Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre der foreligger en undtagelse fra, eller hvis det sker i en transaktion der ikke er underlagt registreringskravene i Securities Act. Der er ingen intention om at foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA.

Værdipapirerne må ikke og vil ikke blive udbudt eller solgt i Canada, Japan og Australien.

Med hensyn til de medlemsstater i detEuropæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som er undergivet forordning 2017/1129 (med enhver gældende implementeringsforanstaltning benævnt ”Prospektforordningen”) (hver et ”Relevant Medlemsstat”) er der ikke og vil der ikke blive fremsat tilbud vedrørende værdipapirerne til offentligheden, som vil medføre udarbejdelse af et prospekt i et Relevant Medlemsland. Som følge heraf må ethvert udbud eller salg af de heri nævnte værdipapirer i et Relevant Medlemsland alene ske i overensstemmelse med en undtagelse i Prospektforordningen.

Denne meddelelse er alene adresseret til og rettet mod personer i de Relevante Medlemsstater i detEuropæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som er ”kvalificerede investorer” i henhold til artikel 2(e) i Prospektforordningen (”Kvalificerede Investorer”).

I Storbritannien er denne meddelelse kun rettet mod Kvalificerede Investorer, (i) som er ”investment professionals”, som defineret i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) Order 2005 med ændringer eller (ii) personer, som defineret i artikel 49(2)(a)-(d) (“high net worth companies, unincorporated associations etc”) i Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) Order 2005 (samlet benævnt ”Relevant Personer”). Personer, som ikke er Relevante Personer, bør ikke i noget tilfælde påberåbe sig eller handle efter indholdet af denne meddelelse. Enhver investering eller investeringsaktivitet i Storbritannien som denne meddelelse vedrører er kun tilgængelig for og vil alene være rettet mod Relevante Personer.

I Danmark er denne pressemeddelelse kun rettet mod personer, som er Kvalificerede Investorer.

Kontakter

Pressechef Morten Kidal telefon +45 21 70 37 99

Information om SEAS-NVE

SEAS-NVE
SEAS-NVE
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

70 29 29 00http://www.seas-nve.dk/

Om SEAS-NVE – en moderne andelsejet energi- og fibernetkoncern

I SEAS-NVE skaber vi energi til at leve livet. Vi ønsker at gøre energi til mere end blot en leverance - at være din bedste forbindelse, når det gælder den grønne omstilling og digitalisering. Det er dig, vi arbejder for, når vi tilbyder lynhurtigt internet og sikrer, at der altid er strøm i kontakten og lys på gaden. Og det er for at skabe værdi for dig, at vi lagrer energi fra vindmøller til fremtiden og skaber energirigtige løsninger i hverdagen. Vi er godt 1.000 medarbejdere og omsatte i 2018 for 7,3 mia. kr.

Følg pressemeddelelser fra SEAS-NVE

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra SEAS-NVE

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum