Andel

SEAS-NVE præsenterer stærkt og banebrydende 2019-regnskab

Del

Energi-og fibernetkoncernen SEAS-NVE har netop aflagt årsregnskab for 2019, der blev et historisk år. Koncernen leverede igen et meget tilfredsstillende resultat og gennemførte købet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning. En afgørende handel, der sammen med økonomisk styrke sikrer et stærkt fundament for fremtidens SEAS-NVE.

Jesper Hjulmand, administrerende direktør i SEAS-NVE
Jesper Hjulmand, administrerende direktør i SEAS-NVE

SEAS-NVE har en ambitiøs og målrettet vækststrategi med fokus på langsigtede investeringer inden for sine kerneaktiviteter. Det betød, at selskabet den 18. september 2019 kunne indgå en historisk aftale om køb af Radius Elnet, Ørsteds privatkundeforretning og udelysforretning. Med investeringen på 21,3 mia. kr. skaber SEAS-NVE et stærkt elnet, styrker selskabets kerneforretningsområder og kompetenceniveau afgørende og står nu rustet til at tage ansvar for den digitale og grønne omstilling i Danmark.

Købet gør SEAS-NVE til landets største energi- og fibernetkoncern med 2,8 mio. kundeforhold.

”2019 var på alle måder et historisk og banebrydende år for SEAS-NVE. En markant milepæl i selskabs historie blev sat med købet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning. Købet er drevet af et ønske om at skabe et stærkt fundament for at kunne investere i fremtiden samtidig med, at vi som hidtil skal drive en robust, sund og konkurrencedygtig forretning til gavn for vores forbrugere, ejere og samfund. Danmark og Norden får en stærk og ledende energi- og fibernetkoncern i den absolutte sværvægtsklasse”, siger adm. direktør Jesper Hjulmand, og han fortsætter:

”I kraft af købet, en fortsat væsentlig aktiepost i energiselskab Ørsted og en positiv udvikling i koncernens øvrige forretningsområder, har vi i dag de kompetencer og muskler, der skal til for at sætte yderligere fart på den digitale og grønne omstilling. Vores nye styrke forpligter. Det ved vi. Vi kommer til at tage en central lederrolle i den grønne omstilling. Vi vil være med til at sikre den ambitiøse målsætning om at reducere udledningen af CO2 med 70% i 2030”.

Økonomiske highlights

SEAS-NVE-koncernen står solidt på fire for¬retningsområder; energiproduktion, energidistribution, energisalg og -løsninger samt fiberinfrastruktur, der alle udviklede sig positivt i 2019.

SEAS-NVE omsatte i 2019 for 6.902 mio. kr. og realiserede et resultat før skat og minoritetsinteresser på 9.954 mio. kr. Datterselskaber og associerede virksomheder bidrog positivt til årets resultat med 556 mio. kr., og koncernens ejerandel i Ørsted A/S bidrog med en positiv værdiregulering på 8.901 mio. kr. ekskl. udbytte, hvoraf 1.152 mio. kr. er realiseret.

Resultatet betragtes af selskabet som værende meget tilfredsstillende.

Ny politik for værdiskabelse og overskudsdisponering

På baggrund af de gode resultater har SEAS-NVE’s repræsentantskab besluttet en politik for værdiskabelse i koncernen. Et element heri er, at der nu afsættes midler til kollektivt samfundsbidrag og en ekstraordinær individuel rabat til andelshaverne. I 2020 afsættes der 25 mio. kr. til kollektivt samfundsbidrag, og over de kommende år forventes beløbet at stige til 75 mio. kr. årligt.

Ved overgangen mellem 2020 og 2021 iværksættes samtidig en ekstraordinær rabat overfor kunderne i koncernens netselskab Cerius, der fratrækkes nettarifferne og løber over et år. Rabatten har en samlet værdi på 400 mio. kr. For den enkelte andelshaver medfører det en halvering af betalingen til Cerius i den periode rabatten udbetales.

Det kollektive samfundsbidrag vil være forankret i koncernens bestyrelse og et bevillingsudvalg nedsat af medlemmer af repræsentantskab, bestyrelse og ledelse. Udvalgets rolle vil være at kvalificere relevante aktiviteter.

SEAS-NVE’s årsrapport blev godkendt tirsdag den 25. august, da selskabets repræsentantskab trådte sammen for første gang efter COVID 19-nedlukningen.

Hent og læs regnskabet på seas-nve.dk/aarsrapport

Om SEAS-NVE-koncernen

Som andelsejet selskab har SEAS-NVE-koncernen sin oprindelse og sit fundament i det lokale og regionale samfund, og vi har i dag forretningsaktiviteter fordelt over det nordeuropæiske landkort – som en naturlig konsekvens af branchens internationalisering. 

SEAS-NVE driver en fremsynet, udviklingsorienteret forretning gennem fire kerneforretningsområder: Energisalg & løsninger, Energiproduktion, Energidistribution og Fiberinfrastruktur. Koncernens aktiviteter spænder bredt fra drift og udvikling af det regionale sjællandske elnet over havvindmølleparken, Rødsand 2 ud for Rødby til energikunder i hele Danmark. SEAS-NVE-koncernens aktiviteter uden for Danmark omfatter blandt andet ladepunkter til elbiler fordelt over hele Skandinavien og Tyskland samt salg af el i Norden og Tyskland.

Navneændring

SEAS-NVE’s repræsentantskab besluttede på sit møde den 25. august, at den nye koncern skal hedde Andel. Navnet er valgt, fordi det både siger noget om, hvor selskabet kommer fra, og det peger mod en historisk tradition med andelsselskaber og fællesskaber. Og så er det på samme tid moderne og tidstypisk i forhold til deleøkonomi, nye lokale fællesskaber og privatdrevne foreninger. navneændringen vil ske gradvist i løbet af de kommende måneder.

Læs mere om SEAS-NVE koncernen

SEAS-NVE går til markedet i eget navn og gennem datterselskaber i forskellige segmenter samt besidder en række kapitalinteresser inden for koncernens hovedaktiviteter.

 • Cerius A/S
  Ejerandel udgør 100%

 • Elbilsoperatøren Clever A/S
  Ejerandel udgør 94,9 %

 • Rødsand 2 Offshore Windfarm AB
  Ejerandel udgør 80%

 • Fibernetselskabet Fibia P/S
  Ejerandel udgør 65,5%

 • SEAS-NVE Strømmen A/S
  Ejerandel udgør 100 %

 • Energi Danmark A/S
  Ejerandel udgør 40,5 %

 • Ørsted A/S
  Ejerandel udgør 5 %

Kontakter

SEAS-NVE's pressevagt, telefon 21 70 31 01

Billeder

Jesper Hjulmand, administrerende direktør i SEAS-NVE
Jesper Hjulmand, administrerende direktør i SEAS-NVE
Download

Information om Andel

Andel
Andel
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

70 29 29 00http://www.andel.dk/

Vi har alle en andel i energien

Andel er et andelsselskab, der bygger og tror på, at det bedste samfund er et samfund med muligheder for alle. Lige muligheder for at lade elbilen og gå online. En velfungerende vital infrastruktur skaber sammenhæng og sammenhold. Et stærkt sammenhold kræver stærke forbindelser. Vi er afhængige af at være forbundet med hinanden – elektrisk og digitalt – og vi er hinandens bedste forbindelse.

I Andel vil vi være hinandens bedste forbindelse, og vi tager ansvar for at skabe en fælles fremtid – for vores kunder, vores andelshavere og vores omverden. Andel har 2,8 millioner kundeforhold og via vores datterselskaber, Clever, Energi Danmark, Fibia og SEAS-NVE, giver vi dig markedets bedste energiløsninger og den skarpeste kunderådgivning. Vi en del af en ambitiøs grøn omstilling, når vi investerer i havvindmøller, ladeinfrastruktur og visionære energiløsninger. Andel har hovedsæde i Svinninge og primære lokationer i Ballerup, Haslev og Virum. Koncernen har 1.700 ansatte og omsatte i 2019 for 6.902 mio. kr.

 

Følg pressemeddelelser fra Andel

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Andel

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum