Tænketanken CONCITO

Sådan kan vi nå 54% CO2 reduktion i 2025

Del

I dag vedtager Folketinget et reduktionsmål for drivhusgas på 50-54% i 2025 og gør det til en del af klimaloven. Men det er uklart, om man sigter efter 50% eller 54% og hvordan vi konkret skal nå målet. CONCITO anbefaler, at målet er 54% og peger på syv konkrete virkemidler, der kan bringe os dertil.

Det spiller en stor forskel for klimaet, hvor hurtigt reduktionen drivhusgas sker undervejs til målet om 70% i 2030. Forskellen på 50% og 54% som delmål er 3,1 mio. tons CO2 alene i 2025, svarende til knap halvdelen af udledninger fra alle danske personbiler i dag.
Det spiller en stor forskel for klimaet, hvor hurtigt reduktionen drivhusgas sker undervejs til målet om 70% i 2030. Forskellen på 50% og 54% som delmål er 3,1 mio. tons CO2 alene i 2025, svarende til knap halvdelen af udledninger fra alle danske personbiler i dag.

Det spiller en stor forskel for klimaet, hvor hurtigt reduktionen drivhusgas sker undervejs til målet om 70% i 2030. Forskellen på 50% og 54% som delmål er 3,1 mio. tons CO2 alene i 2025, svarende til knap halvdelen af udledninger fra alle danske personbiler i dag.

”Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvordan vi kommer hen til 70% målet i 2030. Hvis vi øger tempoet i den grønne omstilling, kan vi spare samlet helt op imod 30 mio. tons CO2 fra nu og frem mod 2030, hvilket er en betydelig mængde og som vi burde gøre alt for at nå,” siger direktør Christian Ibsen, CONCITO.

Ved at indføre en højere CO2-afgift og en række målrettede indsatser for bl.a. fangst og lagring af CO2 (CCS) og landbrug er det muligt for Danmark at levere en reduktion på 54% i 2025. Derved vil Danmark være på en ambitiøs kurs mod at indfri 70% målet. Samtidig vil det placere Danmark som et grønt foregangsland, der viser, at det er muligt at fremrykke reduktioner og øge hastigheden i den grønne omstilling.

”Vi anbefaler, at politikerne hurtigst muligt tager stilling til størrelsen af delmålet og hvordan det skal indfries. Det er fint, at det er skrevet ind i klimaloven, men det nytter ikke at udskyde disse vigtige beslutninger om omfang og virkemidler,” siger Christian Ibsen.

Syv indsatsområder skal sikre 54% reduktion

CONCITO foreslår syv indsatser, der kan sikre en reduktion på 54%. Det samlede provenu vurderes at være 0,7 mia. i 2025, som passende kan bruges til en klimareserve, der kan understøtte udviklingssporet i Danmarks grønne omstilling.

”Det er realistisk at nå, hvis rammebetingelser kommer på plads nu,” siger Christian Ibsen.

Det bærende element i indsatsen er en forhøjelse af CO2-afgift med fuld effekt allerede fra 2025. Den forhøjelse vil få effekt på tværs af industri, varme- og transportsektorerne. Derudover er der en række teknologier, der bør skaleres hurtigere end der hidtil har været lagt op til. Det drejer sig om både CO2-fangst og lagring (CCS) og brun bioraffinering herunder pyrolyse.

Det antages i beregningen, at der leveres på alle indgåede klimaaftaler, herunder at landbrugsaftalen reducerer med 1,2 mio. tons CO2e i 2025, som det fremgår af aftalen. CONCITOs syv bud vil tilsammen give en reduktion på 4 mio. tons, hvilket er nok til at indfri 54% reduktion i 2025. Forslagene er:

1. Forhøjelse af CO2-afgift med 500 kr./ton CO2 (2,0 mio. tons)

2. Flere elbiler og dyrere fossilbiler (0,6 mio. tons)

3. Øget pulje til CCS (0,6 mio. tons)

4. Pulje til brun bioraffinering (0,2 mio. tons)

5. Opgradering af biogas der anvendes til elproduktion (0,2 mio. tons)

6. Forøgelse af afgift på traktordiesel (0,1 mio. tons)

7. Større indsats i landbruget (0,4 mio. tons)

Uddybende beskrivelse af de syv bud:

CONCITO blog: Sådan når vi 54% CO2 reduktion i 2025

Kontakter

Billeder

Det spiller en stor forskel for klimaet, hvor hurtigt reduktionen drivhusgas sker undervejs til målet om 70% i 2030. Forskellen på 50% og 54% som delmål er 3,1 mio. tons CO2 alene i 2025, svarende til knap halvdelen af udledninger fra alle danske personbiler i dag.
Det spiller en stor forskel for klimaet, hvor hurtigt reduktionen drivhusgas sker undervejs til målet om 70% i 2030. Forskellen på 50% og 54% som delmål er 3,1 mio. tons CO2 alene i 2025, svarende til knap halvdelen af udledninger fra alle danske personbiler i dag.
Download
Hvis der kun reduceres med 50%, vil der udestå en manko på 15 mio. tons i 2025 frem til 2030 og der vil kun være reduceret med 5 mio. tons fra 2020 til 2025. Det vil med andre ord betyde, at vi skal reducere tre gange så hurtigt sidst i 2020’erne som først i årtiet.
Hvis der kun reduceres med 50%, vil der udestå en manko på 15 mio. tons i 2025 frem til 2030 og der vil kun være reduceret med 5 mio. tons fra 2020 til 2025. Det vil med andre ord betyde, at vi skal reducere tre gange så hurtigt sidst i 2020’erne som først i årtiet.
Download
Samlet set giver ovennævnte tiltag en reduktion på 4 mio. tons og nok til at indfri 54% reduktion i 2025. CONCITO anbefaler, at Danmark går efter 54% reduktion i 2025, hvis vi skal være et grønt foregangsland og øge sandsynligheden for at nå 70% målet. Dette vil også reducere den samlede udledning af drivhusgasser til atmosfæren mest muligt på vejen til målopfyldelse.
Samlet set giver ovennævnte tiltag en reduktion på 4 mio. tons og nok til at indfri 54% reduktion i 2025. CONCITO anbefaler, at Danmark går efter 54% reduktion i 2025, hvis vi skal være et grønt foregangsland og øge sandsynligheden for at nå 70% målet. Dette vil også reducere den samlede udledning af drivhusgasser til atmosfæren mest muligt på vejen til målopfyldelse.
Download

Information om Tænketanken CONCITO

Tænketanken CONCITO
Tænketanken CONCITO
Læderstræde 20
1201 København K

https://concito.dk/

Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere.

Vores formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Ny grønt partnerskab skaber massiv pengestrøm til internationale sol-projekter8.11.2021 17:22:41 CET | Pressemeddelelse

Et nyt partnerskab lanceret på COP26 sent mandag vil arbejde for at øge især nordiske investeringer i solenergi i vækst- og udviklingsøkonomier. Målet er at bidrage til at mobilisere 6,5 billioner kr. inden 2030. Bag partnerskabet står International Solar Alliance, der sammen med CONCITO, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og den internationale organisation World Climate Foundation vil accelerere den grønne omstilling af energisektoren i det globale syd.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum