Grouleff Communications

Robotløsning fra KEN HYGIENE SYSTEMS gør jobbet i sterilcentralen sundere

Del

Arbejdsmiljøet på sterilcentraler overalt i verden er fysisk belastende. For kroppen er det tungt og tidskrævende arbejde at skubbe vogne rundt og løfte racks med hospitalsinstrumenter ind og ud af desinficerende opvaskemaskiner. Medmindre de opslidende opgaver bliver automatiseret, så robotterne tager slæbet. Det har KEN HYGIENE SYSTEMS som de første i verden gjort. Virksomheden har opfundet løsningen AL10, som integrerer transportrobotter fra Mobile Industrial Robots i logistikken på en sterilcentral. Den patenterede løsning rammer plet på verdensmarkedet, fordi den imødegår en hel stribe udfordringer i sundhedssektoren: Pladsproblemer, støj, ensidigt gentaget arbejde, øget tidspres og travlhed i samfund med et stigende andel ældre.

De to danske virksomheder på Fyn, MiR og KEN, har sammen med medarbejderne på sterilcentralen på Viborg Sygehus opfundet en robotløsning. Den fylder og tømmer desinficerende opvaskemaskiner og tranporterer urene og rene instrumenter, imødegår samtidig en hel stribe udfordringer i sundhedssektoren: Pladsproblemer, støj, ensidigt gentaget arbejde, øget tidspres og travlhed.
De to danske virksomheder på Fyn, MiR og KEN, har sammen med medarbejderne på sterilcentralen på Viborg Sygehus opfundet en robotløsning. Den fylder og tømmer desinficerende opvaskemaskiner og tranporterer urene og rene instrumenter, imødegår samtidig en hel stribe udfordringer i sundhedssektoren: Pladsproblemer, støj, ensidigt gentaget arbejde, øget tidspres og travlhed.

Det er tungt, det larmer og der er stress på. I sterilcentraler på hospitaler i hele verden foregår transport i høj grad manuelt og skaber mange tunge løft og tunge skub. Sådan behøver det ikke længere være. KEN HYGIENE SYSTEMS har udviklet den epokegørende robotløsning AL10, der aflaster, reducerer støj og frigør tid i dagligdagen.

Personalet på sterilcentralen kan med et klik på en tablet tilkalde en robot med et tomt vaskerack og fylde det op med urene instrumenter. Dernæst kan de sende robotten afsted hen til en ledig desinficerende opvaskemaskine, hvor den selv sætter racket ind. Opvaskemaskinen får besked om automatisk at gå i gang, og når instrumenterne er vasket og desinficeret, kommer der en anden robot på den rene side og tømmer den maskinen og kører i samme bevægelse det rene rack til et pakkebord. Robotterne kører selv til deres ladestationer og tanker ny energi, før de løber tør.

”Med en MiR-robot som platform har vi kunnet bygge og patentere verdens første automatiserede sterilcentral, som nu gør, at vi er teknologisk førende på verdensmarkedet. Andre systemer er meget mere statiske og pladskrævende. Vores AL10-løsning er både konkurrencedygtig på pris, fleksibilitet og ergonomi. Transport er ikke i sig selv en værdiskabende opgave i en hygiejneproces. Alt i alt får personalet et mere ergonomisk miljø og et bedre flow i deres arbejdsprocesser, hvor de kan forberede instrumenter, mens robotter fylder og tømmer maskiner,” konstaterer CEO John Veje i KEN HYGIENE SYSTEMS.

Sterilcentral gav indspark til udformning

I KENs udviklingsafdeling er ingeniørerne enige om, at kombinationen af MiR og KEN er et godt match mellem to globalt orienterede teknologi-frontløbere fra Danmark med fokus på kvalitet, design og brugervenlighed.

”MiR har været meget lydhøre og åbne i samarbejdet mellem os. Det er i høj grad også medarbejderne på sterilcentralen på Viborg Sygehus, der som de første brugere har bidraget med mange konstruktive indspark til produktudviklingen. Vi solgte simpelthen vores første AL10-løsning på, at slutbrugeren fik indflydelse på det færdige produkts udformning. Sterilcentralens medarbejdere afprøvede i praksis, hvad der skal til for, at automation kan optimere på deres arbejdsprocesser og arbejdsmiljø,” fortæller Søren Ravnsted-Larsen, Development Engineer i KEN HYGIENE SYSTEMS og uddyber:

”Innovation og kreativitet handler om at bruge nogle kendte løsninger og sammensætte dem til nye produkter. Vi blev inspireret af MiRs åbne platform og så den som en ideel teknologi at bygge AL10-løsningen op omkring. Vi har selv udviklet et skræddersyet topmodul med transportbånd samt softwaren og brugergrænsefladen. Fordelen ved MiR-robotten er at den kan navigere fleksibelt rundt i dynamiske og befolkede miljøer, og det betyder, at vi har en langt mindre statisk automationsløsning end vores konkurrenters.”

Overraskende hurtig idriftsættelse

I salgsafdelingen hos KEN HYGIENE SYSTEMS kan Brian Mølmer Pedersen, Director Sales, godt mærke, at AL10 rammer plet og imødekommer udfordringer på hospitaler i hele verden. Allerede et år efter løsningen kom på markedet havde seks hospitaler i Europa valgt løsningen, og siden er forespørgslerne kommet i en lind strøm fra sterilcentraler i både Asien, Europa og Nordamerika.

”Det er derfor et meget konkurrencedygtigt produkt, fordi det er et stand alone produkt, der kan installeres ekstremt hurtigt og simpelt. Det er lige før, det også kommer bag på os selv, at robotløsningen er så enkel at sætte i drift og tage i brug. På under en uge kan vi automatisere transporten i en sterilcentral. Det har vi netop set på et hospital i Tyskland, hvor robotterne ankom mandag. Vi installerede dem og oplærte daghold og aftenhold i at betjene dem, og fredag kørte løsningen perfekt”, fortæller John Tvingsholm, Development Engineer på projektet.

KEN AL10-koncept vil blive en game changer på verdensmarkedet, og derfor er teknologien også blevet patenteret. 

”Da vi viste konceptet første gang med en prototype på Medica messen i Düsseldorf i 2015, som er den største hospitalsmesse for medicoteknisk udstyr i verden, kunne vi se, at vi havde ramt plet. For aldrig har vi haft så mange kunder og konkurrenter, der besøgte vores stand,” erindrer Brian Mølmer Pedersen, Director Sales KEN HYGIENE SYSTEMS.

I medicinalbranchen og på laboratorier bruger man ofte mange ressourcer på hyppigt at klæde sig af og på, når personalet skifter imellem rene og sterile rum. Her er KENs AL10 robotløsning også en oplagt optimeringsmulighed, fordi robotterne ikke skal klæde om og skaber en ensartet logistik.

Næste skridt produktudviklingsmæssigt kan blive, at KEN også tilbyder hospitaler at automatisere afhentning og udbringning af det urene grej ude på afdelingerne i samarbejde med partnere. Ligeledes vil KENs større maskiner og autoklaver også kunne samarbejde med MiR-robotterne.

KEN HYGIENE SYSTEMS tager sin egen robot-medicin

Også hjemme i KENs egen produktion har automatiseringen af intern logistik - i samarbejde med Nord Modules - vundet indpas. Her kører en MiR100-robot vogne med færdige emner fra svejseafdelingen over til montageafdelingens lager, og på tilbagevejen medbringer den tomme vogne.

”Det har været sundt for os at tage ”medicinen” selv og komme i gang med at automatisere vores interne logistik, fordi det giver os en bedre forståelse af logikken i teknologien.

MiRs robotter egner sig godt til et foranderligt miljø som vores produktion, fordi deres robotter er meget mere selvkørende og autonome end konkurrerende løsninger. De bevæger sig sikkert og fleksibelt rundt i vores virksomhed. Pladsen er trang i det travle og dynamiske miljø, hvor i alt 200 ansatte færdes også i bygningerne. Vi har planer om at indsætte flere vogne og flere MiR-robotter for at optimere yderligere,” fortæller Peter Eskelund Madsen, COO, Supply Chain Director i KEN HYGIENE SYSTEMS.

Se video om KEN Hygiene

Se video om AL10

Nøgleord

Kontakter

Vil du gerne interviewe nogle af de involverede fra KEN HYGIENE SYSTEMS eller Mobile Industrial Robotics, så kontakt:

Malene Grouleff, CEO, Robotics Influencer, Cell +45 28915809

Billeder

De to danske virksomheder på Fyn, MiR og KEN, har sammen med medarbejderne på sterilcentralen på Viborg Sygehus opfundet en robotløsning. Den fylder og tømmer desinficerende opvaskemaskiner og tranporterer urene og rene instrumenter, imødegår samtidig en hel stribe udfordringer i sundhedssektoren: Pladsproblemer, støj, ensidigt gentaget arbejde, øget tidspres og travlhed.
De to danske virksomheder på Fyn, MiR og KEN, har sammen med medarbejderne på sterilcentralen på Viborg Sygehus opfundet en robotløsning. Den fylder og tømmer desinficerende opvaskemaskiner og tranporterer urene og rene instrumenter, imødegår samtidig en hel stribe udfordringer i sundhedssektoren: Pladsproblemer, støj, ensidigt gentaget arbejde, øget tidspres og travlhed.
Download
”Med en MiR-robot som platform har vi kunnet bygge og patentere verdens første automatiserede sterilcentral, som nu gør, at vi er teknologisk førende på verdensmarkedet. Alt i alt får personalet et mere ergonomisk miljø og et bedre flow i deres arbejdsprocesser, hvor de kan forberede instrumenter, mens robotter fylder og tømmer maskiner,” konstaterer CEO John Veje i KEN HYGIENE SYSTEMS.
”Med en MiR-robot som platform har vi kunnet bygge og patentere verdens første automatiserede sterilcentral, som nu gør, at vi er teknologisk førende på verdensmarkedet. Alt i alt får personalet et mere ergonomisk miljø og et bedre flow i deres arbejdsprocesser, hvor de kan forberede instrumenter, mens robotter fylder og tømmer maskiner,” konstaterer CEO John Veje i KEN HYGIENE SYSTEMS.
Download
”Da vi viste konceptet første gang med en prototype på Medica messen i Düsseldorf i 2015, som er den største hospitalsmesse for medicoteknisk udstyr i verden, kunne vi se, at vi havde ramt plet. For aldrig har vi haft så mange kunder og konkurrenter, der besøgte vores stand,” erindrer Brian Mølmer Pedersen, Director Sales KEN HYGIENE SYSTEMS.
”Da vi viste konceptet første gang med en prototype på Medica messen i Düsseldorf i 2015, som er den største hospitalsmesse for medicoteknisk udstyr i verden, kunne vi se, at vi havde ramt plet. For aldrig har vi haft så mange kunder og konkurrenter, der besøgte vores stand,” erindrer Brian Mølmer Pedersen, Director Sales KEN HYGIENE SYSTEMS.
Download
KEN AL10-koncept vil blive en game changer på verdensmarkedet, og derfor er teknologien også blevet patenteret.
KEN AL10-koncept vil blive en game changer på verdensmarkedet, og derfor er teknologien også blevet patenteret.
Download
Opvaskemaskinen får besked om automatisk at gå i gang, og når instrumenterne er vasket og desinficeret, kommer der en anden robot på den rene side og tømmer den maskinen og kører i samme bevægelse det rene rack til et pakkebord.
Opvaskemaskinen får besked om automatisk at gå i gang, og når instrumenterne er vasket og desinficeret, kommer der en anden robot på den rene side og tømmer den maskinen og kører i samme bevægelse det rene rack til et pakkebord.
Download
Allerede et år efter løsningen kom på markedet havde seks hospitaler i Europa valgt løsningen, og siden er forespørgslerne kommet i en lind strøm fra sterilcentraler i både Asien, Europa og Nordamerika.

”Det er lige før, det også kommer bag på os selv, at robotløsningen er så enkel at sætte i drift og tage i brug. På under en uge kan vi automatisere transporten i en sterilcentral. Det har vi netop set på et hospital i Tyskland, hvor robotterne ankom mandag. Vi installerede dem og oplærte daghold og aftenhold i at betjene dem, og fredag kørte løsningen perfekt”, fortæller John Tvingsholm, Development Engineer på projektet.
Allerede et år efter løsningen kom på markedet havde seks hospitaler i Europa valgt løsningen, og siden er forespørgslerne kommet i en lind strøm fra sterilcentraler i både Asien, Europa og Nordamerika. ”Det er lige før, det også kommer bag på os selv, at robotløsningen er så enkel at sætte i drift og tage i brug. På under en uge kan vi automatisere transporten i en sterilcentral. Det har vi netop set på et hospital i Tyskland, hvor robotterne ankom mandag. Vi installerede dem og oplærte daghold og aftenhold i at betjene dem, og fredag kørte løsningen perfekt”, fortæller John Tvingsholm, Development Engineer på projektet.
Download
Også hjemme i KENs egen produktion har automatiseringen af intern logistik - i samarbejde med Nord Modules - vundet indpas. Her kører en MiR100-robot vogne med færdige emner fra svejseafdelingen over til montageafdelingens lager, og på tilbagevejen medbringer den tomme vogne.
Også hjemme i KENs egen produktion har automatiseringen af intern logistik - i samarbejde med Nord Modules - vundet indpas. Her kører en MiR100-robot vogne med færdige emner fra svejseafdelingen over til montageafdelingens lager, og på tilbagevejen medbringer den tomme vogne.
Download

Links

Information om Grouleff Communications

Grouleff Communications+45 28915809

Følg pressemeddelelser fra Grouleff Communications

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Grouleff Communications

DiaLabXpo byder på en perlerække af nyheder til laboratoriebranchen17.9.2021 09:05:32 CEST | Pressemeddelelse

Innovationen har sprudlet i medico-industrien under corona, alt imens mulighederne for at præsentere nyskabelserne live har været særdeles begrænsede. Derfor er der en ophobning af interessante produktnyheder at opleve på messen DiaLabXpo i Docken i København 22.-23. september. Et gennemgående træk ved produktegenskaberne er, at de er designet til at spare både tid og ressourcer i travle laboratorier.

3 timer til at gøre bæredygtighed konkret: Sådan bliver laboratorier grønnere30.6.2021 11:02:42 CEST | Pressemeddelelse

Mulighederne for en mere bæredygtig drift og produktion i laboratoriebranchen er endnu relativt uudforskede. Som en del af eventen DiaLabXpo inviterer DiaLabs kundeudvalg derfor både indkøbere og leverandører til Indkøbernes Dag med en grøn agenda. Her er målet, at indkøbere hver især skal tage hjem med idéer til, hvordan dagligdagen i laboratoriet kan blive mere klimavenlig og bæredygtig. Samtidig får leverandørerne mulighed for at forberede sig på at imødekomme en efterspørgsel på mere bæredygtige løsninger.

Laboratoriebranchen vil mødes: Kun få stande tilbage på DiaLabXpo9.6.2021 13:25:13 CEST | Pressemeddelelse

I år kan bioanalytikere, laboranter, diagnostikere og udstyrsleverandører endelig mødes og udveksle erfaringer og få nye idéer til smartere måder at løse deres arbejdsopgaver på. Det sker, når DiaLabXpo gennemføres 22.-23. september 2021 på Docken i København. Eventen, der er udviklet i et samarbejde mellem brancheforeningen DiaLab og MCH Messecenter Herning, rummer både konferencer og en udstilling af de nyeste produkter og teknologier til laboratorier og sundhedssektoren.

Digitale mikroskoper effektiviserer på nye måder i fremstillingsindustrien 5.2.2021 11:58:24 CET | Pressemeddelelse

Den danske mikroskop-producent TAGARNO optimerer i flere og flere industrier med sine fleksible digitale mikroskoper. Fødevareproducenter bruger dem til at fjerne reklamationer og højne kvalitet. En frøproducent løser arbejdsmiljøproblemer. En elektronikproducent imødegår store afstande mellem fabrikker. Laboratorier mindsker risiko for smittespredning. I år gør TAGARNO det let for flere at komme i gang med digitale mikroskoper ved at tilbyde et mikroskop på abonnement frem for køb.

Turf Tank får 80 mio. kr. som brændstof til robotfirmaets internationale vækstraket2.2.2021 08:30:00 CET | Nyhed

EKF Danmarks Eksportkredit, Danske Bank og Vækstfonden engagerer sig solidt i den nordjyske robotsucces Turf Tank. 80 friske millioner kroner fra de tre parter samt de eksisterende ejere skal sikre, at Turf Tanks produktion af opstregningsrobotter kan holde trit med efterspørgslen. Robotterne bliver nemlig i stigende grad lejet frem for købt af kunderne. På trods af en sportsverden ramt af global pandemi, realiserede Turf Tank i 2020 en fordobling i solgte robotter sammenlignet med året før. Nu skal der gøres klar til fremtiden.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum