Europa KommissionenEuropa Kommissionen

Retfærdig omstilling: Nordjylland kan få del i EU-pulje på 74 mia. kroner til omstillingen væk fra fossile brændstoffer

Del
 • Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har lavet en aftale om at støtte de regioner, der er hårdest ramt af omstillingen væk fra fossile brændstoffer.
 • Aftalen støtter finansieringen af offentlige investeringer i de regioner, som påvirkes mest af Europas omstilling til en klimaneutral økonomi.
 • Den vil kombinere op til 74 milliarder kroner i EIB-lån med 11 milliarder kroner i tilskud over EU-budgettet.
 • Nordjylland er blandt de regioner, der kan søge midlerne. *

Med denne aftale banes vejen for, at de områder og regioner, som påvirkes mest af Europas omstilling til en klimaneutral økonomi, kan få tilskud og lån til at sikre en retfærdig omstilling. Lånefaciliteten, som aftalen kaldes, indgår i den europæiske grønne pagts (EU Green Deal) mekanisme for retfærdig omstilling, der støtter en fair omstilling fra fossile brændstoffer, hvor ingen lades i stikken. Heller ikke områder, med tradition for kulminedrift og tung industri. Nordjylland er en af de regioner, der kan få glæde af initiativet.

Lånefaciliteten giver den offentlige sektor, i de berørte regioner mulighed for en kombination af lån fra EIB og EU-tilskud. Det vil betyde en væsentligt mindre belastning af den offentlige pengekasse. Projekterne skal enten gennemføres i eller gavne områder, som medlemsstaterne i samarbejde med Kommissionen har udpeget som områder med de største udfordringer i forbindelse med omstillingen fra fossile brændstoffer og kulstofintensive industrier.

Med aftalen stilles op til 74 mia. kroner i EIB-finansiering til rådighed frem til 2027., Det skal reducerer de socioøkonomiske omkostninger forbundet med omstillingen, ved at fremme oprettelsen af nye virksomheder, arbejdspladser og infrastruktur.

Næstformand i EIB, Ricardo Mourinho Félix, udtaler: "Omstillingen til en klimaneutral økonomi medfører omfattende socioøkonomiske udfordringer for os alle og navnlig for de regioner, som i dag er meget afhængige af kulstofintensive aktiviteter. Store udfordringer kræver, at alle kombinerer og koordinerer deres arbejde, således at deres indsats kan skabe resultater. Det er netop det, vi gør her, ved at slå midler fra EIB og Europa-Kommissionen sammen og ved at arbejde tæt sammen med offentlige enheder i regioner, der skal gennemføre en retfærdig omstilling. En fuld udnyttelse af faciliteten vil hjælpe regionerne med at omstille deres økonomier."

Elisa Ferreira, kommissær med ansvar for samhørighed og reformer, udtaler: "Den europæiske grønne pagt er vores strategi til at opnå en klimaneutral økonomi, og samhørighedspolitikken vil hjælpe os med at nå vores grønne mål på en retfærdig måde. Takket være denne aftale med EIB vil lånefaciliteten for den offentlige sektor give offentlige myndigheder i de regioner og områder, der har det største behov for støtte, gunstige lånevilkår i forbindelse med projekter, som ikke genererer tilstrækkelige indtægter til at være økonomisk levedygtige. Europa-Kommissionen og EIB vil fortsætte samarbejdet om at støtte en retfærdig omstilling, som ikke lader nogen i stikken."

Offentlige enheder kan høre mere om, hvordan de kan modtage EU-tilskuddet og EIB-lånet, på et virtuelt informationsarrangement onsdag den 14. september 2022, der arrangeres af Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø (CINEA). Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Regionalpolitik og Bypolitik (DG REGIO) og EIB deltager også i arrangementet.

Mekanismen for retfærdig omstilling

For at kunne opgive kulminedrift og CO2-intensiv energi- og industriproduktion kræves en omstilling på flere områder:

 • en energiomstilling for at finde nye kilder til varme- og elproduktion
 • en miljøomstilling, f.eks. for at rense mineområder for forurening
 • en socioøkonomisk omstilling for at tiltrække nye arbejdsgivere og kompensere for tabte arbejdspladser og skatteindtægter
 • en infrastrukturomstilling som forudsætning for at tiltrække nye sektorer til regionerne.

Mekanismen for retfærdig omstilling er en central del af den europæiske grønne pagt, som adresserer de sociale og økonomiske konsekvenser af omstillingen til klimaneutralitet. Mekanismen støtter projekter, der er beliggende i eller gavner en af de regioner, der skal gennemføre en retfærdig omstilling, og som medlemsstaterne sammen med Kommissionen har udpeget i territoriale planer for retfærdig omstilling.

Mekanismen består af tre finansieringssøjler: i) Fonden for Retfærdig Omstilling, ii) en særskilt ordning for retfærdig omstilling under InvestEU og iii) lånefaciliteten for den offentlige sektor. EIB støtter alle tre søjler som beskrevet i sit forslag Supporting the Just Transition Mechanism – comprehensive proposal of the EIB Group.

(*) Yderligere områder er foreslået af medlemslandene og kan muligvis blive godkendt. Kortet nedenfor vil blive opdateret løbende.

Baggrundsoplysninger

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) som ejes af medlemsstaterne, varetager Den Europæiske Unions langfristede långivning. Den stiller langfristet finansiering til rådighed til sunde investeringer for at bidrage til EU's politiske mål. Den Europæiske Investeringsbank har aktiviteter i omkring 160 lande og er verdens største multilaterale långiver til klimaprojekter. EIB-Gruppen har opstillet som et af de fire vigtigste mål i sin klimabankkøreplan Climate Bank Roadmap 2025 at "sikre en retfærdig omstilling for alle". EIB har som ambition at støtte investeringer på 1 billion EUR i klima og miljømæssig bæredygtighed frem til 2030, og at alle dens nye finansieringer skal være i overensstemmelse med Parisaftalens mål og principper.

Yderligere oplysninger

2022 JTM PSLF Call Info Day (europa.eu)

Kort over potentielle og godkendte områder, der skal gennemføre en retfærdig omstilling

Offentlige enheder kan ansøge om tilskud fra lånefaciliteten for den offentlige sektor her: Just Transition Mechanism (europa.eu)

EIB support for a just transition

Supporting the Just Transition Mechanism – comprehensive proposal of the EIB Group

 

Pressekontakt:

Websted: www.eib.org/press— Pressekontor: +352 4379 21000— press@eib.org

          

 

Vedhæftede filer

Information om Europa Kommissionen

Europa Kommissionen
Europa Kommissionen
Gothersgade 115
1123 København K

33144140https://ec.europa.eu/denmark/

Repræsentationen er Europa-Kommissionens lokale kontor i Danmark, som ligger i København.

Vores opgave er at:

 • Forklare, hvad EU-politikker betyder for dig i Danmark
 • Forsyne de danske myndigheder og berørte parter i Danmark med information om EU
 • Tilbyde presse- og medietjenester i Danmark om nye udviklinger i udarbejdelsen af EU-politikker
 • Være Europa-Kommissionens talerør i Danmark
 • Holde Kommissionen i Bruxelles underrettet om vigtige politiske, økonomiske og sociale hændelser i Danmark

Følg pressemeddelelser fra Europa Kommissionen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Europa Kommissionen

EU giver Danmark 660 millioner kroner til retfærdig klimaomstilling 25.11.2022 15:42:40 CET | Pressemeddelelse

Ingen skal lades i stikken i Danmarks bestræbelser på at blive klimaneutralt inden 2050. Derfor modtager Danmark gennem fonden for retfærdig omstilling cirka 660 millioner kroner i EU-tilskud. De regioner, der især vil få gavn af finansieringen, er Nord- og Sydjylland. Nordjylland skal omstille drivhusgasintensive produktionsprocesser, i eksempelvis cementindustrien, til mere klimavenlige processer. I Sønderjylland skal konsekvenserne af udfasningen af produktionen af fossile brændstoffer i Nordsøen afbødes. ”Danmark er allerede et grønt foregangsland, men vi skal have hele landet med, så omstillingen kommer alle til gode”, siger Per Haugaard, repræsentationschef for Europa-Kommissionen i Danmark. EU-midlerne vil blive investeret i forskning og innovation for at udvikle alternativer til CO2-udledende brændstoffer. De vil støtte små og mellemstore virksomheders overgang til den cirkulære økonomi ved at gøre bedre brug af materialer og grønne teknologier. Desuden forventes 10.200 arbejds

Den økonomiske retning for 2023 skal tackle energikrisen og gøre Europa grønnere og mere digitalt22.11.2022 17:05:10 CET | Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen har i dag taget hul på det europæiske semester 2023, der er oplægget til EU’s koordinering af medlemsstaternes økonomiske politikker for næste år. Koordineringen består i flere forskellige tiltag som er del af dagens pakke. Elementerne i det europæiske semester skaber tilsammen grundlaget for at styrke de europæiske økonomier og tilliden til det indre marked, og er derfor uadskillige. Analyserne, der er præsenteret i dag, dækker forskellige delelementer af medlemsstaternes økonomier, der måles i forhold til de generelle kriterier, der skal opfyldes som medlem af EU. Hvad er det europæiske semester? Det europæiske semester udgør en ramme for koordinering af medlemsstaternes økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikker. Siden det blev indført i 2011, har det udviklet sig til et veletableret forum for drøftelse af EU-landenes finanspolitiske, økonomiske og beskæftigelsesmæssige udfordringer inden for en fælles årlig tidsplan. Det spiller fortsat denne rolle i geno

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum