Lolland Kommune

Rammestyring har givet plejecentre større frihed

Del

Ældre- og Sundhedsudvalget i Lolland Kommune besluttede sidste år at etablere rammestyring på plejecentrene fra 1. januar 2021. Formålet var at give de enkelte plejecentre større frihed til selv at tilrettelægge og styre opgaverne og økonomien. De foreløbige erfaringer og tilbagemeldinger fra plejecentrene og Visitationen viser, at den nye styreform overordnet har vist sig at fungere godt og efter hensigten. Efter det første år har der også vist sig nogle udfordringer, og derfor skal der nu ses på mulighederne for at justere styringsmodellen.

I en undersøgelse blandt teamledere og tillidsrepræsentanter på plejecentrene samt medarbejdere i Visitationen svarer 86 % af de adspurgte, at de ønsker at bibeholde rammestyring. I kommentarerne i undersøgelsen beskriver mange teamledere desuden, at de oplever mere frihed i planlægningen og mindre tidsforbrug på dialog med Visitationen.

Før etableringen af rammestyring på plejecentrene skulle plejecentrene i kontakt med Visitationen for at søge om ressourcer og dokumentere behovet, hver gang en borgers behov for pleje ændrede sig. Nu, hvor plejecentrene hver især selv skal administrere de tilgængelige ressourcer, kan de selv træffe beslutningen og dermed springe et led over. Samtidig har rammestyringen tilført en højere grad af budgetsikkerhed for det enkelte plejecenter.

Formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget, Tom Larsen, glæder sig over de positive effekter, rammestyringen har haft indtil videre:

”Plejecentrene har fået meget større frihed til at foretage egne prioriteringer og løsninger, og en stor del af bureaukratiet er fjernet. Det gør en stor forskel, at de selv kan træffe beslutningerne med det samme, behovene opstår. Der følger selvfølgelig et øget ansvar med de friere rammer, så derfor skal vi arbejde med at udvikle rammestyringen, så ledere og medarbejdere får de bedste forudsætninger for at håndtere det. Der er altid plads til forbedringer, men grundlæggende er vi på rette vej,” siger han.

Besvarelserne i undersøgelsen peger særligt på to områder, hvor der er behov for at se nærmere på det videre arbejde med at udvikle rammestyringen. Halvdelen af teamlederne svarer, at de savner redskaber til at foretage de nødvendige beslutninger om fordeling af ressourcer. Derudover indikerer svarene fra tillidsrepræsentanterne, at de ser den større frihed som noget positivt, men at de som medarbejdere i yderste led kan have svært at få enderne til at mødes inden for plejecentrets rammer. Det giver anledning til at undersøge muligheden for en justering af ressourcefordelingen mellem enkelte plejecentre.

Undersøgelsen er vedlagt som bilag i dagsordenen for Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 29. november 2021, der kan ses på Lolland Kommunes hjemmeside. 

Nøgleord

Kontakter

Tom LarsenFormand for Ældre- og Sundhedsudvalget

Tlf:27 15 29 00

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum