Lederne

PRM: Stor optimisme blandt ledere på københavnske virksomheder

Del

Sommeren er kommet tidligt til Danmark i år – og det gode vejr i maj får nu følgeskab af sol over det københavnske erhvervsliv. En ny konjunkturundersøgelse fra Lederne tegner således billedet af et 2. halvår af 2018, der ifølge de lokale ledere vil blive særdeles godt for det private erhvervsliv i København og omegn både når det gælder økonomi og beskæftigelse.

Afdelingsformand for Lederne København Nord Henrik Tarris
Afdelingsformand for Lederne København Nord Henrik Tarris

Ifølge konjunkturundersøgelsen, der er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, har 63 procent af lederne på de østjyske virksomheder en forventning om, at omsætningen vil stige i det næste halve år. 25 procent kalkulerer med omtrent uændret omsætning, mens kun 12 procent af lederne tror, omsætningskurverne i den københavnske virksomhed vil vende nedad i 2. halvår af 2018.

Tendensen er den samme, når det gælder virksomhedernes overskud. 54 procent af lederne i København og omegn forventer, at overskuddet stiger i det næste halve år, mens 31 procent kalkulerer med uændret overskud. Optimismen ses også, om end mere behersket, på eksportområdet. Her svarer knap halvdelen af lederne, 44 procent, at der er stigninger i vente i 2. halvdel af 2018.

I forhold til beskæftigelsen er forventningen hos majoriteten af lederne i København og omegn, at vi er på vej ind i et halvår med enten stigende eller uændret beskæftigelse. Blandt de 835 adspurgte lokale ledere kalkulerer 42 procent med, at det samlede antal af medarbejdere stiger det næste halve år, mens 43 procent tror, antallet af ansatte forbliver omtrent uændret. 15 procent af lederne belaver sig på en nedgang i antallet af medarbejdere.

Afdelingsformanden for Lederne København Nord Henrik Tarris deler de positive forventninger til både økonomiske nøgletal og beskæftigelse i 2. halvår af 2018.

- De nye, positive konjunkturtal for lokalområdet indikerer, at optimismen for alvor har bidt sig fast, og når den overvejende del af lederne vurderer, at produktionen, omsætningen og indtjeningen i den kommende tid vil stige, vil det forhåbentlig generere nye arbejdspladser. Vi ser en stigende søgning efter nye medarbejdere, og meget tyder på, at det efterhånden bliver en udfordring at finde kvalificeret arbejdskraft. Så selv om vi kan glæde os over den høje beskæftigelse, er det samtidig ærgerligt, hvis manglen på arbejdskraft indebærer, at virksomhederne ikke får udnyttet det fulde vækstpotentiale, siger Henrik Tarris.

Ledernes konjunkturundersøgelse er baseret på svar fra 2.810 ledere, heraf 835 fra København og omegn. Alle er ansat på virksomheder i den private sektor. Undersøgelsen i sin helhed offentliggøres i juni 2018.


Yderligere oplysninger:

Henrik Tarris
Afdelingsformand
Lederne København Nord
Tlf.: 2148 4759
E-mail: henrik.tarris@lederne.dk


Karoline Bloch-Sørensen og Emilie Sølling Hansen
Pressemedarbejdere
Lederne
Tlf.: 3283 3456
E-mail: kbs@lederne.dk / esh@lederne.dk

Billeder

Afdelingsformand for Lederne København Nord Henrik Tarris
Afdelingsformand for Lederne København Nord Henrik Tarris
Download

Information om Lederne

Lederne
Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S

3283 3283https://www.lederne.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lederne

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lederne

PRM: Ny regering bør lytte grundigt til vismænd18.6.2019 15:31:00 CESTPressemeddelelse

De økonomiske vismænd kommer med to afgørende meldinger, som en ny regering bør pejle efter, mener Ledernes direktør Henrik Bach Mortensen. Dels skal arbejdsudbuddet øges for at fastholde den økonomiske vækst, og dels er det stærkt begrænset, hvor meget de offentlige udgifter kan stige uden at vælte læsset for arbejdsmarkedet og dansk økonomi. Udviklingen i dansk økonomi er positiv, men vi risikerer at falde i grøften i begge sider af vejen. Det er den helt korte essens af de seneste temperaturmålinger af dansk økonomi fra både OECD’s Economic Outlook for en lille måned siden og nu de økonomiske vismænds rapport om dansk økonomi, som netop er offentliggjort. OECD advarede om, at et sammenbrud i den internationale handel kan ramme hele verdensøkonomien – herunder også Danmark – hårdt. Og vismændene i Det Økonomiske Råd peger på en række andre faresignaler, som den kommende danske regering bør være meget opmærksom på. - Vismændene gør det meget klart, at hvis den økonomiske fremgang i Da

Simpel model for seniorpension: Hug den gordiske knude over3.5.2019 11:45:42 CESTPressemeddelelse

Når det gælder tilkendelse af seniorpension, er det relativt let at hugge den gordiske knude over. Lederne foreslår en simpel model, som imødekommer de hensyn, som forligspartierne og bl.a. Ældresagen ønsker at imødekomme, siger Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne. Modellen bør være: Den enkelte borger indleverer sit ønske om seniorpension hos sin kommune. Kommunen skal træffe en afgørelse indenfor tre måneder. Såfremt kommunen ikke færdigbehandler sagen inden for de tre måneder, eller hvis borgeren er utilfreds med kommunens afgørelse, kan sagen ankes til en statslig myndighed, som på baggrund af bl.a. lægefaglig kompetence endeligt afgør sagen. - Den model kan fastholde finansieringsansvaret hos kommunerne samtidig med, at vi sikrer, at borgeren altid kan få en fagligt kvalificeret afgørelse, hvor der ikke er skelet til den kommunale økonomi, siger Henrik Bach Mortensen.

God aftale om tilbagetrækning2.5.2019 15:26:35 CESTPressemeddelelse

Den politiske aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale er et rigtigt godt svar på de aktuelle udfordringer vedrørende tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, siger Henrik Bach Mortensen, direktør i Ledernes Hovedorganisation. - For det første sikrer aftalen bedre og rimelige muligheder for, at nedslidte – uanset branche eller anden baggrund - kan forlade arbejdsmarkedet i værdighed og i økonomisk tryghed. For det andet er det glædeligt, at aftalen øger tilskyndelsen til, at seniorer kan vælge at blive længere på arbejdsmarkedet. Det ligger i fin forlængelse af arbejdet i regeringens Seniortænketank, siger Henrik Bach Mortensen. Han ser det som helt afgørende, at det ikke længere skal være op til den enkelte kommune at vurdere, hvornår betingelserne er opfyldt. - Den hidtidige erfaring er, at det giver alt for store forskelle fra kommune til kommune, siger Henrik Bach Mortensen. Seniorførtidspensionsordningen har slet ikke fået den udbredelse, den var tiltænkt. Blandt ande

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum