Prioritering skal sikre et sundhedsvæsen, som er der for borgerne – også om 10 og 20 år

Del
I dag har Sundhedssektorens Prioriteringsråd på sit første møde lagt en plan for, hvordan det kan arbejde med at finde veje til at prioritere og sikre en mere effektiv brug af sundhedspersonales arbejdskraft til gavn for patienterne.
Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Peter Hamborg Faarbæk fra 3F deltog på vegne af Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær i 3F. Desuden er Leif Vestergaard, formand i Det Etiske Råd, og Klaus Klausen, formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg, også med i Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Foto: Claus Boesen
Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Peter Hamborg Faarbæk fra 3F deltog på vegne af Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær i 3F. Desuden er Leif Vestergaard, formand i Det Etiske Råd, og Klaus Klausen, formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg, også med i Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Foto: Claus Boesen

”Et velfungerende sundhedsvæsen kræver, at der er sammenhæng mellem efterspørgslen efter sundhedsydelser og de personer, der skal levere den. De voksende ventelister og udsigten til langt flere patienter i fremtiden kombineret med langt færre i arbejdsstyrken til at klare behandlinger og pleje tegner konturerne af et mismatch. Derfor er det nødvendigt, at vi byder ind med ideer til, hvordan vi bedst prioriterer sundhedsprofessionelles arbejdskraft og de ydelser, som vi vil tilbyde befolkningen,” siger formanden for Sundhedssektorens Prioriteringsråd, Camilla Noelle Rathcke, som også er formand for Lægeforeningen.

Som et led i at finde balance mellem opgaver og ressourcer, vil rådet have fokus på indsatser, som kan frigive arbejdskraft, som sikrer en bedre opgaveløsning, og som kan reducere behovet for behandling. Medlemmerne af rådet vil også have et skarpt blik på, i hvilket omfang der udføres unødvendige behandlinger, som ikke gavner patienten eller direkte skader eller skaber gener for patienten.

Sundhedssektorens Prioriteringsråd vil i det kommende år drøfte:

Omfanget af unødig behandling, forstået som behandling der ikke gavner patienterne.

Omstilling af sundhedsvæsnet herunder brug af digitalisering og ny teknologi.

Hvad det offentlige sundhedsvæsen skal tilbyde, herunder specialisering og inddragelse af civilsamfundet.

Forebyggende tiltag som kan mindske presset på sundhedsvæsnet og reducere behovet for sundhedsydelser.

Om Sundhedssektorens Prioriteringsråd:

Sundhedsvæsenets Prioriteringsråd er et samfundspartnerskab med aktører fra erhvervsliv, fagbevægelse, sundhedsforskning, NGO’er, patientforeninger og diverse råd. Rådet er etableret på initiativ af Lægeforeningen, men er et selvstændigt råd, som selv definerer sin opgaver og kan iværksætte analyser og undersøgelser. Sundhedssektorens Prioriteringsråd vil i løbet af 2023 drøfte forskellige veje til at opnå balance mellem sundhedssektorens opgaver og sundhedspersonalets arbejdskraft. Rådets arbejde skal bidrage til debatten om sundhedsvæsnets ressourcer ved at komme med oplæg, ideer og anbefalinger til inspiration for beslutningstagere og forventningsafstemning med befolkningen om, hvilke opgaver sundhedsvæsenet kan løse.

Sundhedssektorens Prioriteringsråd består af:

Camilla Noelle Rathcke, formand, Lægeforeningen, Adam Wolf, administrerende direktør, Danske Regioner, Anne Kristine Axelsson, koncerndirektør Pension & Erhvervssikring, ATP, Ida Donkin, bestyrelsesmedlem, Lægevidenskabelige Selskaber, Ida Sofie Jensen, koncernchef, Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Jakob Kjellberg, professor, VIVE, Jesper Fisker, administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse, Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær, Red Barnet, Jørgen Schøler Kristensen, formand, Medicinrådet, Katrina Feilberg Schouenborg, markedschef Sundhed og Life Science, Dansk Erhverv, Klaus Klausen, formand, Etisk Udvalg Lægeforeningen, Klaus Lunding, formand, Danske Patienter, Kristian Vendelbo, administrerende direktør, KL, Leif Vestergaard Pedersen, formand, Det Etiske Råd, Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær, 3F, Lone Frank, videnskabsjournalist og forfatter, Martin Kiil, Martin Kiil, administrerende Direktør for Norden og Danmark, Coloplast, Michael Dall, formand, Behandlingsrådet, Michael Teit Nielsen, vicedirektør, Ældre Sagen, Mona Striib, forbundsformand, FOA.

Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet deltager som observatører.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Peter Hamborg Faarbæk fra 3F deltog på vegne af Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær i 3F. Desuden er Leif Vestergaard, formand i Det Etiske Råd, og Klaus Klausen, formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg, også med i Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Foto: Claus Boesen
Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Peter Hamborg Faarbæk fra 3F deltog på vegne af Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær i 3F. Desuden er Leif Vestergaard, formand i Det Etiske Råd, og Klaus Klausen, formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg, også med i Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Foto: Claus Boesen
Download

Links

Information om Lægeforeningen

Lægeforeningen
Lægeforeningen
Kristianiagade 12
2100 København Ø

+45 3544 8500https://www.laeger.dk/laegeforeningen

Lægeforeningen er den faglige interesseorganisation for læger i Danmark

Følg pressemeddelelser fra Lægeforeningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lægeforeningen

Ny akutplan er en god start, men løser ikke den grundlæggende mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet23.2.2023 10:43:44 CET | Pressemeddelelse

Manglen på sundhedsprofessionelle stikker dybt, og det resulterer blandt andet i lange ventelister for patienterne. Derfor er det nødvendigt at finde løsninger på både den korte og den lange bane, som kan afhjælpe den store mangel på speciallæger og andre sundhedspersoner, mener Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke. Hun kvitterer for, at regeringens akutpakke ser på flere samtidige, akutte løsninger. ”Der er gode takter i akutpakken. Det er positivt, at den nye aftale prioriterer at afhjælpe manglen på den nødvendige arbejdskraft i sundhedsvæsenet via flere tiltag. Fx ved at forlænge behandlingsgarantien og tage et opgør med unødvendigt bureaukrati for udenlandsk uddannede læger tæller på plussiden. Begge dele vil være til gavn for patienterne,” siger Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke ”At forlænge behandlingsgarantien til 60 dage vil betyde, at det faglige råderum for læger bliver større, så det i højere grad bliver muligt at prioritere de mest syge patienter først. Samtidig

Mark Krasnik er valgt som ny formand for Lægeforeningen Hovedstaden10.2.2023 10:03:53 CET | Pressemeddelelse

Lægeforeningen Hovedstadens bestyrelse har valgt sin nye formand, overlæge Mark Krasnik. Mark Krasnik har være fagpolitisk aktiv i mange år og har flere gange markeret sig i den sundhedspolitiske debat. Mark Krasnik har tidligere deltaget som observatør i Lægeforeningen Hovedstadens bestyrelse, hvor han var ansvarlig for kvalitetsområdet – et område han til dagligt arbejder med på Rigshospitalet. ”Vi har i Lægeforeningen Hovedstaden blandt andet fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen og digitaliseringens rolle som værktøj til at forbedre samarbejdet mellem aktørerne. Jeg glæder mig til at fortsætte det gode arbejde og til fortsat at sikre, at den samlede lægefaglige stemme bliver hørt” siger Mark Krasnik. Mark er 70 år og bor på Østerbro med sin hustru Marianne. Mark Krasnik overtager formandsposten fra Sanne Thysen, efter hun blev valgt ind i hhv. Lægeforeningens og Yngre Lægers bestyrelser. Lægeforeningen Hovedstaden byder derudover også velkommen til Thomas Svare Ehlers, der som

Frederiksberg-forsker Sanne Marie Thysen er valgt som nyt medlem af Lægeforeningens bestyrelse15.12.2022 13:29:55 CET | Pressemeddelelse

Lægeforeningens bestyrelse er blevet en forsker fra Frederiksberg rigere, da Sanne Marie Thysen netop er blevet valgt ind. Hun er postdoc på Frederiksberg Hospital ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, hvor hun primært forsker i vacciner og vitaminer.I 2023 starter hun i en introstilling i Klinisk Farmakologi på Bispebjerg Hospital. Sanne Marie Thysen har allerede mange års fagpolitisk erfaring, og hun er en aktiv stemme i den sundhedspolitiske debat. Hun er blandt andet formand for Lægeforeningen Hovedstaden, og formand for Lægeforeningens forskningsudvalg. Sanne Marie Thysen giver dog faklen videre som formand for Lægeforeningen Hovedstaden i det nye år, så hun kan dedikere tiden til arbejdet i Lægeforeningens bestyrelse. ”Der er stort politisk fokus på det pressede sundhedsvæsen i disse år - og det med god grund. Det bliver vigtigt at få fokus på prioriteringen af ressourcerne, og i den forbindelse er det vigtigt, vi husker, at vi ikke kun skal løse de mest akutte udford

Børnelæge Christina Neergaard Pedersen fra Kolding er valgt som nyt medlem af Lægeforeningens bestyrelse15.12.2022 13:07:38 CET | Pressemeddelelse

Lægeforeningens bestyrelse er blevet et medlem fra det syddanske rigere, da børnelæge Christina Neergaard Pedersen netop er blevet valgt ind. Christina Neergaard Pedersen er bosat i Kolding, og hun arbejder til daglig som afdelingslæge på Aabenraa Børneafdeling. ”Jeg vil arbejde for, at alle læger fortsat kan se sig selv i vores standsforening, men uden at vi som forening går i stå. Lægeforeningen skal turde være progressiv og modig – det er der brug for i fremtidens sundhedsvæsen, hvor der venter nogle svære diskussioner blandt andet om prioritering af ressourcerne,” siger Christina Neergaard Pedersen. Christina Neergaard Pedersen har været fagpolitisk aktiv i flere år, og hun er valgt ind i Lægeforeningens bestyrelse gennem Yngre Læger, hvor hun har været medlem af bestyrelsen de seneste tre år. I Yngre Læger er hun forperson for speciallægeudvalget, og hendes politiske arbejde har blandt andet været fokuseret på arbejdsmiljø og det gode patientforløb, og derudover er hun også medlem

Nyt prioriteringsråd skal kickstarte debat om nødvendige prioriteringer i sundhedssektoren5.12.2022 08:47:16 CET | Pressemeddelelse

Nu lanceres et nyt samfundspartnerskab, Sundhedssektorens Prioriteringsråd, det er blevet til på initiativ fra Lægeforeningen. Partnerskabet skal tage hul på de svære, men nødvendige diskussioner om, hvordan vi bruger arbejdskraften bedre i sundhedssektoren. ”Der er i høj grad brug for at kickstarte debatten om prioritering, hvis vi skal fremtidssikre sundhedsvæsenet. Derfor tager vi nu skridt til at lancere Sundhedssektorens Prioriteringsråd,” udtaler Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum