Lolland Kommune

Plejecentre får lokale kontaktudvalg

Del

På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. februar blev det besluttet, at der skal etableres kontaktudvalg på plejecentrene i Lolland Kommune. Kontaktudvalgene skal medvirke til at udvikle og styrke samarbejdet mellem plejecenter, pårørende, frivillige og Ældrerådet til gavn for dem, der bor der.

Borgerne på plejecentrene skal have en god og indholdsrig dagligdag. Som det fremgår af Lolland Kommunes nye ældrepolitik, er et væsentligt element i at opnå dette mål, at kommunens plejecentre sikrer et godt og systematisk samarbejde med pårørende og andre parter. Med etableringen af kontaktudvalg på plejecentrene bliver der nu bedre mulighed for at arbejde sammen om den gode sag, idet parterne får en større indsigt i dagligdagen på plejecentret og i hinandens tanker og idéer.

Kontaktudvalget har ikke beslutningskompetence, men skal drøfte aktiviteter og udviklingsmuligheder omkring indhold og rammer på plejecentret, herunder udvikling af samarbejdet mellem frivillige, pårørende og medarbejdere.

”Det er et vigtigt fremskridt, at alle vores plejecentre får valgt et rådgivende organ, som har særligt fokus på lige netop de enkelte centre. Det vil give både beboere og pårørende en større indsigt i forholdene på plejecentrene og i de ansattes dagligdag, ligesom det vil kunne styrke samarbejdet imellem pårørende, frivillige og medarbejdere. Jeg håber samtidig, at kontaktrådene vil medvirke til, at flere får et større ejerskab over udviklingen af plejecentrene,” siger vikarierende formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Hans Ole Sørensen.

Også formand for Ældrerådet i Lolland Kommune May-Brit Horst ser frem til, at der bliver oprettet kontaktudvalg:

”Flere og flere pårørende interesserer sig for, hvordan deres familiemedlem har det på plejehjemmet. Hvordan er deres hverdag, og hvilke aktiviteter er der? Det interesserer vi os også for i Ældrerådet, og derfor er jeg glad for, at Ældre- og Sundhedsudvalget har hørt vores anbefaling om oprettelse af kontaktudvalg. Det giver mulighed for at skabe lokale fora, hvor plejehjemsbeboerne kan komme til orde. Her kan de, deres pårørende, medarbejdere og en repræsentant fra Ældrerådet mødes for opfange og løse problemer, inden de vokser sig store og i samarbejde bidrage til, at de ældre får et værdigt liv på plejehjemmet. Det har vi et fælles ansvar for. Derfor håber vi i Ældrerådet, at pårørende og beboere vil tage godt imod ordningen,” fortæller May-Brit Horst.

Der kan nemt opstå konflikter, når der er mange aktører med forskellige tilgange og synsvinkler, som det er tilfældet på et plejecenter. Den slags udfordringer kan kontaktudvalget være med til at mindske, mener Klaus Svensson, som er næstformand i Ældre- og Sundhedsudvalget:

”Plejecentre er nogle komplekse størrelser. Der er blandt andre borgere, pårørende, frivillige, fast personale og personale udefra, og der er derfor mange forskellige perspektiver og oplevelser på spil. Det kan føre til uenigheder, hvilket i sig selv ikke er negativt, hvis uenighederne bruges konstruktivt. Det gode samarbejde er netop et af hovedformålene med kontaktudvalgene. Her kan medlemmerne for eksempel snakke om, hvordan man bedst muligt kan udvikle og samarbejde om arrangementer for på den måde at trække på samme hammel og skabe gode vilkår og rammer for vores beboere,” siger Klaus Svensson, som er næstformand i Ældre- og Sundhedsudvalget.

FAKTA OM KONTAKTUDVALG

Kontaktudvalgets sammensætning:

  • 1 borgerrepræsentant pr. 20 lejligheder
  • 1 pårørenderepræsentant pr. 20 lejligheder
  • 1 kontaktperson fra Ældrerådet
  • 2 repræsentanter for de frivillige
  • 1 medarbejderrepræsentant (TR, AMR)
  • 1 teamleder

Udvalget skal mødes fire gange om året. Medlemmerne i kontaktudvalget skal sikre, at de emner, der bringes op på møderne, er af generel og almen interesse for borgerne på plejecentret. Personsager kan ikke drøftes i udvalget.

Valgprocedure

Der afholdes valg ved årligt møde med borgere, pårørende og ledelse. Her skal der vælges en borgerrepræsentant og en pårørenderepræsentant. Valget sker ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Ældrerådet udpeger en af rådets medlemmer til at deltage i kontaktudvalget. 

Nøgleord

Kontakter

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skoleområdet i Lolland og Guldborgsund Kommune har fået et kompetenceløft24.9.2021 07:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Lolland og Guldborgsund Kommune har fra 2016 til 2020 arbejdet med projektet Kompetenceudvikling i praksis (KUP) gennem en bevilling på 36 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaals folkeskoledonation. Projektet har haft fokus på at styrke elevernes læring og trivsel ved at opbygge en refleksions- og feedbackkultur hos medarbejdere, ledelse og forvaltning på skoleområdet. Projektet er nu blevet evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). I evalueringen konkluderes det, at projektet har skabt et godt fundament for det videre arbejde med udviklingsindsatserne på skolerne, og at de positive resultater også er relevante for andre kommuner i landet.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum