Tænketanken CONCITO

Overdreven frygt for lækage ved en høj afgift på CO2

Del

Danske politikere står over for at vedtage en grøn skattereform for dansk industri, men politikerne skal ikke være bange for konsekvenserne ved en højere afgift. Det bekræfter en ny modelberegning fra CONCITO. Den viser, at en CO2 afgift kan drive store reduktioner uden større risiko for, at virksomheder flytter aktivitet til udlandet og belaster klimaregnskaberne der.

En høj, ensartet CO2 afgift for industrien vil få virksomhederne til omstille produktionen især ved hjælp af fangst og lagring af CO2 men også elektrificering. Til sammen vil det levere 90% af reduktionerne, mens lækage kun vil udgøre en meget lille del.
En høj, ensartet CO2 afgift for industrien vil få virksomhederne til omstille produktionen især ved hjælp af fangst og lagring af CO2 men også elektrificering. Til sammen vil det levere 90% af reduktionerne, mens lækage kun vil udgøre en meget lille del.

En CO2-afgift er et effektivt værktøj og bør være en hovedmotor til at opfylde målet om at reducere Danmarks drivhusgasudledninger. Når virksomheder kan se en afgift forude, og får mulighed for at undgå at betale den ved at omstille deres produktion, vil langt de fleste vælge den grønne omstilling og fastholde deres aktivitet. Det bekræfter en modelkørsel og beregning, CONCITO som de første har haft adgang til at foretage med statens nye analyseværktøj GrønREFORM.

Beregningen viser, at virksomheder kun i meget begrænset omfang vil flytte deres udledninger ud af Danmark. Hele 90% af reduktionerne fra en afgift vil komme fra en omstilling af produktionen, især fangst og lagring af CO2, men også skift fra fossil energi til grøn elektrificering. kun 10% af reduktionerne vil skyldes lavere produktion. Og kun en beskeden del af de 10% vil være decideret lækage, hvor produktion flytter til udlandet og CO2 udledningen dermed flytter med ind i andre landes klimaregnskaber.

”Konklusionen er klar. Politikerne kan dæmpe deres bekymring for konsekvenserne ved en højere afgift,” siger seniorøkonom Torsten Hasforth, CONCITO. Han fortsætter:

”På tærsklen til en grøn skattereform for industrien, er det betryggende, at det bedste modelapparat, vi har, understøtter, at en CO2-afgift kan levere de nødvendige reduktioner og at lækagen bliver lille.”

GrønREFORM er en styrket model for dansk økonomi

GrønREFORM er statens opdaterede regnemodel, der indregner effekten på klima ved givne politiske beslutninger. Med den kan man bedre end hidtil tage højde for omstillingsmuligheder i industrien. GrønREFORM kan rumme de omstillingsteknologier, der er relevante for alle sektorer. I modellen kan man derfor gå dybt ned og se, hvad mulighederne er for eksempelvis en cementfabrik eller et raffinaderi.

Den nye regnemodel kan f.eks. tage højde for muligheden for at etablere CO2-fangst og lagring i industrien. Modellen kan derfor give et resultat, der viser, hvordan virksomheder vil benytte CCS som følge af en højere afgift i stedet for at lukke og flytte til udlandet – og som politikerne nu forhandler på baggrund af.

”Derfor er det vigtig viden at få for politikerne netop nu, hvor de er ved at forhandle aftalen om CO2 afgift. Udfordringen for virksomhederne bliver betydelig mindre end hidtil antaget,” siger Torsten Hasforth.

Industrien kan levere varen med en ambitiøs CO2-afgift

CONCITOs modelberegning viser en reduktion på 3,9 mio. tons i udledninger fra industrien ved indførsel af en CO2-afgift - som fremlagt af ekspertgruppen for grøn skattereform. En reduktion, der stort set svarer til de 3,7 mio. tons, som regeringen selv har præsenteret i sit udspil.

”Det vil være en klimasucces, hvis industriens udledning reduceres med op mod 4 mio. tons i 2030 relativt til, hvad vi forventer i dag,” siger Torsten Hasforth.

Reduktionen svarer til en halvering af industriens udledning. Det vil være en ambitiøs reduktion, som er forenelig med målet om at reducere Danmarks udledninger med 70% i 2030 relativt til 1990.

Den reduktion opnås i CONCITOs beregning ved at anvende en afgift, der svarer til model 1 fra ekspertgruppen for grøn skattereform. En model, hvor den kvoteomfattede industri betaler 375 kr. pr. ton CO2 i 2030 ud over betaling for kvoter. Det vil sige uden særlig rabat til de største udledere. Den ikke-kvoteomfattede industri betaler 750 kr. pr. ton CO2 i beregningen. En vigtig forudsætning i modellen og for resultaterne er, at det lykkes at etablere CCS på relevante anlæg.

Kontakter

Billeder

En høj, ensartet CO2 afgift for industrien vil få virksomhederne til omstille produktionen især ved hjælp af fangst og lagring af CO2 men også elektrificering. Til sammen vil det levere 90% af reduktionerne, mens lækage kun vil udgøre en meget lille del.
En høj, ensartet CO2 afgift for industrien vil få virksomhederne til omstille produktionen især ved hjælp af fangst og lagring af CO2 men også elektrificering. Til sammen vil det levere 90% af reduktionerne, mens lækage kun vil udgøre en meget lille del.
Download

Information om Tænketanken CONCITO

Tænketanken CONCITO
Læderstræde 20
1201 København K

https://concito.dk/

Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere.

Vores formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Den tunge transport bør selvfølgelig også omfattes af kommende regler for nulemissionszoner23.6.2022 10:55:23 CEST | Pressemeddelelse

Det er med stor forundring at CONCITO og Rådet for Grøn Omstillings ser, at regeringen lægger op til helt generelt at fritage lastbiler med en tilladt totalvægt over 12 tons fra den lovgivning om nulemissionszoner, som for nyligt er sendt i høring. ”Nulemissionszonerne er et vigtigt kommunalt greb til både at forbedre lokalmiljøet og til at skubbe på omstillingen af bilparken, særligt når det kommer til den tunge transport. Samtidig er det en af de billigste måder at fremme den grønne omstilling. Men i regeringens udkast, skydes de tunge køretøjer helt til hjørne”, siger Søren Have programchef i Concito. Lastbiler over 12 tons er i forslaget slet ikke medtaget og i en lovbemærkning står der at ”når teknologien er moden, bør de tunge køretøjer omfattes ved en senere ændring af miljøbeskyttelsesloven”. Det undrer Concito og Rådet for Grøn Omstilling, der bemærker, at man fx i Holland har planer om 30-40 gods-nulemissionszoner i 2025 for at sikre incitamenter til en hurtig Grøn Omstilling

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum